• Hotline: 087-984-2273

ปัญหาการสแกนนิ้วหรือสแกนใบหน้ายากเกิดจากเหตุใด?

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาการสแกนนิ้วและสแกนหน้าที่ลูกค้ามักพบเจอ ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคืออุปกรณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมบันทึกเวลาทำงาน ดังนั้นการที่จะอนุญาตให้ใครผ่านได้จะต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดเป็นพิเศษ หากข้อมูลของผู้ที่สแกนเพื่อกับข้อมูลต้นฉบับที่เก็บไว้ในระบบถูกต้องตรงกันระบบจะอนุญาตให้ผ่านได้ (ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้รูปถ่ายมาสแกนได้-ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือปลอมมาสแกนได้-ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือที่ทำสำเนามาสแกนได้) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ใช้งานบางรายไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าได้สำเร็จ ต้องสแกนหลายครั้งสแกนหลายรอบเรียกได้ว่าสแกนแล้วสแกนอีกเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจึงจะบันทึกข้อมูลให้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจหลักการประมวลผลการเก็บข้อมูลต้นฉบับและการสแกนเพื่อใช้งานระบบมากขึ้นแอดมินอธิบายได้ดังนี้

ปัจจัยที่มีผลต่อการสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าทำให้การสแกนยากขึ้นได้แก่
1. การเก็บข้อมูลต้นฉบับไม่สมบูรณ์ (ข้อมูลที่เก็บเข้าเครื่องสแกนครั้งแรก) บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ใช้งานไม่สามารถเก็บข้อมูลต้นฉบับไว้ในระบบได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ลายนิ้วมือไม่คมชัด ลายนิ้วมือไม่เต็มหน้าสัมผัสของหัวอ่าน หรือใบหน้าไม่อยู่ในลักษณะตรง อาจก้มบ้าง เงยบ้าง เอียงบ้าง เป็นต้น เมื่อเราเก็บข้อมูลต้นฉบับแบบไม่สมบูรณ์จะส่งผลให้การสแกนเข้าออกงานทำได้ยากขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเสื่อมสภาพลงมีข้อมูลในหน่วยความจำเยอะขึ้นจะส่งผลให้การสแกนยากขึ้นหรืออาจสแกนไม่ได้เลย เป็นต้น
การแก้ไขคือ ให้ลูกค้าอัพเดทข้อมูลพนักงานใหม่ โดยให้ลบ id ของพนักงานที่มีปัญหาทิ้งแล้วสร้าง id พนักงานดังกล่าวขึ้นมาใหม่โดยให้ใช้เลข id เดิม การดำเนินการด้วยวิธีนี้ไม่ทำให้ประวัติการสแกนหายไป เช่น นายเอก id 200 ให้ลบ id 200 ทิ้ง แล้วเก็บข้อมูลให้นายเอกใหม่ด้วย id 200 เช่นเดิม

2. ลักษณะการสแกนของผู้ใช้งานต่างจากข้อมูลต้นฉบับที่เก็บไว้ กล่าวคือ ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล ผู้ใช้งานเก็บข้อมูลแบบปลายนิ้วไม่ชนผนังเครื่องสแกน แต่เมื่อผู้ใช้งานมาสแกนเพื่อบันทึกเวลาเข้าออกงานกลับสแกนลึกกว่าเดิม (ตำแหน่งไม่เหมือนเดิม) เช่น ปลายนิ้วชนผนังเครื่องสแกนหรือสแกนแบบทะแยง จึงทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับต้นฉบับที่เก็บไว้ได้ ตำแหน่งนิ้วที่เปลี่ยนไปทำให้ลายนิ้วมือที่เครื่องสแกนอ่านได้ไม่เหมือนกัน 
การแก้ไขคือ ผู้ใช้งานจะต้องจำให้ได้ว่าตอนเองเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าไว้ในลักษณะไหน? ตำแหน่งไหน? ตอนมาสแกนเพื่อบันทึกเข้าออกงานหรือสั่งเปิดประตูจะต้องสแกนในตำแหน่งนั้น การประมวลผลของเครื่องสแกนก็จะทำได้ง่ายขึ้น

3. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก เนื่องจากระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าใช้วิธีอ่านค่าลายนิ้วมือและใบหน้าจากนั้นจะนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับที่เก็บบันทึกไว้ ในการอ่านค่าดังกล่าวจะผิดพลาดและคราดเคลื่อนได้ง่ายหากจุดติดตั้งเครื่องสแกนอยู่ในพื้นที่ๆ มีแสงจ้า แสงสว่างมากเกินไป แสงส่องไปที่เครื่องสแกนโดยตรง ทำให้เครื่องสแกนไม่สามารถอ่านข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าได้สมบูรณ์ เป็นต้น
การแก้ไขคือ เลือกจุดติดตั้งที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่อยู่ในจุดที่เจอแสงอาทิตย์หรือแสงไฟส่องไปที่เครื่องสแกนโดยตรง

หมายเหตุ.. ลูกค้าไม่ควรเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าก่อนการติดตั้ง แอดมินแนะนำให้ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยเก็บข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกนจะช่วยให้สแกนได้ง่ายขึ้น
www.charoentech.com

ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ led

2021-10-23 15:03:14

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED ความต้องการเรื่องไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED เป็นความต้องการที่แอดมินพบได้บ่อยครั้ง ไฟ LED ที่แขนกั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นแขนกั้นรถยนต์ที่ขวางกั้นอยู่ได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้งานไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ LED สามารถทำได้ 2 ทางเลือกคือ (1) เลือกแขนกั้นรถยนต์ที่มีไฟ

บันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเต็ม GLog

2021-10-22 16:50:03

เมื่อ GLog หรือบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแจ้ง error หรือเครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลา หรือเครื่องสแกนไม่ยอมรับการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าของพนักงาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจาก log บันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้เต็มจึงทำให้เครื่องสแกนแสดงอาการ error

วิเคราะห์ปัญหาการอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-10-21 18:15:57

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บัตรผ่านเข้าหรือออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับบัตรผ่านเพียงบางใบหรืออาจเกิดขึ้นกับบัตรผ่านทั้งหมดที่มีในระบบ แอดมินพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น (1) เครื่องอ่านบัตรไม่ส่งสัญญาณ หากเครื่องอ่านบัตรเสีย