• Hotline: 087-984-2273

เราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้กี่วิธี

บทความนี้แอดมินขออธิบายข้อมูลการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับผู้ใช้งานที่มีความสงสัยว่าเราสามารถดาวน์โหลดบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้กี่วิธีและแต่ละวิธีจะต้องดำเนินการอย่างไร? หรือบางท่านอาจมีความสงสัยว่าเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนแบบ real time ได้หรือไม่? การตั้งค่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราสามารถใช้งานรูปแบบการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ real time ได้ บทความนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของการโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากัน

สรุปรูปแบบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้
1. วิธีดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน usb flash drive 
2. วิธีดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบแลนด์
3. วิธีดาวน์โหลดข้อมูลผ่านสาย usb data link

วิธีที่ 1 การดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb flash drive การใช้งานวิธีนี้เราจะต้องใช้ usb 2.0 เท่านั้น เนื่องจากช่องเสียบ usb ที่ติดตั้งไว้บนเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็น version 2.0 หากเรานำ usb 3.0 มาโหลดข้อมูลจะพบว่าเครื่องสแกนจะรีสตาร์ทตัวเองในระหว่างการดาวน์โหลดและแน่นอนว่าการใช้รูปแบบดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb ไม่สามารถโหลดแบบ real time ได้ ต้องการข้อมูลเมื่อไหร่ก็ให้เอา usb flash drive ไปโหลดข้อมูล

วิธีที่ 2 การดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาผ่านสาย usb data link เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้ แต่จะทำได้เฉพาะเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบางรุ่นเท่านั้น (รุ่นไหนทำได้รุ่นนั้นจะมีสาย usb data link แถมไปให้) การดาวน์โหลดข้อมูลด้วยวิธีนี้เปรียบเสมือนการดาวน์โหลดผ่านระบบแลนด์เพียงแค่ระยะของสาย usb data link ค่อนข้างจำกัด (ระยะไม่เกิน 1 เมตร) และเราไม่สามารถดาวน์โหลดแบบ real time ได้ การเชื่อมต่อดาวน์โหลดด้วยสาย usb data link สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ
1. การดาวน์โหลดแบบรายครั้ง คือต้องการโหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเมื่อไหร่ก็ให้เชื่อมต่อเครื่องสแกนและสั่งดาวน์โหลดข้อมูล
2. การดาวน์โหลดแบบกำหนดช่วงเวลา เช่น ต้องการให้โหลดข้อมูลตอน 08.30, 10.00, 13.30, 15.00, 17.30 โดยเราสามารถกำหนดช่วงเวลาให้โหลดข้อมูลได้ 5 ช่วงเวลาต่อวัน การสั่งงานดาวน์โหลดข้อมูลด้วยวิธีนี้เราจะต้องเชื่อมต่อสาย usb data link ไว้ตลอดเวลาจึงจะทำได้

วิธีที่ 3 การดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาผ่านระบบแลนด์ การดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบแลนด์สามารถโหลดข้อมูลได้ทั้ง
1. การโหลดแบบรายครั้ง ต้องการโหลดข้อมูลเมื่อไหร่ก็สามารถสั่งงานดาวน์โหลดข้อมูลจากโปรแกรมได้เลยทันที
2. การโหลดแบบกำหนดช่วงเวลา เช่น ต้องการให้โหลดข้อมูลทุก 08.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00 เป็นต้น ซึ่งในหนึ่งวันเราสามารถตั้งค่าให้โหลดข้อมูลได้ 5 ช่วงเวลา
3. การโหลดข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือ real time พนักงานสแกนเมื่อไหร่โปรแกรมจะดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้เลยทันทีแบบ real time

การดาวน์โหลดข้อมูลแบบ rela time สามารถทำได้ทั้งกับโปรแกรม premium time และโปรแกรม HIP Time 4.0 แต่ในมุมของแอดมินที่ได้ทดสอบโปรแกรมมองว่าหากต้องการโหลดแบบ real time แอดมินแนะนำว่าใช้โปรแกรม time 4.0 จะง่ายและเสถียรกว่า แต่หากต้องการโหลดแบบรายครั้งหรือตั้งช่วงเวลาในการดาวน์โหลดโปรแกรม premium time ง่ายและดีกว่า
www.charoentech.com

การปรับรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าให้เหมาะกับความต้องการของหน้างาน

2019-12-05 08:11:02

แอดมินต้องบอกว่าเราสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าประยุกต์ใช้กับหน้างานได้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหน้างานที่อาจมีความต้องการเฉพาะ เช่น ใช้ร่วมกับการเปิดปิดประตูแบบธรรมดาหรือแบบสแกนเข้าสแกนออกหรือแบบดับเบิ้ลล็อคหรืออินเตอร์ล็อคก็สามารถทำได้ ใช้ร่วมกับการบันทึกเวลาเข้าออกงาน ใช้ร่วมกับการเก็บประวัติเข้าชั้นเรียน ใช้ร่วมกับการบันทึก

การทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass

2019-12-04 00:00:12

หากจะว่ากันด้วยเรื่องการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์ easy pass หรือระบบอ่านบัตรระยะไกลทำงานด้วยสัญญาณบลูทูธคลื่น 433mhz (คลื่นวิทยุ) ซึ่งคุณสมบัติเด่นของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass คือสามารถอ่านบัตรได้ไกลสูงสุดถึง 20 เมตร เมื่อรถขับเข้ามาในบริเวณสัญญาณการอ่านบัตรระบบไม้กั้นรถยนต์จะยกแขนกั้นขึ้นให้ทันทีแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องต้องลดกระจกหรือไม่ต้องจอดรถเพื่อทาบบัตร โดยสรุปสำหรับเนื้อหาในบทความนี้เราจะพูดถึงรายละเอียด 3 เรื่องด้วยกันได้แก่

การยืนยันด้วยข้อมูล 2 อย่างในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-02 22:43:31

บทความนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องระบบยืนยันตัวตนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งแอดมินคิดว่าเนื้อหาในบทความนี้น่าจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องสแกนที่มีระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูล 2 อย่าง (อาจเป็นใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรหรือรหัสผ่าน) ถามว่าเราจะเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นไหนจึงจะตอบสนองความต้องการนี้ได้และระบบการทำงานมีรูปแบบหรือหลักการเป็นอย่างไร? เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบการทำงานมากขึ้นเรามาทำความเข้าใจระบบการทำงานในส่วนนี้กัน