• Hotline: 087-984-2273

เครื่องสแกนใบหน้า ชุดควบคุมประตู หจก.ไบร์ท เวิร์ค

ครั้งนี้ เจริญเทค 559 มีโอกาสติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s ใหักับ Yamada Business Consulting co.,ltd. ซึ่งในการติดตั้งครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ หจก.ไบร์ท เวิร์ค ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาและงานภายในซึ่งเป็นเจ้าของงานนี้ และได้ให้โอกาสทาง เจริญเทค 559 เข้าไปติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้า ดังกล่าว best replica watches uk

โดยหน้างานครั้งนี้ลูกค้ามีความต้องการคือ ติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s พร้อมด้วยชุดควบคุมประตูบานเปลือย ซึ่งต้องการให้เปิดได้ทั้ง 2 ประตู รวมถึงให้พนักงานสามารถใช้ได้ทั้ง สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ และทาบบัตรเพื่อสั่งให้ชุดควบคุมประตูปลอดล็อค รวมถึงต้องการใช้ เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s บันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานด้วย

แน่นอนว่าทุกความต้องการของลูกค้า เจริญเทค 559 พร้อมตอบสนองอย่างตรงจุดและตรงประเด็น.. สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งชุดควบคุมประตูไม่ว่าจะสั่งงานด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า แนะนำให้ติดต่อมาได้เลยที่ 087-984-2273 พร้อมให้คำปรึกษา rolex replica uk

เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi809u

www.charoentech.com