• Hotline: 087-984-2273

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเต็ม

สำหรับกรณีปัญหา "บันทึกเวลาของเครื่องสแกนเต็ม" ปัญหานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรายต้องเจอเพียงแค่จะช้าจะเร็วกว่ากันแค่นั้น เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องมีสเปคของความจุในการเก็บบันทึกเวลาเอาไว้ เช่นเก็บข้อมูลได้ 100,000 record หรือเก็บข้อมูลได้ 160,000 record หรือเก็บข้อมูลได้ 200,000 record (บันทึกเวลาคือข้อมูลเวลาที่เราสแกนเข้าและออกหนึ่งครั้งที่สแกนเท่ากับ 1 record) และเมื่อบันทึกเวลาดังกล่าวเต็มแล้วตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก็จะไม่เก็บบันทึกเวลาอีกต่อไป (เต็มแล้วเต็มเลย) และผลจากหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลบันทึกเวลาเต็มก็จะทำให้ข้อมูลที่สแกนหลังจากที่ความจุเต็มแล้วเครื่องสแกนจะไม่เก็บบันทึกเวลานั้นๆ 

เมื่อเราทราบข้อมูลจากด้านบนแล้วว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีข้อจำกัดเรื่องบันทึกเวลาเต็ม และหากข้อมูลเต็มแล้วตัวเครื่องสแกนก็จะไม่สามารถบันทึกอะไรเพิ่มเติมได้อีก ไม่มีการวนทับเต็มแล้วคือเต็มเลย แต่เมื่อบันทึกเวลาเต็มหรือใกล้เต็มเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะมีข้อความแจ้งเตือน GLog ที่หน้าจอตอนที่มีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลใกล้เต็มแล้วให้ admin หรือผู้ดูแลเครื่องสแกนทำการเคลียร์บันทึกเวลาออกช่วยให้เครื่องสแกนสามารถบันทึกข้อมูลต่อไปได้อีก ดังนั้นบทความนี้เรามาเรียนรู้กันในหัวข้อเราจะทราบได้อย่างไรว่าบันทึกเวลาใกล้เต็มแล้ว แอดมินแนะนำได้ดังนี้
1. กรณีที่ใช้วิธีเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าผ่านระบบแลนด์หรือสาย usb data link ให้เราตั้งค่าแจ้งเตือนบันทึกที่โปรแกรมเอาไว้ โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ 20% 50% 60% 80% แล้วแต่เราจะเลือกข้อกำหนด เช่นกรณีที่เราตั้งค่าเตือนบันทึกไว้ที่ 80% เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องสแกนโปรแกรมจะตรวจสอบบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้ว่ามากว่าหรือเท่ากับ 80% ที่เราตั้งค่าไว้หรือยัง หากมากกว่าก็จะ pop up แจ้งเตือน GLog ว่าให้เราทำการล้างบันทึกเวลาดังกล่าว วิธีนี้ในมุมมองของแอดมินคิดว่าง่ายสุดเราไม่ต้องจำหรือบันทึกอะไรไว้เลยเมื่อถึงเวลาโปรแกรมจะแจ้งเตือนเราอัตโนมัติ
2. กรณีที่เราใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb flash drive วิธีนี้เราจะต้องอาศัยการคำนวณและตั้งปฎิทินในการตรวจสอบ GLog เอาเองเพราะตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะไม่ pop up แจ้งเตือนใดๆ ล่วงหน้าการเตือนจะเตือนตอน GLog เต็มแล้วเท่านั้น และการตรวจสอบเราจะต้องกดเข้าเมนูที่เครื่องสแกนแล้วเข้าไปดูข้อมูลหน่วยความจำของตัวเครื่องว่าคงเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ ให้คำนวณช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบหน่วยความจำแบบง่ายๆ ดังนั้น 
2.1 ตรวจเช็คว่าสเปคของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีความจุเท่าไหร่ เช่น 100,000 บันทึก
2.2 ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ใช้เครื่องสแกนและจำนวนครั้งในการสแกน เช่น พนักงาน 100 คน สแกนวันละ 2 ครั้ง ก็จะเท่ากับ 100x2 = 200 ต่อวัน 
2.3 นำความจุทั้งหมดที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารองรับได้มาหารจำนวนที่ใช้ไปต่อวันเราก็จะได้จำนวนวันที่เครื่องสแกนจะเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ก่อนจะเต็ม (100,000/200 = 500 วัน)
เราจะเห็นได้ว่าในสเปคพนักงาน 100 คน สแกนวันล่ะ 2 ครั้ง เฉลี่ยแล้วจะใช้งานได้ประมาณ 500 วันก่อนที่หน่วยความจำจะเต็ม เมื่อเราได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็จะช่วยให้เราวางแผนการเคลียร์บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องสแกนได้ว่าจะต้องทำทุกๆ กี่เดือน เช่น 6 เดือน 1 ครั้ง เป็นต้น 

กรณีที่หน่วยความจำในส่วนของบันทึกเวลาเต็มเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะแจ้งเตือนให้เราทราบเสมอเพื่อบอกให้เรารู้ว่าที่เราสแกนไปเครื่องไม่บันทึกข้อมูลให้นะ เช่น ปกติเราสแกนเสร็จเครื่องสแกนจะมีเสียงตอบรับว่าบันทึกสำเร็จค่ะ ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเสียงกรี่ง "กริ้งงงง" เพื่อแจ้งเตือน เป็นต้น ดังนั้นผู้ใช้งานเองอาจต้องแจ้ง admin หรือผู้ดูแลระบบเมื่อพบความเปลี่ยนไปของเครื่องสแกนจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
www.charoentech.com

ส่งเคลมเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังไงให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว

2020-05-24 19:00:34

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเสียหรือเครื่องสแกนใบหน้าเสียประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่แอดมินต้องบอกว่าเราหลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นอุปกรณ์ทุกชิ้นล้วนมีวันเสื่อมสภาพ เมื่อถึงอายุไขของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบของเครื่องสแกนก็จะแสดงอาการบางอย่างให้เรารับรู้ เช่น สแกนยาก สแกนไม่ติด เวลาเพี้ยน

มอเตอร์ประตูเลื่อนกับระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass

2020-05-23 19:04:09

เรื่องราวของบทความครั้งนี้แอดมินขอหยิบเอาความต้องการของลูกค้าเรื่องการใช้งานชุดมอเตอร์ประตูเลื่อนร่วมกับระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass มาอธิบายให้ได้ทราบกันบ้าง ซึ่งการทำงานร่วมกันของระบบนี้เริ่มเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในลูกค้ากลุ่มหมู่บ้านจัดสรร ด้วยเหตุผลที่ว่าบางหมู่บ้านมองว่าการติดตั้งชุดมอเตอร์ประตูเลื่อนมีความปลอดภัยมากกว่าการติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์

การเลือกโปรแกรมคำนวณเวลาให้เหมาะกับเครื่องสแกน

2020-05-22 21:16:42

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องของโปรแกรมคำนวณเวลา hip premium time หรือโปรแกรมคำนวณเวลาเวอร์ชั่นอื่นเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ลูกค้าผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต่างให้ความสนใจ ด้วยเหตุผลที่ว่าโปรแกรมคำนวณเวลาของทาง hip มีหลายรุ่นหลายเวอร์ชั่นให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดาวน์โหลดในเวปไซด์หรือจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในแผ่นซีดี