• Hotline: 087-984-2273

เมื่อพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้บันทึกเวลาแบบขาดๆ เกินๆ

บทความนี้เรามาอัพเดทเรื่องราวของข้อมูลบันทึกเวลาที่ขาดๆ เกินๆ สำหรับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง แม้ว่าแอดมินจะพบปัญหานี้ได้ไม่บ่อยนักแต่ก็ถือว่าได้รับการถามถึงจากผู้ใช้งานบางส่วนอยู่อย่างเนืองๆ ถามว่าปัญหาบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่บางครั้งบันทึกเวลาก็ขาดบางครั้งบันทึกเวลาก็มีเกิน ปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากอะไร? และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร? ถึงแม้ว่าความขาดและความเกินของบันทึกเวลาที่ได้รับจากเครื่องสแกนจะเป็นปัญหาที่ใกล้เคียงกันแต่แอดมินขอแยกอธิบายออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจำแนกสาเหตุและแนวทางการแก้ไขของปัญหาแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น

แอดมินขอเริ่มที่ปัญหาบันทึกเวลาขาดหายไปบางช่วงเวลากันก่อน ซึ่งบันทึกเวลาที่ขาดหายไปนี้กรณีที่เป็นปัญหาจริงๆ คือเราจะต้องพบว่ามีพนักงานจำนวนหลายคนต่อวันที่มั่นใจว่าสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าแล้วแต่ไม่พบบันทึกเวลาที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า (กรณีที่เป็นบันทึกเวลาของพนักงานบางคนบางวันที่หายไป อันนี้อาจเป็นการลืมสแกนก็เป็นได้) เมื่อเจอปัญหาลักษณะนี้แอดมินแนะนำให้ลูกค้าทดลองดาวน์โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้งดังนี้
1. กรณีที่ดาวน์โหลดผ่านระบบแลนด์ให้เลือกเป็น download all และกำหนดช่วงเวลาให้คร่อมช่วงเวลาที่พบว่าข้อมูลหายไป เช่น ข้อมูลบันทึกเวลาของวันที่ 15 หายไป ให้เราดาวน์โหลดข้อมูลจากวันที่ 14-16 เข้ามาใหม่อีกครั้ง
2. กรณีที่ดาวน์โหลดผ่าน usb flash drive ให้ลบ text file ที่เคยดาวน์โหลดข้อมูลมาแล้วใน usb flash drive ออกก่อนแล้วจึงนำ flash drive ดังกล่าวไปดาวน์โหลดข้อมูลมาอีกครั้ง

สำหรับลูกค้าที่พบว่าข้อมูลบันทึกเวลาหายไปจริงๆ ไม่มีบันทึกเวลาแสดงเพิ่มเติมแม้จะลองดาวน์โหลดซ้ำตามวิธีที่แอดมินแนะนำไป หากเป็นเช่นนั้นแอดมินแนะนำให้ส่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าดังกล่าวให้ทางโรงงานตรวจสอบจะเป็นการดีที่สุดเพราะหากทางโรงงานตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวทางโรงงานจะได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

กรณีต่อมาคือกรณีบันทึกเวลาที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเกิน เช่น นายเอ ไม่มาทำงานในวันที่ 15 แต่กลับพบว่ามีบันทึกเวลาของนายเอโผล่มาในวันที่ 15 ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะนายเอลางานหรือเป็นวันหยุด กรณีนี้อาจเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลตอนเครื่องสแกนเก็บบันทึกเวลา วิธีแก้ไขคือให้เรารีเซ็ตเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่ (คืนค่าโรงงาน) ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ให้สำรองข้อมูลไว้ก่อนโดยการดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานสำรองไว้ใน usb flash drive หรือดาวน์โหลดไว้ในโปรแกรม (เป็นข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าของพนักงาน)
2. ดาวน์โหลดบันทึกเวลาทั้งหมดเก็บไว้ก่อนการสั่งคืนค่า เพราะหากเราสั่งคืนค่าโรงงานแล้วทุกอย่างจะถูกลบออกทั้งหมด
3. เมื่อจัดการข้อมูลที่ต้องสำรองไว้เรียบร้อยแล้วให้เราสั่งคืนค่าโรงงานได้เลย
4. หลังจากการคืนค่าโรงงานเรียบร้อยแล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก็จะเป็นเครื่องว่างเปล่าไม่มีข้อมูลใดๆ ให้เรานำข้อมูลที่สำรองไว้อัพโหลดเข้าเครื่องสแกนดังเดิม หลังจากนี้ก็จะสามารถใช้งานเครื่องสแกนได้ตามปกติ

หลายๆ ปัญหาอาจต้องอาศัยการเรียนรู้และข้อมูลจากผู้เชียวชาญประกอบเพื่อช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
www.charoentech.com

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือดับแต่พบว่าชุดกลอนไฟฟ้ายังคงทำงาน

2019-06-19 21:45:40

แอดมินพบว่าปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดับแต่ชุดกลอนไฟฟ้ายังคงทำงานอยู่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานที่ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้าในบางรายและไม่บ่อยนักที่จะเกิดปัญหานี้ แต่เมื่อปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราไม่สามารถสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเพื่อเข้าด้านในได้ และในช่วงแรกๆ คนที่อยู่ด้านในยังคงสามารถกดปุ่ม exit switch ออกมาภายนอกได้อยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปซักระยะอาจ 3 ชม. หรือ 5 ชม.

ข้อมูลที่จำเป็นของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร

2019-06-18 20:57:56

แอดมินเริ่มพบว่าผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass หรืออ่านบัตรระยะไกลด้วยสัญญาณบลูฑูธหลายรายได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้รับการส่งมอบข้อมูลจากช่างผู้ติดตั้งหรือจากผู้จำหน่ายทั้งหมดมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ข้อมูลบัตรผ่านเพื่อบริหารจัดการข้อมูลในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เช่น (1) ไม่สามารถเพิ่มบัตรผ่านใหม่เข้าสู่ระบบได้ (2) ไม่สามารถเปลี่ยนผู้จำหน่ายรายใหม่ได้

ฟังก์ชั่นกำหนดเวลาเข้าออกประตูของ Time 4.0

2019-06-16 18:41:25

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องราวของฟังก์ชั่นน่าใช้ในโปรแกรมคำนวณเวลา HIP Time 4.0 กันอีกหนึ่งหัวข้อซึ่งเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของทาง HIP โดย HIP Time 4.0 เป็นโปรแกรมคำนวณเวลาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series s เท่านั้น (cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s, ci690s, ci691s และ ci f9s) เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series อื่นยังไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมนี้ได้ (เครื่องสแกนรุ่นอื่นๆ ใช้ได้เพียงโปรแกรม premium time) โดยความสามารถโดดเด่นของ HIP Time 4.0