• Hotline: 087-984-2273

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญเทค 559

สำนักงานใหญ่

  • เลขที่ 222/72 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถ.กาญจานาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  • charoentech@gmail.com
  •   @charoentech
  • 089-106-2456
maps