• Hotline: 087-984-2273

ทางร้านได้รวมสินค้าที่ใช้สำหรับ ควบคุมประตู หรือ access control เป็นชุดพร้อมสำหรับการติดตั้งได้ทันทีให้ลูกค้าได้เลือกตามรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งในชุดจะประกอบไปด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รองรับฟังก์ชั่นการควบคุมประตู ชุดจ่ายไฟ (power supply, ฺbattery) ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมด้วย exit switch สำหรับกดออก หากลูกค้าต้องการให้ทางร้านเป็นผู้ติดตั้งให้สามารถเข้าไปเลือกซื้อบริการติดตั้งชุดควบคุมประตูได้ในหมวดบริการ

ชุดสแกนนิ้ว ci691s

ชุดควบคุมประตู
18000.00 13000.00

ชุดสแกนนิ้ว Ci690s

ชุดควบคุมประตู
19500.00 13500.00

ชุดสแกนนิ้ว Ci805u

ชุดควบคุมประตู
16000.00 12500.00

ชุดสแกนนิ้ว ci809u

ชุดควบคุมประตู
19000.00 14500.00

ชุดสแกนนิ้ว Ci806u

ชุดควบคุมประตู
20000.00 16500.00

ชุดสแกนหน้า ci f76s

ชุดควบคุมประตู
18500.00 15000.00

ชุดสแกนหน้า cmi f65s

ชุดควบคุมประตู
18900.00 16500.00

ชุดสแกนหน้า f69s touch

ชุดควบคุมประตู
22000.00 17000.00

ชุดกล้องจับหน้า q101

ชุดควบคุมประตู
38500.00 30000.00

ชุดสแกนหน้า eface10

ชุดควบคุมประตู
16900.00 13000.00

ชุดสแกนหน้า ci f69s

ชุดควบคุมประตู
18200.00 14700.00

ชุดทาบบัตร cmg601

ชุดควบคุมประตู
13499.00 10500.00

ชุดทาบบัตร ci100s

ชุดควบคุมประตู
12500.00 11500.00

ชุดทาบบัตร cmg290

ชุดควบคุมประตู
12500.00 9500.00

ชุดควบคุมประตู

ชุดควบคุมประตู
6000.00 5500.00

รีโมทไร้สาย รุ่น A01

ชุดควบคุมประตู
1200.00 1000.00

ชุดทาบบัตรคุมลิฟท์

ชุดควบคุมประตู
80000.00 72500.00

ชุดสแกนหน้าคุมลิฟท์

ชุดควบคุมประตู
85000.00 77000.00

ชุดสแกนนิ้วคุมลิฟท์

ชุดควบคุมประตู
85000.00 75000.00

เครื่องกั้นสามขา 121

ชุดควบคุมประตู
35000.00 30000.00

ชุด buzzer หน่วงเวลา

ชุดควบคุมประตู
2000.00 1500.00