• Hotline: 087-984-2273

การเพิ่มทะเบียนรถเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน

ปัจจุบันไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียนถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและได้รับความนิยมสูงสุด ระบบอ่านป้ายทะเบียนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถขับรถผ่านไม้กั้นรถยนต์ได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องพกพาบัตรผ่านไม่ต้องมีปัญหาเรื่องถ่านในบัตร ช่วยให้นิติบุคคลควบคุมสิทธิ์การใช้รถของลูกบ้านได้ตามจริงและยังช่วยให้นิติบุคคลมีข้อมูลรถยนต์ของลูกบ้านอีกด้วย ทะเบียนรถ ประเภทรถ สีรถ รถเป็นของใครคันไหนสามารถสืบค้นได้จากระบบ การติดตั้งใช้งานไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียนมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนได้แก่ (1) ติดตั้งอุปกรณ์ (2) ติดตั้งโปรแกรมและ set ค่าการเชื่อมต่อ (3) จัดการผู้ใช้งานและอัพโหลด สำหรับข้อ 1 และ 2 เป็นงานที่ผู้จำหน่ายหรือช่างจะดำเนินการให้ ส่วนข้อ 3 หากมีการเพิ่มทะเบียนใหม่หรือยกเลิกทะเบียนเดิมลูกค้าอาจต้องเป็นคนดำเนินการเอง และเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการระบบได้ด้วยตนเองแอดมินอธิบายขั้นตอนการเพิ่มทะเบียนรถ การให้สิทธิ์และอัพโหลดข้อมูลดังนี้

การเพิ่มทะเบียนรถเข้าระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ทะเบียนรถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ได้จะต้องดำเนินการที่โปรแกรม zkparking ก่อนแล้วจึงอัพโหลดเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียน 

การเพิ่มทะเบียนรถเข้าโปรแกรม zkparking 
1. เข้าไปที่เมนู "พนักงาน" เพื่อเริ่มต้นบันทึกข้อมูลลูกบ้านและทะเบียนรถ (ดังภาพด้านล่าง)2. ให้คลิ๊ก "+ เพิ่ม" เพื่อเพิ่มข้อมูลพนักงานเข้าโปรแกรม
3. เติมข้อมูลลงไปตามที่โปรแกรมต้องการ ช่องรหัสพนักงานให้ใส่บ้านเลขที่ ไม่ควรมีสัญลักษณ์พิเศษ เช่น -*/. หากบ้านหนึ่งหลังมีรถมากกว่าหนึ่งคันและต้องการเพิ่มรหัสใหม่ให้ใส่ลำดับเข้าไปแทน เช่น 721, 722 (บ้านเลขที่ 72 รถคันที่ 1, บ้านเลขที่ 72 รถคันที่ 2) หากต้องการใส่ภาพถ่ายก็สามารถเพิ่มได้ในขั้นตอนนี้4. คลิ๊กที่ "ป้ายทะเบียนรถ" เพิ่มเข้าสู่ขั้นตอนเพิ่มทะเบียนให้ลูกบ้าน
5. คลิ๊กที่ "+" เพื่อเพิ่มทะเบียนรถ
6. ระบุข้อมูลทะเบียนรถของลูกบ้านลงไปในโปรแกรม ทะเบียนรถให้พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 7กฎ6836 พิมพ์ติดกันเลย
7. บันทึกข้อมูล8. เมื่อบันทึกสำเร็จโปรแกรมจะแสดง pop up ขึ้นมาแจ้งให้ทราบ
9. ข้อมูลทะเบียนรถที่ได้บันทึกไว้จะแสดงผลที่ด้านซ้าย ขั้นตอนการเพิ่มทะเบียนรถของลูกบ้านเข้าโปรแกรมถือเป็นอันเสร็จ ลูกค้าสามารถเพิ่มทะเบียนรถต่อได้เลย โดยให้คลิ๊กที่ "+ เพิ่ม" อีกครั้ง แล้วก็จัดการข้อมูลเช่นเดิมเมื่อเพิ่มทะเบียนรถเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องให้สิทธิ์ทะเบียนรถดังกล่าว ในขั้นตอนให้สิทธิ์ทะเบียนรถเราสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ทะเบียนรถคันนั้นๆ เข้าออกได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน อาจใช้อ้างอิงตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางก็ได้ของนิติบุคคลก็ได้ เมื่อเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ลูกบ้านจะไม่สามารถใช้รถผ่านไม้กั้นรถยนต์ได้ จะต้องต่ออายุทะเบียนรถก่อนจึงจะใช้ผ่านไม้กั้นรถยนต์ได้อีกครั้ง (จ่ายค่าส่วนกลาง)

การให้สิทธิ์ทะเบียนรถ เพื่อให้รถของลูกบ้านมีสิทธิ์ผ่านเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้
1. ให้เข้าไปที่เมนู "สิทธิ์การใช้บริการ" 
2. คลิ๊ก "+ เพิ่ม" เพื่อจัดการข้อมูลการให้สิทธิ์ทะเบียนรถ
3. ระบุข้อมูลลงไป เช่น พื้นที่จอดรถ (ติ๊กเลือกได้เลย), ประเภทรถยนต์แนะนำให้เลือกรถประจำ A, วันเริ่มต้นวันสิ้นสุดที่ให้ทะเบียนรถสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้
4. คลิ๊ก "+" เพื่อให้โปรแกรมแสดงผลทะเบียนรถที่มีในระบบขึ้นมาให้เราเลือก5. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลทะเบียนรถพร้อมชื่อที่เราได้ตั้งไว้ขึ้นมา ต้องการให้สิทธิ์ทะเบียนรถคันไหน? บ้านหลังไหน? ลูกค้าติ๊กเลือกได้เลย
6. คลิ๊ก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มสิทธิ์ให้ข้อมูลที่เลือก7. โปรแกรมจะแสดงชื่อของลูกบ้านและทะเบียนรถที่เราเลือกจากขั้นตอนที่ 5 ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
8. คลิ๊ก "บันทึก" เพื่อบันทึกสิทธิ์การผ่านเข้าออกดังกล่าว9. หากบันทึกสำเร็จโปรแกรมจะ pop up ขึ้นมาให้ทราบ และหากบันทึกไม่สำเร็จหรือมีบางอย่างไม่ถูกต้องโปรแกรมก็จะ pop up ให้ทราบเช่นกัน
10. ข้อมูลสิทธิ์ที่เพิ่มเข้าโปรแกรมจะแสดงด้านซ้าย เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ถือว่าการเพิ่มสิทธิ์ให้ทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลูกค้าได้เพิ่มทะเบียนรถเข้าโปรแกรมแล้วและได้เพิ่มสิทธิ์เพื่อให้ลูกบ้านสามารถผ่านเข้าออกไม้กั้นรถยนต์ได้ตามวันเวลาที่ต้องการ เราจะต้องทำขั้นตอนสุดท้ายก่อนสิทธิ์ของทะเบียนรถเหล่านั้นจึงจะใช้งานได้สมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนที่ว่านี้ก็คือการอัพโหลดหรือการซิงค์ข้อมูลจากโปรแกรมเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียน

การอัพโหลดหรือการซิงค์ข้อมูลจากโปรแกรมเข้ากล้องอ่านป้ายทะเบียน ทำได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
1. เข้าไปที่เมนู "อุปกรณ์" 
2. เลือกกล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ต้องการอัพโหลดหรือซิงค์ข้อมูล
3. คลิ๊ก "ซิงค์ป้ายทะเบียนรถประจำ" โปรแกรมก็จะซิ้งข้อมูลการตั้งค่าจากโปรแกรมที่เราได้ทำไว้เข้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน เมื่อการซิ้งข้อมูลแล้วเสร็จสามารถระบบกล้องจะทำงานได้เองโดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์หมายเหตุ 1. เมนูซิงค์ข้อมูลมีหลายคำสั่งให้เลือกขึ้นอยู่กับความต้องการว่า ณ ตอนนั้นต้องการซิงค์ข้อมูลอะไร ในเรื่องราวนี้เราต้องการซิงค์ข้อมูลแค่ทะเบียนรถ
หมายเหตุ 2. ระยะเวลาการซิงค์ข้อมูลจะใช้เวลาประมาณ 10-60 วินาที ขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้งาน 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน หรือต้องการใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ติดต่อเราได้เลยเจริญเทคพร้อมให้บริการ

หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456 หรือไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

วิธีเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียน

2024-07-21 12:39:46

ต้องยอมรับว่าระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มโครงการหมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน และลานจอดรถ เมื่อต้องการติดตั้งหรือต้องการเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์ลูกค้ามักมองหาระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นหลัก ซึ่งเหตุที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนกลายเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากระบบนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าเจอในระบบบัตรผ่าน

การตรวจจับป้ายทะเบียนของระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน

2024-07-20 13:45:14

ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนเป็นการทำงานร่วมกันของ 3 เทคโนโลยี ได้แก่ ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบอ่านป้ายทะเบียน และระบบเซ็นเซอร์ป้องกันแขนกั้นตกใส่รถ ซึ่งแอดมินพบว่าในปัจจุบันระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ที่ต้องการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ทั้งระบบ หรือโครงการที่มีระบบไม้กั้นรถยนต์แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่และต้องการใช้

การจัดการสมาชิกของระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียน

2024-07-19 19:39:01

ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกเป็นหลัก กล่าวคือ ระบบอ่านป้ายทะเบียนช่วยให้การผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ของสมาชิกทำได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว แค่ใช้รถที่ลงทะเบียนไว้ก็สามารถผ่านเข้าออกได้อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้บัตรผ่านหรือใช้อุปกรณ์สั่งงานอื่น และนอกจากระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนจะช่วยให้การเข้าออกของสมาชิกทำได้