• Hotline: 087-984-2273

การทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมเงินเดือน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานระบบที่สมบูรณ์แบบ (Full Option) ซึ่งไม่ต้องการนำข้อมูลสรุปเวลาทำงาน สรุปรายการขาด ลา มาสาย ชั่วโมงโอที ที่จะได้รับจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาคำนวณเงินเดือนอีกครั้งด้วยตนเอง โดยต้องการให้พนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าแล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปยังโปรแกรมเงินเดือนได้เลยลดการทำงานซ้ำซ้อน ถามว่าความต้องการแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่? หากลูกค้าต้องการใช้ระบบนี้จริงๆ จะต้องเลือกเครื่องสแกนรุ่นไหนจึงจะรองรับความต้องการดังกล่าว และที่สำคัญการทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือนมีการสื่อสารข้อมูลกันอย่างไร?

เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ลูกค้าซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเลือกหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ แอดมินขออธิบายในประเด็นแรกกันก่อน คือ การสื่อสารระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือน (payroll) ว่ามีการสื่อสารกันอย่างไร? โดยสรุปการสื่อสารระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรมเงินเดือนจะใช้ไฟล์ในการสื่อสารส่งข้อมูล 2 รูปแบบไฟล์ด้วยกัน คือไฟล์ชนิด Text File และไฟล์ชนิด Excel File แต่เท่าที่แอดมินพบโปรแกรมเงินเดือนมักต้องการไฟล์ชนิด Text File จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามากกว่า Excel File ส่วนรูปแบบของ Text File ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการมักใช้ข้อมูล 3 เรื่องด้วยกันคือ
1. รหัสพนักงาน
2. วันที่
3. เวลาที่สแกน 
เมื่อโปรแกรมเงินเดือนได้ข้อมูลทั้ง 3 ส่วนไปแล้ว โปรแกรมเงินเดือนก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลตามการตั้งค่าเวลาทำงานของเรา (เวลาเข้า-ออกงาน) หลังจากการประมวลผลเสร็จแล้วโปรแกรมเงินเดือนก็สามารถออกเงินเดือนให้เราได้เลยโดยที่ไม่ต้องคีย์หรือบันทึกข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เรียกได้ว่าการทำงานเริ่มต้นที่พนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าจบออกมาด้วยตัวเลขเงินเดือนเลยโดยที่ทางฝ่ายบุคคลเพียงแค่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไม่ต้องคีย์หรือบันทึกข้อมูลใดๆ อีก

เมื่อเราทราบแล้วว่าการจะนำข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้นั้นจะต้องสื่อสารกันด้วย Text File หรือ Excel File และในการสื่อสารดังกล่าวจะต้องเป็นรูปแบบข้อมูลที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการด้วย ไม่สามารถส่งไฟล์อะไรเข้าไปก็ได้ไฟล์ที่ส่งเข้าโปรแกรมเงินเดือนจะต้องมีข้อมูลเฉพาะที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ ดังนั้นเมื่อทราบข้อจำกัดส่วนนี้แล้วเราจึงจะมามองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต่อไปว่ารุ่นไหนสามารถรองรับตามความต้องการที่แอดมินแจ้งไปได้ โดยสรุปรุ่นที่รองได้รับจะมีดังนี้ cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s, cmi f69s, cmi812u, cmi817u เป็นต้น เรียกได้ง่ายๆ ว่าเครื่องสแกนทุกรุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม premium time สามารถส่งข้อมูล Text file หรือ Excel File เข้าโปรแกรมเงินเดือนได้

ตามที่แอดมินแจ้งไปบ่อยครั้งว่าในตลาดมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเยอะรุ่นมาก ลูกค้าเองไม่สามารถทราบได้ทั้งหมดว่าแต่ละรุ่นสามารถรองรับความต้องการแต่ละอย่างได้ไหม? ทางออกที่ดีก่อนการเลือกซื้อแอดมินแนะนำให้สอบถามจากผู้จำหน่ายก่อนเสมอว่าความต้องการแบบนั้นๆ ที่ลูกค้าต้องการเครื่องสแกนรุ่นไหนรองรับได้บ้าง จะได้ลดปัญหาการสั่งซื้อเครื่องสแกนผิดพลาด
www.charoentech.com

เมื่อพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้บันทึกเวลาแบบขาดๆ เกินๆ

2019-05-25 20:28:34

บทความนี้เรามาอัพเดทเรื่องราวของข้อมูลบันทึกเวลาที่ขาดๆ เกินๆ สำหรับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง แม้ว่าแอดมินจะพบปัญหานี้ได้ไม่บ่อยนักแต่ก็ถือว่าได้รับการถามถึงจากผู้ใช้งานบางส่วนอยู่อย่างเนืองๆ ถามว่าปัญหาบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่บางครั้งบันทึกเวลาก็ขาดบางครั้งบันทึกเวลาก็มีเกิน ปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากอะไร? และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร? ถึงแม้ว่าความขาดและความเกินของบันทึกเวลาที่ได้รับจากเครื่องสแกนจะเป็นปัญหาที่ใกล้เคียงกันแต่แอดมินขอแยกอธิบายออกเป็น 2

หากต้องการให้ระบบไม้กั้นรถยนต์บันทึกเวลาเข้างานด้วยทำได้หรือไม่?

2019-05-24 21:04:39

สำหรับบทความนี้เรามาเรียนรู้ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบแขนกั้นรถยนต์กันอีกหนึ่งเรื่องราว ซึ่งครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ร่วมกับการบันทึกเข้าออกงานของพนักงาน ประมาณว่าเพียงแค่พนักงานขับรถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ก็ให้ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานไปเลยในตัว ถามว่าความต้องการแบบนี้เราสามารถทำได้หรือไม่? แล้วเราจะใช้อะไรในการบันทึกการเข้าออกงานของพนักงานได้บ้าง? ความอยากความง่ายในการใช้งานระบบทั้งในส่วนของการสแกนบันทึกเวลา

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเต็ม

2019-05-23 21:04:18

สำหรับกรณีปัญหา "บันทึกเวลาของเครื่องสแกนเต็ม" ปัญหานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรายต้องเจอเพียงแค่จะช้าจะเร็วกว่ากันแค่นั้น เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องมีสเปคของความจุในการเก็บบันทึกเวลาเอาไว้ เช่นเก็บข้อมูลได้ 100,000 record หรือเก็บข้อมูลได้ 160,000 record หรือเก็บข้อมูลได้ 200,000 record (บันทึกเวลาคือข้อมูลเวลาที่เราสแกนเข้าและออกหนึ่งครั้งที่สแกนเท่ากับ 1 record) และเมื่อบันทึกเวลาดังกล่าวเต็มแล้วตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า