• Hotline: 087-984-2273

บริการ Service Onsite

บริการให้คำปรึกษาช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเป็นบริการที่ทาง เจริญเทค 559 มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาการใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด หรือช่วยไขข้อข้องใจต่างๆ ที่ผู้ใช้อาจเกิดข้อสงสัยที่ต้องการคำตอบหรือคำอธิบายให้เข้าใจได้กระจ่างชัดขึ้น

บริการนี้คลอบคลุมถึงสินค้าทั้งหมดที่ทางเราจำหน่าย เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบควบคุมประตู ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบนาฬิกายาม และแม้จะเป็นสินค้าที่ไม่ได้ซื้อสินค้ากับทางเราๆ ก็ยินดีให้บริการด้วยใจที่เป็นมิตร เจริญเทค 559 เราพร้อมให้บริการตลอดเวลา 

note : เจริญเทค 559 เราให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเราฟรีตลอดอายุการใช้งาน

mail : charoentech@gmail.com | line id : @charoentech | tel : 089-106-2456

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาเป็นบริการที่ทาง เจริญเทค 559 มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาการใช้งานในกลุ่มสินค้าที่ทางเราจำหน่ายและให้บริการ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า นาฬิกายาม ระบบควบคุมประตู ระบบไม้กั้นรถยนต์...

บริการติดตั้งระบบ

เจริญเทค 559 ให้บริการติดตั้งฟรีสำหรับกลุ่มสินค้า ชุดควบคุมประตู ระบบไม้กั้นรถยนต์ เนื่องจากสินค้าทั้ง 2 กลุ่มเป็นระบบที่จะต้องนำอุปกรณ์หลายชนิดมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรให้ช่างที่มีความชำนาญ...

บริการรื้อถอนและย้ายอุปกรณ์

นอกจาก เจริญเทค 559 จะเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการแล้วเรายังรับบริการรื้อถอนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อีกด้วย สำหรับลูกค้าที่ต้องการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์หรือมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานและต้องการรื้อถอนอุปกรณ์ออกเพื่อนำไปติดตั้งใหม่...

บริการแก้ปัญหาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

บริการแก้ปัญหาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบหรืออุปกรณ์ติดสิทธิ admin เช่น ไม่สามารถเข้าเมนูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ ผู้ดูแลหรือ admin คนเก่าลาออก ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดูแล วันดีคืนดีเครื่องสแกนก็ล็อค หรือไม่สามารถ...

PM/MA บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเชิงรุก

บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเชิงรุก หรือบริการ PM หรือ MA เป็นบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การเข้าตรวจเช็คตามรอบช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้ระบบทำงานผิดพลาดและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์...

ค่าขนส่ง-ค่าเดินทาง

ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง เป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากลุ่มชุดควบคุมประตู ระบบไม้กั้นรถยนต์ หรือซื้อเครื่องสแกนพร้อมบริการติดตั้ง ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการตามเงื่อนไขของเรา กล่าวคือ หน้างานที่ลูกค้าต้องการให้ช่างเข้า...