• Hotline: 087-984-2273

การออกแบบระบบไม้กั้นรถยนต์สำหรับควบคุมรถยนต์และมอไซด์

การออกแบบระบบไม้กั้นรถยนต์เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์
ในบทความก่อนหน้าแอดมินได้พูดถึงเทคโนโลยีการสั่งงานในระบบไม้กั้นรถยนต์ที่เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับรถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งสรุปได้ว่าระบบไม้กั้นรถยนต์ที่เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับรถมอเตอร์ไซค์มี 2 แบบด้วยกันคือ แบบใช้บัตรทาบและแบบอ่านป้ายทะเบียน หากเน้นที่ราคาถูกควบคุมสิทธิ์ของลูกบ้านแอดมินแนะนำแบบทาบบัตร (ลูกบ้านจะใช้รถคันใดก็ได้หากบัตรผ่านมีสิทธิ์ก็สามารถผ่านเข้าออกโครงการได้) แต่หากเน้นความถูกต้องเที่ยงตรง จะต้องใช้รถทะเบียนนี้เท่านั้นหากไม่ใช่รถทะเบียนนี้ไม่อนุญาตให้ผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์แนะนำให้เลือกระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน และเพื่อให้ลูกค้ามองภาพรวมของระบบได้ง่ายขึ้นเรื่องราวครั้งนี้แอดมินจึงขอพูดถึงการออกแบบระบบไม้กั้นรถยนต์ร่วมกันทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์กันต่อ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์เพื่อควบคุมการเข้าออกโครงการทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ สามารถเลือกรูปแบบการติดตั้งระบบได้ 3 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางในการจัดการของนิติบุคคล การให้ความสำคัญกับการผ่านเข้าออกโครงการ งบประมาณ และความเหมาะสมของหน้างานแบบที่ 1 ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ควบคุมเฉพาะรถยนต์ เว้นช่องให้มอเตอร์ไซด์ผ่านเข้าออกได้ วิธีนี้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการยืดอายุการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ ประหยัดงบประมาณ ไม่เน้นควบคุมหรือตรวจสอบการผ่านเข้าออกของรถมอเตอร์ไซด์ มอเตอร์ไซด์จะเข้าจะออกสามารถทำได้อย่างสะดวกไม่ต้องผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์แบบที่ 2 ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ 1 ชุด ควบคุมทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ (ใช้ไม้กั้นรถยนต์เพียงหนึ่งตัว รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ใช้ไม้กั้นรถยนต์ร่วมกัน) วิธีนี้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์และบันทึกประวัติทุกการผ่านเข้าออก หากเป็นลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์ให้ระบบตรวจสอบสิทธิ์ ให้ระบบสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ และให้ระบบบันทึกประวัติไว้ หากเป็นรถของบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์จะต้องให้ รปภ. บันทึกประวัติการผ่านเข้าออกและ รปภ. เป็นผู้อนุญาตให้เข้าหรืออก ระบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บัตรผ่านหรือใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียน หากใช้บัตรผ่านก็เลือกได้ว่ารถยนต์จะให้ใช้บัตรผ่านระยะไกลแบบ easy pass หรือใช้บัตรทาบเช่นเดียวกันรถมอเตอร์ไซด์แบบที่ 3 ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ 2 ชุด ควบคุมการผ่านเข้าออกทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ วิธีนี้เหมาะสำหรับหน้างานที่มีพื้นที่กว้างมากพอ และสำหรับโครงการที่ต้องการแยกระบบการทำงาน รถยนต์ใช้ไม้กั้นของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ใช้ไม้กั้นของรถมอเตอร์ไซด์ การทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์ทั้ง 2 ส่วนแยกออกจากกัน ช่วยให้หน้างานสามารถจัดการรถที่ผ่านเข้าออกได้คล่องตัวกว่าแบบใช้ไม้กั้นรถยนต์เพียง 1 ชุด แต่แน่นอนว่าวิธีนี้จะใช้งบประมาณในการจัดการระบบสูงกว่ามาก

tips : การออกแบบระบบไม้กั้นรถยนต์เราอาจต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น แนวทางหรือการให้ความสำคัญในการจัดการรถที่ผ่านเข้าออกโครงการของนิติบุคคล งบประมาณที่ตั้งไว้ ความพร้อมหรือความเหมาะสมของหน้างาน เป็นต้น 

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบไม้กั้นรถยนต์ ต้องการให้เข้าดูหน้างาน ต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำ ติดต่อเราได้ที่ไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com
 

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

2024-04-16 21:14:22

ตามที่แอดมินอธิบายไว้ในบทความก่อนหน้าว่าเราสามารถใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียง 1 ตัวต่อ 1 ช่องจารจร หรือ 1 เส้นทาง เพื่ออ่านป้ายทะเบียนทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ได้ แต่วิธีนี้ทำได้เฉพาะหน้างานที่มีความยาวของถนนมากพอและวิธีนี้มีข้อจำกัดเรื่องการผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ไม่เหมือนกับการอ่านป้ายทะเบียนแยก (อ่านทะเบียนแบบแยกคือการใช้กล้องอ่าน

ระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

2024-04-14 20:44:37

โอกาสที่ระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์สั้นลงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากระบบทาบบัตรระยะใกล้ (ระบบที่ต้องลดกระจกลงเพื่อทาบบัตร) ระบบทาบบัตรระยะกลาง (ระบบที่ทาบบัตรผ่านกระจกได้) และระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass (เป็นระบบที่อ่านบัตรได้เองอัตโนมัติ) ซึ่งระยะอ่านบัตรที่สั้นลงเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เป็นไปได้ว่าระบบจ่ายไฟมีปัญหา เป็นไปได้ว่าระยะอ่านบัตรที่สั้นลงเป็นเพราะตัวเครื่องอ่านบัตรเอง

ไฟ LED ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2024-04-13 20:41:09

ระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มโครงการหมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน และเพื่อให้การทำงานของระบบสมบูรณ์ขึ้น มีการแสดงผลการทำงานของระบบให้ผู้ใช้งานทราบ ช่วยให้การผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ของผู้ใช้งานทำได้อย่างปลอดภัย รอบคอบ รัดกุม เราจึงนำระบบสัญญาณไฟ LED เข้ามาทำงานร่วม เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าการผ่านเข้าหรือออกแต่ละครั้งจะ