• Hotline: 087-984-2273

เทคโนโลยีของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการลงเวลาแทนกันได้ 100% เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคล มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาช่วยให้ฝ่ายบุคคลสรุปการขาด ลา มาสาย พร้อมทั้ง OT ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องสแกนนิ้ว CMI688

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5900.00 3500.00

เครื่องสแกนหน้า cif91s

เครื่องสแกนใบหน้า
16000.00 13500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI681s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8000.00 6900.00

เครื่องสแกนนิ้ว cmi689

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5900.00 4350.00

ชุดสแกนนิ้ว ci691s

ชุดควบคุมประตู
18000.00 13000.00

ชุดสแกนนิ้ว Ci690s

ชุดควบคุมประตู
19500.00 13500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f75s

เครื่องสแกนใบหน้า
18700.00 9900.00

เครื่องสแกนนิ้ว cmi686

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
4500.00 3000.00

เครื่องสแกนนิ้ว ci691s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9500.00 7000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CI690s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10500.00 7500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI812u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9900.00 7500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI817u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9000.00 7000.00

zkteco k60

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
7000.00 6500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f68s

เครื่องสแกนใบหน้า
13900.00 8500.00

เครื่องสแกนหน้า f65s-new

เครื่องสแกนใบหน้า
18900.00 8500.00

สแกนหน้า cif69s touch

เครื่องสแกนใบหน้า
15000.00 13500.00

เครื่องสแกนหน้า ci f76s

เครื่องสแกนใบหน้า
12700.00 9250.00

เครื่องสแกนหน้า ci f77s

เครื่องสแกนใบหน้า
21500.00 12500.00

เครื่องสแกนหน้า ci f69s

เครื่องสแกนใบหน้า
12850.00 9200.00

zkteco eface10

เครื่องสแกนใบหน้า
9500.00 6900.00

zkteco smart ac1

เครื่องสแกนใบหน้า
30000.00 18900.00

zkteco thai02

เครื่องสแกนใบหน้า
10500.00 9900.00

ZK Speed Face v3l

เครื่องสแกนใบหน้า
18000.00 11000.00

zkteco mb10vl

เครื่องสแกนใบหน้า
8200.00 6000.00

zkteco mb40vl

เครื่องสแกนใบหน้า
15700.00 12000.00

กล้องตรวจจับใบหน้า q102

เครื่องสแกนใบหน้า
25000.00 22500.00

กล้องตรวจจับใบหน้า q101

เครื่องสแกนใบหน้า
25500.00 23500.00

ชุดสแกนนิ้ว Ci805u

ชุดควบคุมประตู
16000.00 12500.00

ชุดสแกนนิ้ว ci809u

ชุดควบคุมประตู
19000.00 14500.00

ชุดสแกนนิ้ว Ci806u

ชุดควบคุมประตู
20000.00 16500.00

ชุดสแกนหน้า ci f76s

ชุดควบคุมประตู
18500.00 15000.00

ชุดสแกนหน้า cmi f65s

ชุดควบคุมประตู
18900.00 16500.00

ชุดสแกนหน้า f69s touch

ชุดควบคุมประตู
22000.00 17000.00

ชุดกล้องจับหน้า q101

ชุดควบคุมประตู
38500.00 30000.00

ชุดสแกนหน้า eface10

ชุดควบคุมประตู
16900.00 13000.00

ชุดสแกนหน้า ci f69s

ชุดควบคุมประตู
18200.00 14700.00

ชุดทาบบัตร cmg601

ชุดควบคุมประตู
13499.00 10500.00

ชุดทาบบัตร ci100s

ชุดควบคุมประตู
12500.00 11500.00

ชุดทาบบัตร cmg290

ชุดควบคุมประตู
12500.00 9500.00

ชุดควบคุมประตู

ชุดควบคุมประตู
6000.00 5500.00

รีโมทไร้สาย รุ่น A01

ชุดควบคุมประตู
1200.00 1000.00

ชุดทาบบัตรคุมลิฟท์

ชุดควบคุมประตู
72200.00 57000.00

ชุดสแกนหน้าคุมลิฟท์

ชุดควบคุมประตู
77000.00 60000.00

ชุดสแกนนิ้วคุมลิฟท์

ชุดควบคุมประตู
75000.00 59500.00

เครื่องกั้นสามขา 121

ชุดควบคุมประตู
35000.00 30000.00

ชุด buzzer หน่วงเวลา

ชุดควบคุมประตู
2000.00 1500.00

ชุดอ่านป้ายทะเบียน bgm

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
125000.00 90000.00

hip 8133/6 lpr

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
100000.00 82460.00

กล้องอ่านป้ายทะเบียน

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
63000.00 49500.00

ไม้กั้น mobile app & qr

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
114500.00 82000.00

ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
100000.00 85500.00

ไม้กั้นระบบ LPR 8133/6

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
99700.00 80000.00

ระบบอ่านป้ายทะเบียน cmp

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
95000.00 79000.00

cmh87 อ่านป้ายทะเบียน

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
72000.00 50000.00

cmb-c300 จับป้ายทะเบียน

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
97500.00 80000.00

ไม้กั้นรถยนต์ manual-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
55000.00 33500.00

ไม้กั้นรถยนต์ card set-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
68500.00 52000.00

ไม้กั้นรถยนต์ easy pass-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
85000.00 66000.00

ไม้กั้นรถยนต์ manual-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
47500.00 35000.00

ไม้กั้นรถยนต์ card set-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
69000.00 55000.00

ไม้กั้นรถยนต์ easy pass-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
88500.00 67500.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmws ปุ่มกด

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
69500.00 37500.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmws card

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
91500.00 57000.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmws auto

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
98500.00 69500.00

ไม้กั้นรถยนต์ LED auto

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
91000.00 66500.00

ไม้กั้นรถยนต์ LED ปุ่มกด

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
62000.00 34000.00

ชุดอ่านป้ายทะเบียน led

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
365000.00 203500.00

ไม้กั้นรถยนต์ LED card

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
82000.00 54000.00

ชุดอ่านป้ายทะเบียน cmb

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
355000.00 199000.00

BG ระบบอ่านป้ายทะเบียน

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
115000.00 85000.00

qr code ลานจอดรถ

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
350000.00 295000.00

ชุดอ่านป้ายทะเบียน cmw

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
370000.00 205000.00

ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน -2

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
403000.00 319000.00

ระบบอ่านป้ายทะเบียน-3

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
423000.00 325000.00

โปรแกรมคิดเงินที่จอดรถ

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
185000.00 175000.00

cmb208 remote

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28500.00 19900.00

cmb208 card set

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
65500.00 52500.00

cmb208 easy pass

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
72300.00 57500.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmb3066

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28500.00 28500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW1226

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
44000.00 32500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW6114

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
36500.00 30000.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMDH363

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28500.00 28500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMHD353

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
31000.00 31000.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMHD206

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28200.00 28200.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW1026

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
39500.00 35000.00

สัญญาณไฟจราจร

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
12500.00 9000.00

ยางรองพร้อมไฟ LED

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
8500.00 6500.00

กล้องอ่านป้ายทะเบียน

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
195000.00 110000.00

HIK LPR Set

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
250000.00 200000.00

HIP CMLQ890

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
9800.00 11500.00

Longer Reader CMLQ860

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
9800.00 9800.00

เครื่องอ่านบัตร cmxf110

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
10000.00 8500.00

บัตร easy pass (10 ใบ)

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
1800.00 1500.00

photo cmb303

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
4200.00 2500.00

เสา photo sensor

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
2500.00 2500.00

Photo Reflect-1

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
4900.00 3000.00

แขนกั้น (อะไหล่)

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
12000.00 10000.00

Infrared Sensor

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
5500.00 5500.00

เทอร์โมมิเตอร์ TP5000

กล้องวงจรปิด CCTV
3500.00 2500.00

เสารับไม้ cmw

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
1500.00 1500.00

เครื่องสแกนหน้า cif712

กล้องวงจรปิด CCTV
65000.00 38500.00

เครื่องสแกนหน้า cif718

กล้องวงจรปิด CCTV
68500.00 42500.00

cm330qr ระบบ qr code

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
45000.00 32000.00

กล้องตรวจสอบอุณหภูมิ

กล้องวงจรปิด CCTV
110000.00 69000.00

ชุดกล้องวงจรปิด 4 ตัว

กล้องวงจรปิด CCTV
18500.00 15000.00

ชุดกล้องวงจรปิด 16 ตัว

กล้องวงจรปิด CCTV
75000.00 60000.00

ชุดกล้องวงจรปิด 8 ตัว

กล้องวงจรปิด CCTV
37000.00 30000.00

Smart Care CMS2

กล้องวงจรปิด CCTV
3500.00 2500.00

CCTV CMR911rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
1089.00 980.00

Smart Care CMS3

กล้องวงจรปิด CCTV
3500.00 2590.00

CCTV CMR103rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
1300.00 1170.00

CCTV CMR913rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
1788.00 1600.00

CCTV CMD520rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
1788.00 1600.00

CCTV CML281rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
2133.00 1919.00

CCTV CML282rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
2667.00 2400.00

CCTV CMR921dhd

กล้องวงจรปิด CCTV
2333.00 2099.00

Card ID 1.8 (100ใบ)

บัตร RFID Card
3000.00 1500.00

Card ID 0.8 (100ใบ)

บัตร RFID Card
4000.00 2000.00

Card Mifare 0.8 (200ใบ)

บัตร RFID Card
9000.00 7000.00

นาฬิกายาม GT4

นาฬิกายาม Guard Scan
9200.00 7000.00

นาฬิกายาม GT9

นาฬิกายาม Guard Scan
9500.00 7500.00

นาฬิกายาม GT11

นาฬิกายาม Guard Scan
14500.00 8500.00

Key Tag

นาฬิกายาม Guard Scan
50.00 35.00

โปรแกรม Premium Time

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
0.00 0.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI819u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10000.00 9000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI812

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9500.00 9000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI820-c

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
14000.00 13500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI232

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8500.00 8000.00

เครื่องสแกนหน้า CMI F65s

เครื่องสแกนใบหน้า
15000.00 9900.00

เครื่องสแกนหน้า CMI f65s

เครื่องสแกนใบหน้า
17500.00 15000.00

เครื่องสแกนหน้า CMI F63s

เครื่องสแกนใบหน้า
22500.00 13500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f68s

เครื่องสแกนใบหน้า
12500.00 8500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI682s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10500.00 8800.00

เครื่องสแกนหน้า cif30

เครื่องสแกนใบหน้า
37500.00 21000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI683s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
13500.00 12500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI800

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
12000.00 11000.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f66s

เครื่องสแกนใบหน้า
23500.00 15500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f61s

เครื่องสแกนใบหน้า
9200.00 6500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f65s

เครื่องสแกนใบหน้า
16500.00 8500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI810u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9000.00 8500.00