• Hotline: 087-984-2273

ไม้กั้นรถยนต์ หรือ Carpark เป็นระบบที่รวมเอาอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบกั้นรถยนต์มาทำงานร่วมกันอย่างทรงประสิทธิภาพ ซึ่ง ระบบไม้กั้นรถยนต์ สามารถจัดทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติ easy pass หรือจะเป็นแบบ manual ให้เจ้าหน้าที่สามารถกดสั่งงานเปิด-ปิด ไม้กั้นรถยนต์ได้เอง โดยอุปกรณ์ในการจัดทำ ระบบไม้กั้นรถยนต์ ได้แก่ ไม้กั้นรถยนต์ (car park) หัวอ่านระยะไกล (longer leader) หลูบเซ็นเซอร์ (loopdetector) อินฟาเรดเซ็นเซอร์ (photo cencer) เป็นต้น

ชุดอ่านป้ายทะเบียน cmb

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
355000.00 199000.00

ไม้กั้นรถยนต์ manual-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
55000.00 33500.00

ไม้กั้นรถยนต์ card set-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
68500.00 52000.00

ไม้กั้นรถยนต์ easy pass-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
85000.00 66000.00

ไม้กั้นรถยนต์ manual-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
47500.00 35000.00

ไม้กั้นรถยนต์ card set-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
69000.00 55000.00

ไม้กั้นรถยนต์ easy pass-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
88500.00 67500.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmws ปุ่มกด

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
69500.00 37500.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmws card

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
91500.00 57000.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmws auto

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
98500.00 69500.00

ไม้กั้นรถยนต์ LED ปุ่มกด

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
62000.00 34000.00

ชุดอ่านป้ายทะเบียน led

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
365000.00 203500.00

ไม้กั้นรถยนต์ LED card

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
82000.00 54000.00

ไม้กั้นรถยนต์ LED auto

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
91000.00 66500.00

ชุดอ่านป้ายทะเบียน cmw

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
370000.00 205000.00

ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน -2

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
403000.00 319000.00

ระบบอ่านป้ายทะเบียน-3

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
423000.00 325000.00

โปรแกรมคิดเงินที่จอดรถ

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
185000.00 175000.00

cmb208 remote

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28500.00 19900.00

cmb208 card set

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
65500.00 52500.00

cmb208 easy pass

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
72300.00 57500.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmb3066

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28500.00 28500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW1226

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
44000.00 32500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW6114

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
36500.00 30000.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMDH363

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28500.00 28500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMHD353

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
31000.00 31000.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMHD206

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28200.00 28200.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW1026

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
39500.00 35000.00

สัญญาณไฟจราจร

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
12500.00 7700.00

กล้องอ่านป้ายทะเบียน

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
195000.00 110000.00

Longer Reader CMLQ890

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
9800.00 9800.00

Longer Reader CMLQ860

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
9800.00 9800.00

เครื่องอ่านบัตร cmxf110

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
10000.00 8500.00

บัตร easy pass (10 ใบ)

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
1800.00 1500.00

photo cmb303

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
4200.00 2500.00

เสา photo sensor

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
2500.00 2500.00

Photo Reflect-1

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
4900.00 3000.00

แขนกั้น (อะไหล่)

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
12000.00 10000.00

Infrared Sensor

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
5500.00 5500.00

เสารับไม้ cmw

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
1500.00 1500.00