• Hotline: 087-984-2273

วิเคราะห์ปัญหาการอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บัตรผ่านเข้าหรือออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับบัตรผ่านเพียงบางใบหรืออาจเกิดขึ้นกับบัตรผ่านทั้งหมดที่มีในระบบ แอดมินพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น
(1) เครื่องอ่านบัตรไม่ส่งสัญญาณ หากเครื่องอ่านบัตรเสียหรือไฟไม่พอเครื่องอ่านบัตรก็จะไม่สามารถส่งสัญญาณบัตรผ่านให้ระบบได้ แม้ว่าเครื่องอ่านบัตรจะมีเสียงตอบรับหรือมีไฟกระพริบเมื่อทาบบัตรก็ตาม
(2) กำลังไฟลดลงกว่าความต้องการของระบบ สาเหตุนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่สามารถทำงานได้ เป็นไปได้ว่าไฟที่จ่ายให้เครื่องอ่านดรอปหรือไฟที่จ่ายให้คอนโทรลเลอร์ดรอปจึงทำให้การสั่งงานด้วยบัตรผ่านไม่สามารถทำได้
(3) บัตรผ่านไม่มีสิทธิ์หรือไม่ใช่บัตรที่ใช้กับโครงการนี้ อาจเป็นไปได้ว่าบัตรผ่านใบดังกล่าวถูกตัดสิทธิ์การผ่านเข้าออกจึงไม่สามารถใช้ผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ได้
(4) รูปแบบวันที่ในโปรแกรมของระบบไม้กั้นรถยนต์ผิดพลาด เช่น ระบบต้องการวันเริ่มต้นใช้งานวันสิ้นสุดการใช้งานเป็นปี ค.ศ. แต่คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็นปี พ.ศ. จึงทำให้วันที่บัตรผ่านบางใบในโปรแกรมกลายเป็นปี พ.ศ. และแน่นอนว่าเมื่อวันที่ของบัตรผ่านกลายเป็นปี พ.ศ. ก็จะทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บัตรผ่านใบนั้นๆ สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้

การตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาแนะนำให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้เริ่มต้นที่ตรวจเช็คระบบจ่ายไฟ โดยให้ใช้มิเตอร์วัดไฟที่ปลายทาง (วัดไฟที่เครื่องอ่านบัตรและคอนโทรลเลอร์) เพื่อดูว่าไฟที่จ่ายให้เครื่องอ่านและคอนโทรลเลอร์อยู่ในเกณฑ์ปกติไหม? หากพบว่าไฟตำกว่า 10v แสดงว่าตัวจ่ายไฟมีปัญหาจึงทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ (ความต้องการของระบบคือ 12v-24v แต่แนะนำให้ใช้ไฟที่ 12v)
2. ตรวจเช็คข้อมูลบัตรผ่านในโปรแกรมไม้กั้นรถยนต์ (โปรแกรม access control หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้งานร่วม) เพื่อดูว่าบัตรผ่านที่ใช้งานถูกตัดสิทธิ์หรือหมดอายุหรือไม่? หรือมีรูปแบบวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเป็นปี พ.ศ. หรือไม่? หากพบว่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดใช้งานบัตรผ่านกลายเป็นปี พ.ศ. ให้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่เป็นปี ค.ศ. แล้วอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์อีกครั้ง
3. เมื่อตรวจไฟดูแล้วปกติ ตรวจข้อมูลบัตรผ่านในโปรแกรมไม้กั้นรถยนต์ดูแล้วก็ยังปกติ ให้ลูกค้านำคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมมาเชื่อมต่อกับระบบไม้กั้นรถยนต์เพื่อ monitor ดูว่าสถานะของบัตรผ่านเมื่อทาบบัตรเป็นยังไง? ติดสิทธิ์หรือมีปัญหาอะไรไหม? หาก monitor แล้วพบว่าไม่มีบัตรผ่านเข้ามาในระบบทั้งๆ ที่ทาบบัตรแล้วแสดงว่าเครื่องอ่านบัตรมีปัญหาจะต้องเปลี่ยนเครื่องอ่านบัตรใหม่ หรือมีบัตรเข้ามาในระบบแต่แสดงสถานะเป็นสีส้ม (ติดสิทธิ์) ให้แก้ไขตามอาการที่แจ้งได้เลย

โดยสรุป.. แอดมินพบว่าบัตรผ่านที่ใช้งานไม่ได้เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุคือ (1) บัตรผ่านถูกตัดสิทธิ์ นิติบุคคลยกเลิกสิทธิ์บัตรผ่านใบนั้นๆ ไม่ให้ใช้สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ (2) วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้บัตรผ่านกลายเป็นปี พ.ศ. เนื่องจากระบบไม้กั้นรถยนต์จะอ้างอิงวันเริ่มต้นใช้งานและวันสิ้นสุดการใช้งานเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น เช่น ในระบบถูกกำหนดให้ปีนี้คือปี 2021 แต่วันเริ่มต้นใช้บัตรผ่านคือปี 2564 แสดงว่าบัตรใบนี้ไม่อยู่ในขอบเขตเวลาปัจจุบันจึงไม่สามารถทาบบัตรเพื่อสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ เป็นต้น

การตรวจเช็คระบบไม้กั้นรถยนต์อาจต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อให้สามารถตรวจเช็คระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุม
www.charoentech.com

เพราะอะไรเครื่องสแกนรุ่นเดียวกันราคาไม่เท่ากัน?

2021-11-27 13:17:46

สงครามราคาผู้จำหน่ายสินค้าต่างพาแข่งกันลดเพื่อให้ขายได้โดยไม่สนใจ % กำไรที่ได้ ส่งผลให้การให้บริการหลังการขายของผู้จำหน่ายบางรายไม่สามารถทำได้เพราะหากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ลูกค้าซื้อไปมีปัญหาต้องเปลี่ยนอะไหล่ ต้องส่งช่างเข้าดำเนินการแก้ไข ต้องส่งของไปส่งของมา (กรณีต้องซ่อมแซม

การติดตั้งไม้กั้นรถยนต์บนพื้นถนนลักษณะต่างๆ

2021-11-26 14:56:10

หน้างานที่ถนนเป็นพื้นแอสฟัลท์ (ยางมะตอย) หน้างานลักษณะนี้ไม่สามารถติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ได้เนื่องจากตัวแอสฟัลท์หรือยางมะตอยจะให้ตัวเมื่อเจออากาศร้อน ทำให้ฟุกที่ยึดตัวไม้กั้นรถยนต์ไว้สามารถเคลื่อนได้ เมื่อไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นขึ้นหรือลงจะทำให้ตู้ไม้กั้นเอนเอียงและล้มได้ หน้างานลักษณะนี้จะต้องเทฐานปูน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าแบบ cloud และ local

2021-11-25 16:14:39

แบบ local การใช้งานรูปแบบนี้เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้วิธีดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรมผ่าน network ภายในหรือใช้ usb flash drive ข้อดีของการใช้งานแบบนี้คือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มสามารถจัดการข้อมูลของเครื่องสแกนได้เอง ข้อเสียคือ หากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมโดนไวรัสหรือพนักงานนำคอมพิวเตอร์ไปลงวินโด้