• Hotline: 087-984-2273

การจัดการระบบเมื่อไม้กั้นรถยนต์ไม่ทำงาน

เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่มีระบบใดไม่มีปัญหาและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นลูกค้าจะต้องทราบวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อจัดการระบบได้ก่อน เช่น กรณีที่ระบบไม้กั้นรถยนต์ของลูกค้าใช้งานไม่ได้ ไม่ทำงานไม่ขึ้นไม่ลง ไม้กั้นค้างไม่สามารถสั่งให้แขนกั้นยกขึ้นเพื่อให้รถผ่านไปได้ หรือไม่สามารถสั่งให้แขนกั้นยกลงเมื่อรถผ่านไปแล้วได้ ไม่ว่าระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้งานอยู่จะมีประกันหรือไม่? การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ก่อนคือประเด็นสำคัญ อาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ลูกค้าหรือหน้างานจะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้รถสามารถผ่านเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้แบบไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้งาน

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไม้กั้นรถยนต์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ลูกบ้านหรือผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทางได้ก่อน
2. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้อีกครั้ง
3. แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติเช่นเคย 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ลูกบ้านหรือผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทางได้ก่อน : แน่นอนว่าเมื่อไม้กั้นรถยนต์ค้างไม่สามารถทำงานได้ หากไม้กั้นรถยนต์อยู่ในสถานะยกแขนกั้นลงไม่สามารถสั่งให้ยกแขนกั้นขึ้นได้ รปภ. หรือผู้ดูแลระบบจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้รถสามารถผ่านเข้าออกโครงการได้ก่อน เช่น ปลดล็อคแขนกั้นด้วยวิธี manual แต่หากไม้กั้นรถยนต์ค้างไม่ยอมยกลงเมื่อรถขับผ่าน รปภ. หรือผู้ดูแลระบบอาจต้องปิดระบบไม้กั้นรถยนต์ไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและแก้ไข

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้อีกครั้ง : บางปัญหาลูกค้าสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเองได้ เช่น ไม้กั้นรถยนต์ค้าง ลูกค้าสามารถสั่ง re-set Loop Detector เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เอง หรือปิดไฟที่ใช้เลี้ยงระบบไม้กั้นรถยนต์ไว้ประมาณ 1-2 นาทีแล้วเปิดใหม่ หากปัญหาที่ทำให้ไม้กั้นรถยนต์ค้างคือระบบจ่ายไฟหรือการ error ของ sensor เมื่อปิดเปิดไฟใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ หลังจากที่ระบบกลับมาทำงานได้เช่นเคยให้แจ้งผู้จำหน่ายเพื่อให้ผู้จำหน่ายเข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์ เพราะหากยังไม่แก้ไขที่ต้นเหตุปัญหาดังกล่าวจะกลับมาอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ : ระบบจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติก็ต่อเมื่อเราเจอต้นตอของปัญหาและแก้ไขสิ่งนั้น (ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน) เช่น หากพบว่าระบบจ่ายไฟมีปัญหาจะต้องเปลี่ยนระบบจ่ายไฟใหม่ หรือหากพบว่าสายสัญญาณมีปัญหาชำรุดก็จะต้องเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่ กรณีที่ช่างเข้าตรวจเช็คแล้วไม่พบปัญหาแสดงว่าอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปัญหากลับมาใช้งานได้ตามปกติชั่วคราวและอีกไม่นานอุปกรณ์นั้นจะแสดงอาการเดิมอีกครั้ง การแจ้งปัญหาและการช่วยทดสอบระบบ ณ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะบางครั้งเมื่อมีการปิดเปิดระบบใหม่จะทำให้ปัญหานั้นหายไปและไม่สามารถตรวจสอบได้จะต้องรอจนกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวแสดงอาการ error อีกครั้ง 

หมายเหตุ.. นอกจากลูกค้าจะให้ความสำคัญกับการเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์แล้วลูกค้าจะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกผู้จำหน่ายอีกด้วย เพราะผู้จำหน่ายคือผู้ให้บริการหลังการขาย เจอผู้จำหน่ายที่เข้าบริการตามที่แจ้งไว้ก็ถือว่าเลือกได้ถูกต้อง แต่หากเจอผู้จำหน่ายไม่ที่เข้าบริการทั้งๆ ที่ระบบยังอยู่ในการรับประกันก็อาจเป็นหนึ่งในความโชคร้ายที่สามารถพบเจอได้เช่นกัน

หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456 หรือแอดไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์

2023-09-21 12:01:29

เนื่องจากทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีขนาดไม่เท่ากัน การจัดเรียงข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกัน ซึ่งทะเบียนรถยนต์มีข้อมูล 2 บรรทัดคือ ทะเบียนและจังหวัด ส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีข้อมูล 3 บรรทัดคือ บรรทัดแรกหมวดหมู่ของทะเบียน บรรทัดที่สองจังหวัด บรรทัดที่สามเลขทะเบียน ทำให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลักไม่สามารถ

การใช้อุปกรณ์หลายชนิดสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมกัน

2023-09-20 12:10:25

หากเดิมใช้ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกล จะเป็นแบบบลูทูธ easy pass หรือ UHF หากในระบบสามารถใช้ปุ่มกดและใช้รีโมทสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมได้ ลูกค้าก็สามารถอัพเกรดระบบเดิมด้วยการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเข้าไปได้ เช่น เพิ่มระบบอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปใช้งานร่วม หรือเพิ่มระบบอ่าน qr code เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนและสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เอง