• Hotline: 087-984-2273

เทคโนโลยีของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการลงเวลาแทนกันได้ 100% เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคล มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาช่วยให้ฝ่ายบุคคลสรุปการขาด ลา มาสาย พร้อมทั้ง OT ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องสแกนนิ้ว CMI688

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5900.00 3500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI681s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8000.00 6900.00

เครื่องสแกนนิ้ว cmi689

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5900.00 4350.00

เครื่องสแกนนิ้ว cmi686

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
4500.00 3000.00

เครื่องสแกนนิ้ว ci691s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9500.00 7000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CI690s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10500.00 7500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI812u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9900.00 7500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI817u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9000.00 7000.00

zkteco k60

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
7000.00 6500.00

โปรแกรม Premium Time

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
0.00 0.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI819u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10000.00 9000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI812

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9500.00 9000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI820-c

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
14000.00 13500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI232

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8500.00 8000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI682s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10500.00 8800.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI683s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
13500.00 12500.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI800

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
12000.00 11000.00

เครื่องสแกนนิ้ว CMI810u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9000.00 8500.00