• Hotline: 087-984-2273

การลบและแก้ไขทะเบียนรถในระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน

ด้วยระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนรุ่น lprc300 สามารถทำงานได้ทั้งแบบ stand alone (ปล่อยให้กล้องประมวลผลสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เองไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์) และแบบ online (ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสั่งงาน) เราสามารถเพิ่มทะเบียน แก้ไขทะเบียน หรือลบทะเบียนออกจากระบบได้ด้วยตัวเอง หากใช้แบบ online สามารถเพิ่มหรือลบทะเบียนรถออกจากโปรแกรมได้เลย การแก้ไขข้อมูลหรือการลบข้อมูลจะมีผลทันทีที่กดบันทึก แต่หากใช้งานแบบ stand alone จะต้องจัดการข้อมูลทะเบียนรถในโปรแกรมก่อนหลังจากนั้นจึงอัพโหลดข้อมูลเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียนระบบจึงจะทำงานตามค่าที่เปลี่ยนแปลงไป

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรถหรือการลบทะเบียนรถของสมาชิกออกจากระบบทำได้ดังนี้

ให้เริ่มต้นจากลบสิทธิ์ทะเบียนรถออกจากระบบก่อน : ไม่ว่าลูกค้าต้องการแก้ไขทะเบียนรถหรือลบทะเบียนรถออกจากระบบจะต้องเข้าไปจัดการสิทธิ์ของทะเบียนรถที่เมนูสิทธิ์การใช้บริการเหมือนกัน เพราะหากทะเบียนรถดังกล่าวยังมีสิทธิ์อยู่จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้ ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการมีดังนี้
1. เข้าไปที่เมนู "สิทธิ์การใช้บริการ"
2. เลือกชื่อสมาชิกที่ต้องการลบสิทธิ์ออก
3. คลิ้กที่เมนู "ลบ" เพื่อให้ระบบลบสิทธิ์ออก
4. โปรแกรมจะแสดง pop up ขึ้นมาให้ยืนยัน ให้ตอบใช่เพื่อเป็นการยืนยัน (ตามภาพด้านล่าง)หลังจากที่ลบสิทธิ์ทะเบียนรถออกเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะต้องเข้าไปที่เมนูพนักงานต่อ เมนูพนักงานจะเป็นเมนูที่เก็บข้อมูลสมาชิกไว้ทั้งหมด การเพิ่ม การแก้ไข การลบ จะต้องดำเนินการที่เมนูนี้เท่านั้น
1. เข้าไปที่เมนู "พนักงาน"
2. เลือกไอคอน "พนักงาน" เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิก
3. เลือกสมาชิกที่ต้องการแก้ไขทะเบียนรถหรือต้องการลบข้อมูล หากต้องการแก้ไขทะเบียนรถให้ดำเนินการตามข้อ 4 และ 5 แต่หากต้องการลบทะเบียนรถออกจากระบบ หลังจากคลิ้กเลือกสมาชิกแล้วให้ลูกค้าคลิ้กที่เมนูลบได้เลย ซึ่งเมื่อคลิ้กลบแล้วโปรแกรมจะมี pop up ขึ้นมาว่าแน่ใจที่จะลบใช่ไหม? ให้ตอบใช่ โปรแกรมก็จะลบสมาชิกดังกล่าวออกจากระบบให้ทันที (ลบเสร็จแล้วให้ดำเนินการในหัวข้อซิ้งข้อมูลต่อ ข้ามข้อ 4 และ 5) 
4. เฉพาะลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทะเบียนรถของสมาชิกใหม่ ให้คลิ้กที่ป้ายทะเบียนรถและแก้ไขทะเบียนรถให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
5. บันทึกข้อมูล (ตามภาพด้านล่าง)เมื่ออัพเดทข้อมูลทะเบียนรถให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะต้องอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนก่อนข้อมูลอัพเดทดังกล่าวจึงจะถูกนำไปใช้งาน หากยังไม่อัพเดทข้อมูลเข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนระบบไม้กั้นรถยนต์ก็จะยังคงทำงานเช่นเดิม (ไม้กั้นรถยนต์จะทำงานตามการตั้งค่าที่ได้อัพโหลดไว้ล่าสุด) ซึ่งขั้นตอนในการอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนมีดังนี้
1. เลือกเมนู "อุปกรณ์"
2. เลือกกล้อง (ระบบจะแสดงผล ip ของกล้องขึ้นมาให้เลือก)
3. เลือกเมนู "ซิ้งป้ายทะเบียนรถประจำ" (ตามภาพด้านล่าง)หมายเหตุ 1. การอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน ลูกค้าจะต้องเชื่อมต่อสายแลนระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมกับระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนก่อนจึงจะดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ และคอมพิวเตอร์และกล้องอ่านป้ายทะเบียนจะต้องอยู่ในวงแลนเดียวกัน
หมายเหตุ 2. เงื่อนไขในการอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียนระบบจะลบข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ในกล้องออกและนำข้อมูลใหม่เข้าไปวางแทนที่ ดังนั้นก่อนการอัพโหลดลูกค้าต้องมั่นใจว่าข้อมูลในโปรแกรมคือข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง เพราะเมื่ออัพโหลดแล้วจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเก่าคืนมาได้

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

ความต้องการที่เหมาะกับระบบอ่านป้ายทะเบียน

2024-05-16 20:50:24

แม้ว่าไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนจะเป็นระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด ลูกค้ามองหาและต้องการระบบอ่านป้ายทะเบียนมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบอ่านป้ายทะเบียนจะเป็นระบบเดียวที่ลูกค้าต้องการ หากความต้องการคือการผ่านเข้าออกด้วยการใช้ป้ายทะเบียนความต้องการนี้จะต้องตอบโจทย์ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนเท่านั้น แต่หากความต้องการคือระบบไม้กั้นรถยนต์ที่รอบรับการใช้งานได้ทั้งสมาชิก

การเปลี่ยนเฉพาะแขนกั้นรถยนต์ (แขนกั้นอะไหล่)

2024-05-14 20:55:59

การเปลี่ยนแขนกั้นทดแทนของเดิมทำได้ง่ายๆ (ถอดแขนกั้นเดิมออกนำแขนกั้นใหม่ไปติดตั้งแทนที่) เราเพียงแค่หาแขนกั้นที่มีขนาดเท่าเดิมมาเปลี่ยนแทน เช่น หากเดิมใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์ที่มีแขนกั้นอลูมีเนียบแปดเหลี่ยมขนาด 8cm กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้จำหน่ายเดิมได้ลูกค้าก็แค่แจ้งผู้จำหน่ายรายใหม่ว่าแขนกั้นที่ต้องการขนาดเท่าไหร่? หรือถ่ายรูปตู้ไม้กั้นและแกนจับแขนกั้นให้ผู้จำหน่ายดู

ระบบอ่านบัตรระยะไกล vs ระบบอ่านป้ายทะเบียน

2024-05-12 20:21:03

ไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านบัตรระยะไกล : ใช้บัตรผ่านสั่งงาน สมาชิกสามารถผ่านเข้าออกได้อัตโนมัติ สั่งงานได้จากระยะไกล ไม่ต้องลดกระจก แต่ระยะอ่านบัตรของผู้ใช้งานแต่ละรายอาจใกล้ไกลไม่เท่ากัน ซึ่งระยะอ่านบัตรขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยคือ ฟิล์มของรถยนต์ วิธีวางบัตรหรือการหันหน้าของบัตร ถ่านในบัตร เช่น ฟีล์มหนา หันหน้าบัตรผิด บางบัตรไม่ถูกต้อง ถ่านอ่อนหรือหมด จะทำให้ระบบไม่สามารถอ่านบัตรผ่านได้