• Hotline: 087-984-2273

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi817u โรงเรียนไตรรัตนาราม

โรงเรียนไตรรัตนารามเลือกใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อนำไปทดแทนระบบบันทึกเวลาเดิม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและการลงเวลาเข้างานของคณะอาจารย์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น replica watches en

เจริญเทค ให้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi817u พร้อมสอนการใช้งานเครื่องและการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด เพื่อให้ฝ่ายบุคคลทำงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

สนใจติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือต้องการคำปรึกษาติดต่อเราเจริญเทค 089-106-2456 swiss replica watches

www.charoentech.com