• Hotline: 087-984-2273

จากราคา 9500.00 บาท

ลดเหลือ 7500.00 บาท

นาฬิกายาม Guard Scan นาฬิกายาม GT9

นาฬิกายาม Guard Scan GT9 ระบบควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการเดินตรวจตรายังตำแหน่งหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ และสามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน เช่น สามารถระบุเจ้าหน้าที่ที่ไปปฎิบัติงาน ระบุตำแหน่งขอจุดที่เดินตรวจสอบ รวมไปถึงสามารถระบุเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ

นาฬิกายาม หรือ Guard Tour GT9

- ช่วยลดปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เดินตรวจตราได้ทั่วถึงและป้องกันการหลับยาม

- สะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- สามารถระบุผู้ที่เดินตรวจตราได้

- สามารถระบุเวลาที่เข้าตรวจเช็คจุดหรือพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

- สามารถระบุและบันทึกกรณีของการเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

- ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน

- ใช้งานร่วมกับโปรแกรมภาษาไทย / อังกฤษ ฟรี

- ตัวเครื่องทำจาก Alloy เคลือบด้วยวัสดุ Rebbler Shell กันลื่นจับถนัด แข็งแรง ทนทาน

- ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้

- ต่อ USB โอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

- บันทึกได้มากถึง 60,000 ข้อมูล
- เมื่อมีการบันทึกจุดตรวจสำเร็จตัวเครื่องจะทำการสั่นพร้อมไฟ LED แสดงผล


นาฬิกายาม GT 9 Set ประกอบไปด้วย

1. นาฬิกายาม GT 9 จำนวน 1 เครื่อง
2. Key Tag จุดตรวจ จำนวน 20 ชิ้น
3. ID Card 1.8 สำหรับยืนยันตัว รปภ. จำนวน 5 ชิ้น
4. ซองหนัง จำนวน 1 ชิ้น
5. อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่และสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
6. แผ่นซีดีคู่มือการใช้งาน และโปรแกรม จำนวน 1 แผ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089-106-2456

www.charoentech.com


Download Brochure ขอใบเสนอราคา