• Hotline: 087-984-2273

การลบและแก้ไขทะเบียนรถในระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน

ด้วยระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนรุ่น lprc300 สามารถทำงานได้ทั้งแบบ stand alone (ปล่อยให้กล้องประมวลผลสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เองไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์) และแบบ online (ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสั่งงาน) เราสามารถเพิ่มทะเบียน แก้ไขทะเบียน หรือลบทะเบียนออกจากระบบได้ด้วยตัวเอง หากใช้แบบ online สามารถเพิ่มหรือลบทะเบียนรถออกจากโปรแกรมได้เลย การแก้ไขข้อมูลหรือการลบข้อมูลจะมีผลทันทีที่กดบันทึก แต่หากใช้งานแบบ stand alone จะต้องจัดการข้อมูลทะเบียนรถในโปรแกรมก่อนหลังจากนั้นจึงอัพโหลดข้อมูลเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียนระบบจึงจะทำงานตามค่าที่เปลี่ยนแปลงไป

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรถหรือการลบทะเบียนรถของสมาชิกออกจากระบบทำได้ดังนี้

ให้เริ่มต้นจากลบสิทธิ์ทะเบียนรถออกจากระบบก่อน : ไม่ว่าลูกค้าต้องการแก้ไขทะเบียนรถหรือลบทะเบียนรถออกจากระบบจะต้องเข้าไปจัดการสิทธิ์ของทะเบียนรถที่เมนูสิทธิ์การใช้บริการเหมือนกัน เพราะหากทะเบียนรถดังกล่าวยังมีสิทธิ์อยู่จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้ ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการมีดังนี้
1. เข้าไปที่เมนู "สิทธิ์การใช้บริการ"
2. เลือกชื่อสมาชิกที่ต้องการลบสิทธิ์ออก
3. คลิ้กที่เมนู "ลบ" เพื่อให้ระบบลบสิทธิ์ออก
4. โปรแกรมจะแสดง pop up ขึ้นมาให้ยืนยัน ให้ตอบใช่เพื่อเป็นการยืนยัน (ตามภาพด้านล่าง)หลังจากที่ลบสิทธิ์ทะเบียนรถออกเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะต้องเข้าไปที่เมนูพนักงานต่อ เมนูพนักงานจะเป็นเมนูที่เก็บข้อมูลสมาชิกไว้ทั้งหมด การเพิ่ม การแก้ไข การลบ จะต้องดำเนินการที่เมนูนี้เท่านั้น
1. เข้าไปที่เมนู "พนักงาน"
2. เลือกไอคอน "พนักงาน" เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิก
3. เลือกสมาชิกที่ต้องการแก้ไขทะเบียนรถหรือต้องการลบข้อมูล หากต้องการแก้ไขทะเบียนรถให้ดำเนินการตามข้อ 4 และ 5 แต่หากต้องการลบทะเบียนรถออกจากระบบ หลังจากคลิ้กเลือกสมาชิกแล้วให้ลูกค้าคลิ้กที่เมนูลบได้เลย ซึ่งเมื่อคลิ้กลบแล้วโปรแกรมจะมี pop up ขึ้นมาว่าแน่ใจที่จะลบใช่ไหม? ให้ตอบใช่ โปรแกรมก็จะลบสมาชิกดังกล่าวออกจากระบบให้ทันที (ลบเสร็จแล้วให้ดำเนินการในหัวข้อซิ้งข้อมูลต่อ ข้ามข้อ 4 และ 5) 
4. เฉพาะลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทะเบียนรถของสมาชิกใหม่ ให้คลิ้กที่ป้ายทะเบียนรถและแก้ไขทะเบียนรถให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
5. บันทึกข้อมูล (ตามภาพด้านล่าง)เมื่ออัพเดทข้อมูลทะเบียนรถให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะต้องอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนก่อนข้อมูลอัพเดทดังกล่าวจึงจะถูกนำไปใช้งาน หากยังไม่อัพเดทข้อมูลเข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนระบบไม้กั้นรถยนต์ก็จะยังคงทำงานเช่นเดิม (ไม้กั้นรถยนต์จะทำงานตามการตั้งค่าที่ได้อัพโหลดไว้ล่าสุด) ซึ่งขั้นตอนในการอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนมีดังนี้
1. เลือกเมนู "อุปกรณ์"
2. เลือกกล้อง (ระบบจะแสดงผล ip ของกล้องขึ้นมาให้เลือก)
3. เลือกเมนู "ซิ้งป้ายทะเบียนรถประจำ" (ตามภาพด้านล่าง)หมายเหตุ 1. การอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน ลูกค้าจะต้องเชื่อมต่อสายแลนระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมกับระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนก่อนจึงจะดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ และคอมพิวเตอร์และกล้องอ่านป้ายทะเบียนจะต้องอยู่ในวงแลนเดียวกัน
หมายเหตุ 2. เงื่อนไขในการอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียนระบบจะลบข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ในกล้องออกและนำข้อมูลใหม่เข้าไปวางแทนที่ ดังนั้นก่อนการอัพโหลดลูกค้าต้องมั่นใจว่าข้อมูลในโปรแกรมคือข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง เพราะเมื่ออัพโหลดแล้วจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเก่าคืนมาได้

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์

2023-09-21 12:01:29

เนื่องจากทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีขนาดไม่เท่ากัน การจัดเรียงข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกัน ซึ่งทะเบียนรถยนต์มีข้อมูล 2 บรรทัดคือ ทะเบียนและจังหวัด ส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีข้อมูล 3 บรรทัดคือ บรรทัดแรกหมวดหมู่ของทะเบียน บรรทัดที่สองจังหวัด บรรทัดที่สามเลขทะเบียน ทำให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลักไม่สามารถ

การใช้อุปกรณ์หลายชนิดสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมกัน

2023-09-20 12:10:25

หากเดิมใช้ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกล จะเป็นแบบบลูทูธ easy pass หรือ UHF หากในระบบสามารถใช้ปุ่มกดและใช้รีโมทสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมได้ ลูกค้าก็สามารถอัพเกรดระบบเดิมด้วยการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเข้าไปได้ เช่น เพิ่มระบบอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปใช้งานร่วม หรือเพิ่มระบบอ่าน qr code เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนและสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เอง