• Hotline: 087-984-2273

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเต็ม

สำหรับกรณีปัญหา "บันทึกเวลาของเครื่องสแกนเต็ม" ปัญหานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรายต้องเจอเพียงแค่จะช้าจะเร็วกว่ากันแค่นั้น เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องมีสเปคของความจุในการเก็บบันทึกเวลาเอาไว้ เช่นเก็บข้อมูลได้ 100,000 record หรือเก็บข้อมูลได้ 160,000 record หรือเก็บข้อมูลได้ 200,000 record (บันทึกเวลาคือข้อมูลเวลาที่เราสแกนเข้าและออกหนึ่งครั้งที่สแกนเท่ากับ 1 record) และเมื่อบันทึกเวลาดังกล่าวเต็มแล้วตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก็จะไม่เก็บบันทึกเวลาอีกต่อไป (เต็มแล้วเต็มเลย) และผลจากหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลบันทึกเวลาเต็มก็จะทำให้ข้อมูลที่สแกนหลังจากที่ความจุเต็มแล้วเครื่องสแกนจะไม่เก็บบันทึกเวลานั้นๆ 

เมื่อเราทราบข้อมูลจากด้านบนแล้วว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีข้อจำกัดเรื่องบันทึกเวลาเต็ม และหากข้อมูลเต็มแล้วตัวเครื่องสแกนก็จะไม่สามารถบันทึกอะไรเพิ่มเติมได้อีก ไม่มีการวนทับเต็มแล้วคือเต็มเลย แต่เมื่อบันทึกเวลาเต็มหรือใกล้เต็มเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะมีข้อความแจ้งเตือน GLog ที่หน้าจอตอนที่มีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลใกล้เต็มแล้วให้ admin หรือผู้ดูแลเครื่องสแกนทำการเคลียร์บันทึกเวลาออกช่วยให้เครื่องสแกนสามารถบันทึกข้อมูลต่อไปได้อีก ดังนั้นบทความนี้เรามาเรียนรู้กันในหัวข้อเราจะทราบได้อย่างไรว่าบันทึกเวลาใกล้เต็มแล้ว แอดมินแนะนำได้ดังนี้
1. กรณีที่ใช้วิธีเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าผ่านระบบแลนด์หรือสาย usb data link ให้เราตั้งค่าแจ้งเตือนบันทึกที่โปรแกรมเอาไว้ โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ 20% 50% 60% 80% แล้วแต่เราจะเลือกข้อกำหนด เช่นกรณีที่เราตั้งค่าเตือนบันทึกไว้ที่ 80% เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องสแกนโปรแกรมจะตรวจสอบบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้ว่ามากว่าหรือเท่ากับ 80% ที่เราตั้งค่าไว้หรือยัง หากมากกว่าก็จะ pop up แจ้งเตือน GLog ว่าให้เราทำการล้างบันทึกเวลาดังกล่าว วิธีนี้ในมุมมองของแอดมินคิดว่าง่ายสุดเราไม่ต้องจำหรือบันทึกอะไรไว้เลยเมื่อถึงเวลาโปรแกรมจะแจ้งเตือนเราอัตโนมัติ
2. กรณีที่เราใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb flash drive วิธีนี้เราจะต้องอาศัยการคำนวณและตั้งปฎิทินในการตรวจสอบ GLog เอาเองเพราะตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะไม่ pop up แจ้งเตือนใดๆ ล่วงหน้าการเตือนจะเตือนตอน GLog เต็มแล้วเท่านั้น และการตรวจสอบเราจะต้องกดเข้าเมนูที่เครื่องสแกนแล้วเข้าไปดูข้อมูลหน่วยความจำของตัวเครื่องว่าคงเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ ให้คำนวณช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบหน่วยความจำแบบง่ายๆ ดังนั้น 
2.1 ตรวจเช็คว่าสเปคของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีความจุเท่าไหร่ เช่น 100,000 บันทึก
2.2 ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ใช้เครื่องสแกนและจำนวนครั้งในการสแกน เช่น พนักงาน 100 คน สแกนวันละ 2 ครั้ง ก็จะเท่ากับ 100x2 = 200 ต่อวัน 
2.3 นำความจุทั้งหมดที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารองรับได้มาหารจำนวนที่ใช้ไปต่อวันเราก็จะได้จำนวนวันที่เครื่องสแกนจะเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ก่อนจะเต็ม (100,000/200 = 500 วัน)
เราจะเห็นได้ว่าในสเปคพนักงาน 100 คน สแกนวันล่ะ 2 ครั้ง เฉลี่ยแล้วจะใช้งานได้ประมาณ 500 วันก่อนที่หน่วยความจำจะเต็ม เมื่อเราได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็จะช่วยให้เราวางแผนการเคลียร์บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องสแกนได้ว่าจะต้องทำทุกๆ กี่เดือน เช่น 6 เดือน 1 ครั้ง เป็นต้น 

กรณีที่หน่วยความจำในส่วนของบันทึกเวลาเต็มเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะแจ้งเตือนให้เราทราบเสมอเพื่อบอกให้เรารู้ว่าที่เราสแกนไปเครื่องไม่บันทึกข้อมูลให้นะ เช่น ปกติเราสแกนเสร็จเครื่องสแกนจะมีเสียงตอบรับว่าบันทึกสำเร็จค่ะ ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเสียงกรี่ง "กริ้งงงง" เพื่อแจ้งเตือน เป็นต้น ดังนั้นผู้ใช้งานเองอาจต้องแจ้ง admin หรือผู้ดูแลระบบเมื่อพบความเปลี่ยนไปของเครื่องสแกนจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
www.charoentech.com

การทำงานของ Loop Detector ในชุดไม้กั้นรถยนต์

2019-08-17 21:07:56

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องรวมของ loop detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์และเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้ใช้งานมักให้ความสนใจ เพราะบางหน้างานไม่มีการใช้ loop detector บางหน้างานต้องใช้ บางหน้างานใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ หากต้องการทราบว่าอะไรคือตัวแบ่งแยกว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้กันแน่ เพื่ออธิบายถึงประโยชน์ของตัว loop detector ให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแอดมินจึงขออัพเดทเรื่องราวประโยชน์ของ

ความแตกต่างของเครื่องสแกนใบหน้า cmi f65, cmi f66s, cmi f68s

2019-08-16 22:46:29

เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยของผู้ใช้งานหลายๆ ท่านที่กำลังมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอยู่ว่า ในส่วนต่างเชิงลึกของเครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s, cmi f66s และ cmi f68s แตกต่างกันตรงไหน? นอกเหนือจากสเปคที่รองรับจำนวนใบหน้าได้ไม่เท่ากันแล้วยังมีสาระสำคัญอะไรอีกที่เป็นตัวแบ่งแยกความแตกต่างของเครื่องสแกนใบหน้าทั้ง 3 รุ่นนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกเครื่องสแกนได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ช่วยป้องกันความผิดพลาดหรือปัญหา

ขั้นตอนการตั้งกะการทำงานในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ถูกต้อง

2019-08-15 20:06:13

ในเรื่องของการตั้งกะการทำงานของพนักงานขั้นตอนนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเลยก็ว่าได้ เพราะหากเราต้องการให้ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสรุปเวลาทำงาน แจ้งข้อมูลขาด ลา มาสาย คำนวณข้อมูลตามกะ คำนวณโอทีให้เราแบบอัตโนมัติ เราจะต้องตั้งค่ากะการทำงานให้ถูกต้องเสียก่อนโปรแกรมจึงจะสรุปรายงานให้เราได้ แต่ปัญหาที่แอดมินเจอคือผู้ใช้งานมักตกม้าตายตอนตั้งกะการทำงาน ส่วนใหญ่ทำไม่ครบกระบวนการตั้งค่าเลยไม่สามารถออกรายงานคำนวณเวลาได้