• Hotline: 087-984-2273

การเพิ่มทะเบียนรถเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน

ปัจจุบันไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียนถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและได้รับความนิยมสูงสุด ระบบอ่านป้ายทะเบียนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถขับรถผ่านไม้กั้นรถยนต์ได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องพกพาบัตรผ่านไม่ต้องมีปัญหาเรื่องถ่านในบัตร ช่วยให้นิติบุคคลควบคุมสิทธิ์การใช้รถของลูกบ้านได้ตามจริงและยังช่วยให้นิติบุคคลมีข้อมูลรถยนต์ของลูกบ้านอีกด้วย ทะเบียนรถ ประเภทรถ สีรถ รถเป็นของใครคันไหนสามารถสืบค้นได้จากระบบ การติดตั้งใช้งานไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียนมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนได้แก่ (1) ติดตั้งอุปกรณ์ (2) ติดตั้งโปรแกรมและ set ค่าการเชื่อมต่อ (3) จัดการผู้ใช้งานและอัพโหลด สำหรับข้อ 1 และ 2 เป็นงานที่ผู้จำหน่ายหรือช่างจะดำเนินการให้ ส่วนข้อ 3 หากมีการเพิ่มทะเบียนใหม่หรือยกเลิกทะเบียนเดิมลูกค้าอาจต้องเป็นคนดำเนินการเอง และเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการระบบได้ด้วยตนเองแอดมินอธิบายขั้นตอนการเพิ่มทะเบียนรถ การให้สิทธิ์และอัพโหลดข้อมูลดังนี้

การเพิ่มทะเบียนรถเข้าระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ทะเบียนรถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ได้จะต้องดำเนินการที่โปรแกรม zkparking ก่อนแล้วจึงอัพโหลดเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียน 

การเพิ่มทะเบียนรถเข้าโปรแกรม zkparking 
1. เข้าไปที่เมนู "พนักงาน" เพื่อเริ่มต้นบันทึกข้อมูลลูกบ้านและทะเบียนรถ (ดังภาพด้านล่าง)2. ให้คลิ๊ก "+ เพิ่ม" เพื่อเพิ่มข้อมูลพนักงานเข้าโปรแกรม
3. เติมข้อมูลลงไปตามที่โปรแกรมต้องการ ช่องรหัสพนักงานให้ใส่บ้านเลขที่ ไม่ควรมีสัญลักษณ์พิเศษ เช่น -*/. หากบ้านหนึ่งหลังมีรถมากกว่าหนึ่งคันและต้องการเพิ่มรหัสใหม่ให้ใส่ลำดับเข้าไปแทน เช่น 721, 722 (บ้านเลขที่ 72 รถคันที่ 1, บ้านเลขที่ 72 รถคันที่ 2) หากต้องการใส่ภาพถ่ายก็สามารถเพิ่มได้ในขั้นตอนนี้4. คลิ๊กที่ "ป้ายทะเบียนรถ" เพิ่มเข้าสู่ขั้นตอนเพิ่มทะเบียนให้ลูกบ้าน
5. คลิ๊กที่ "+" เพื่อเพิ่มทะเบียนรถ
6. ระบุข้อมูลทะเบียนรถของลูกบ้านลงไปในโปรแกรม ทะเบียนรถให้พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 7กฎ6836 พิมพ์ติดกันเลย
7. บันทึกข้อมูล8. เมื่อบันทึกสำเร็จโปรแกรมจะแสดง pop up ขึ้นมาแจ้งให้ทราบ
9. ข้อมูลทะเบียนรถที่ได้บันทึกไว้จะแสดงผลที่ด้านซ้าย ขั้นตอนการเพิ่มทะเบียนรถของลูกบ้านเข้าโปรแกรมถือเป็นอันเสร็จ ลูกค้าสามารถเพิ่มทะเบียนรถต่อได้เลย โดยให้คลิ๊กที่ "+ เพิ่ม" อีกครั้ง แล้วก็จัดการข้อมูลเช่นเดิมเมื่อเพิ่มทะเบียนรถเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องให้สิทธิ์ทะเบียนรถดังกล่าว ในขั้นตอนให้สิทธิ์ทะเบียนรถเราสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ทะเบียนรถคันนั้นๆ เข้าออกได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน อาจใช้อ้างอิงตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางก็ได้ของนิติบุคคลก็ได้ เมื่อเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ลูกบ้านจะไม่สามารถใช้รถผ่านไม้กั้นรถยนต์ได้ จะต้องต่ออายุทะเบียนรถก่อนจึงจะใช้ผ่านไม้กั้นรถยนต์ได้อีกครั้ง (จ่ายค่าส่วนกลาง)

การให้สิทธิ์ทะเบียนรถ เพื่อให้รถของลูกบ้านมีสิทธิ์ผ่านเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้
1. ให้เข้าไปที่เมนู "สิทธิ์การใช้บริการ" 
2. คลิ๊ก "+ เพิ่ม" เพื่อจัดการข้อมูลการให้สิทธิ์ทะเบียนรถ
3. ระบุข้อมูลลงไป เช่น พื้นที่จอดรถ (ติ๊กเลือกได้เลย), ประเภทรถยนต์แนะนำให้เลือกรถประจำ A, วันเริ่มต้นวันสิ้นสุดที่ให้ทะเบียนรถสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้
4. คลิ๊ก "+" เพื่อให้โปรแกรมแสดงผลทะเบียนรถที่มีในระบบขึ้นมาให้เราเลือก5. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลทะเบียนรถพร้อมชื่อที่เราได้ตั้งไว้ขึ้นมา ต้องการให้สิทธิ์ทะเบียนรถคันไหน? บ้านหลังไหน? ลูกค้าติ๊กเลือกได้เลย
6. คลิ๊ก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มสิทธิ์ให้ข้อมูลที่เลือก7. โปรแกรมจะแสดงชื่อของลูกบ้านและทะเบียนรถที่เราเลือกจากขั้นตอนที่ 5 ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
8. คลิ๊ก "บันทึก" เพื่อบันทึกสิทธิ์การผ่านเข้าออกดังกล่าว9. หากบันทึกสำเร็จโปรแกรมจะ pop up ขึ้นมาให้ทราบ และหากบันทึกไม่สำเร็จหรือมีบางอย่างไม่ถูกต้องโปรแกรมก็จะ pop up ให้ทราบเช่นกัน
10. ข้อมูลสิทธิ์ที่เพิ่มเข้าโปรแกรมจะแสดงด้านซ้าย เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ถือว่าการเพิ่มสิทธิ์ให้ทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลูกค้าได้เพิ่มทะเบียนรถเข้าโปรแกรมแล้วและได้เพิ่มสิทธิ์เพื่อให้ลูกบ้านสามารถผ่านเข้าออกไม้กั้นรถยนต์ได้ตามวันเวลาที่ต้องการ เราจะต้องทำขั้นตอนสุดท้ายก่อนสิทธิ์ของทะเบียนรถเหล่านั้นจึงจะใช้งานได้สมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนที่ว่านี้ก็คือการอัพโหลดหรือการซิงค์ข้อมูลจากโปรแกรมเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียน

การอัพโหลดหรือการซิงค์ข้อมูลจากโปรแกรมเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียน ทำได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
1. เข้าไปที่เมนู "อุปกรณ์" 
2. เลือกกล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ต้องการอัพโหลดหรือซิงค์ข้อมูล
3. คลิ๊ก "ซิงค์ป้ายทะเบียนรถประจำ" โปรแกรมก็จะซิ้งข้อมูลการตั้งค่าจากโปรแกรมที่เราได้ทำไว้เข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน เมื่อการซิ้งข้อมูลแล้วเสร็จสามารถระบบกล้องจะทำงานได้เองโดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์หมายเหตุ 1. เมนูซิงค์ข้อมูลมีหลายคำสั่งให้เลือกขึ้นอยู่กับความต้องการว่า ณ ตอนนั้นต้องการซิงค์ข้อมูลอะไร ในเรื่องราวนี้เราต้องการซิงค์ข้อมูลแค่ทะเบียนรถ
หมายเหตุ 2. ระยะเวลาการซิงค์ข้อมูลจะใช้เวลาประมาณ 10-60 วินาที ขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้งาน 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน หรือต้องการใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ติดต่อเราได้เลยเจริญเทคพร้อมให้บริการ

หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456 หรือไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์

2023-09-21 12:01:29

เนื่องจากทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีขนาดไม่เท่ากัน การจัดเรียงข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกัน ซึ่งทะเบียนรถยนต์มีข้อมูล 2 บรรทัดคือ ทะเบียนและจังหวัด ส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีข้อมูล 3 บรรทัดคือ บรรทัดแรกหมวดหมู่ของทะเบียน บรรทัดที่สองจังหวัด บรรทัดที่สามเลขทะเบียน ทำให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลักไม่สามารถ

การใช้อุปกรณ์หลายชนิดสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมกัน

2023-09-20 12:10:25

หากเดิมใช้ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกล จะเป็นแบบบลูทูธ easy pass หรือ UHF หากในระบบสามารถใช้ปุ่มกดและใช้รีโมทสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมได้ ลูกค้าก็สามารถอัพเกรดระบบเดิมด้วยการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเข้าไปได้ เช่น เพิ่มระบบอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปใช้งานร่วม หรือเพิ่มระบบอ่าน qr code เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนและสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เอง