• Hotline: 087-984-2273

การวางระบบเซ็นเซอร์เพื่อใช้งานกับรถบรรทุก

ระบบเซ็นเซอร์คืออุปกรณ์ที่มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมากในระบบไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งตามที่แอดมินอธิบายไว้ในหลายบทความว่าระบบเซ็นเซอร์ที่นิยมใช้ร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์มีด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่
1. photo sensor หรือ infrared sensor เซ็นเซอร์ชนิดนี้ใช้แสงอินฟาเรดในการทำงาน อะไรก็ตามที่ทำให้เซ็นเซอร์ตัวแม่และตัวลูกไม่สามารถสื่อสารกันได้ระบบจะส่งสัญญาณให้ไม้กั้นรถยนต์ทันที
2. loop detector หรือ loop sensor เซ็นเซอร์ชนิดนี้ใช้วิธีเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กในการทำงาน เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบโลหะจะส่งสัญญาณให้ไม้กั้นรถยนต์ทราบ
3. redar หรือ motion sensor เซ็นเซอร์ชนิดนี้ทำหน้าที่คล้าย photo sensor แต่ไม่ต้องใช้ตัวลูก ติดตั้งอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวก็สามารถทำงานได้ redar หรือ motion sensor เหมาะสำหรับหน้างานที่ไม่สามารถติดตั้งเสารับปลายไม้ได้ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอวัตถุจะส่งสัญญาณให้ไม้กั้นรถยนต์ทราบ

การนำเซ็นเซอร์แต่ละชนิดไปใช้งานอาจต้องคำนึงถึงจุดติดตั้ง ชนิดของรถที่ผ่านระบบไม้กั้นและหน้าที่ของเซ็นเซอร์ที่ลูกค้าต้องการ เช่น ติดตั้งใช้งานกับโครงการหมู่บ้าน คอนโด อาคารจอดรถ หรือติดตั้งกับหน้างานลักษณะอื่น เช่น ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ก่อนรถขึ้นตาชั่ง ใช้กับรถยนต์ทั่วไปหรือใช้กับรถบรรทุก ใช้เพื่อป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตกใส่รถหรือใช้เพื่อสั่งให้แขนกั้นยกลงอัตโนมัติ เป็นต้น และเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ใช้งานกับรถบรรทุกทราบถึงข้อจำกัดของเซ็นเซอร์แต่ละชนิด การวางระบเซ็นเซอร์ที่เหมาะสำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะ แอดมินอธิบายได้ดังนี้

ลักษณะทางกายภาพของรถบรรทุกที่อาจมีผลต่อการทำงานของระบบเซ็นเซอร์ คือ
1. ความสูงของรถบรรทุกทำให้ระบบ loop detector ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจตรวจเจอโลหะได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะช่วงกลางและช่วงหลังของรถบรรทุกมีความสูงมากกว่าด้านหน้า (บางช่วงของรถบรรทุกมีความสูงเกินระยะอ่านโลหะของ loop) 
2. รถบรรทุกแบบพ่วง ช่วงข้อต่อพ่วงมีความกว้างพอสมควรทำให้ photo sensor ไม่สามารถทำงานได้แม้ว่ารถจะยังอยู่ระหว่างไม้กั้นก็ตาม (ช่วงข้อต่อพ่วงคือช่วงที่หลุดจากเซ็นเซอร์)

การวางระบบเซ็นเซอร์เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับหน้างานติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ใช้งานกับรถบรรทุก คือ
1. ใช้ loop detector เพื่อป้องกันแขนกั้นตกใส่รถเท่านั้น loop จะตรวจเจอโลหะบ้างไม่เจอบ้างก็ไม่ส่งผลให้แขนกั้นยกลงมาเพราะ loop ทำหน้าที่แค่ป้องกันแขนกั้นตกใส่รถ 
2. ใช้ photo sensor 2 ชุด ชุดแรกติดตั้งไว้ด้านหน้าไม้กั้นรถยนต์ใช้เพื่อป้องกันแขนกั้นตกใส่รถ (ทำหน้าที่เดียวกันกับ loop) ชุดที่ 2 ติดหลังไม้กั้นทำหน้าที่สั่งให้แขนกั้นยกลงอัตโนมัติเมื่อรถขับผ่าน โดยจะต้องติดตั้ง photo sensor ชุดที่หนึ่งและสองห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร (จะต้องห่างกันมากกว่าช่วงข้อต่อพ่วง เพื่อให้เมื่อช่วงข้อต่อพ่วงถึงแขนกั้นระบบจะยังมีเซ็นเซอร์ตรวจเจออยู่เสมอ)

กรณีที่จำเป็นต้องให้ใหญ่ รถบรรทุก รถปูน รถขยะ ขับผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้ถูกออกแบบไว้ แอดมินแนะนำให้ลูกค้าใช้วิธีกดปุ่มกดค้างไว้จนกว่ารถบรรทุกจะขับผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ไป วิธีนี้จะช่วยให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่ตกใส่รถบรรทุกอย่างแน่นอน 

สนใจติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ หรือต้องการคำแนะนำ ติดต่อสอบถามเราได้ที่ 089-106-2456 หรือทักหาเราทางไลน์ได้ที่ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์

2023-09-21 12:01:29

เนื่องจากทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีขนาดไม่เท่ากัน การจัดเรียงข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกัน ซึ่งทะเบียนรถยนต์มีข้อมูล 2 บรรทัดคือ ทะเบียนและจังหวัด ส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีข้อมูล 3 บรรทัดคือ บรรทัดแรกหมวดหมู่ของทะเบียน บรรทัดที่สองจังหวัด บรรทัดที่สามเลขทะเบียน ทำให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลักไม่สามารถ

การใช้อุปกรณ์หลายชนิดสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมกัน

2023-09-20 12:10:25

หากเดิมใช้ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกล จะเป็นแบบบลูทูธ easy pass หรือ UHF หากในระบบสามารถใช้ปุ่มกดและใช้รีโมทสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมได้ ลูกค้าก็สามารถอัพเกรดระบบเดิมด้วยการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเข้าไปได้ เช่น เพิ่มระบบอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปใช้งานร่วม หรือเพิ่มระบบอ่าน qr code เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนและสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เอง