• Hotline: 087-984-2273

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s พลัส คลีนิค

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นอีกหนึ่งเครืองมือที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีความคล่องตัวมากขึ้นในด้านสรุปเวลาการทำงาน และด้วยความง่ายของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงส่งผลให้ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มธุรกิจ SME 

สำหรับภาพหน้างานครั้งนี้ลูกค้าคือ พลัส คลีนิค เป็นคลีนิคเสริมความงามของคุณหมอธาดา เลือกใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานและคุณหมอประจำคลีนิค cheap replica watches

เจริญเทค ให้บริการติดตั้งพร้อมสอนการใช้งานอย่างมืออาชีพ ทั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และโปรแกรมคำนวณเวลา เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สนใจติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456 quality replica watches

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s

www.charoentech.com