• Hotline: 087-984-2273

การเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการเปลี่ยนแทนหรือเพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานร่วมกับระบบเดิม ความต้องการนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี ได้แก่ เครื่องสแกนเดิมมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หรือเครื่องสแกนเดิมไม่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ เช่น ไม่สามารถส่งข้อมูลให้โปรแกรมเงินเดือนได้ การเพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานร่วมกับระบบเดิมมักเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจหรือเพื่อให้พนักงานใช้งานเครื่องสแกนได้สะดวกและคล่องตัวขึ้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเครื่องสแกนเพื่อเปลี่ยนแทนหรือเพิ่มเครื่องสแกนเพื่อใช้กับระบบเดิม แอดมินแนะนำได้ดังนี้ 

ในการเปลี่ยนแทนหรือเพิ่มเครื่องสแกนเพื่อใช้งานร่วมกับระบบเดิม ลูกค้าต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกับระบบเดิมเป็นประการแรก ซึ่งต้องเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้ ไม่ต้องเริ่มต้นระบบใหม่ ไม่ต้องตั้งค่าทุกอย่างใหม่ สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเดิมเข้าตัวใหม่ได้เลย ใช้งานต่อเนื่องได้ทันที

หากเดิมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือของทาง hip อยู่ ลูกค้าต้องดูว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้อยู่เป็นรุ่นอะไร? ซีรีย์อะไร? เพื่อหาเครื่องสแกนที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือซีรีย์เดียวกันมาใช้งาน การเลือกเครื่องสแกนรุ่นเดิมจะช่วยให้ลูกค้าใช้งานระบบต่อได้เลยแบบไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ใช้งานร่วมกันได้แน่นอน ไม่ต้องเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าของพนักงานใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมคำนวณเวลาเป็นเวอร์ชั่นอื่น นำเครื่องสแกนตัวใหม่มาติดตั้งแทนหรือติดตั้งร่วมด้วยจากนั้นอัพโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนเดิมเข้าไปที่เครื่องสแกนตัวใหม่ระบบก็พร้อมใช้งานทันที แต่หากไม่สามารถหาเครื่องสแกนรุ่นเดียวกันได้เนื่องจากโรงงานยกเลิกผลิตเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นนั้นไปแล้ว แอดมินแนะนำให้ลูกค้าเลือกเครื่องสแกนที่อยู่ในซีรีย์เดียวกันเป็นลำดับต่อมา เพราะเครื่องสแกนบางซีรีย์สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ เช่น cmi681s สามารถโอนถ่ายข้อมูลให้ cmif65s ได้ หรือหากไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้การเลือกใช้เครื่องสแกนซีรีย์เดียวกันจะให้ลูกค้าใช้โปรแกรมเดียวกันในการจัดการระบบได้ เช่น cmi681s และ cif76s ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้แต่ใช้งานโปรแกรมเดียวกันได้ เป็นต้น  

การเปลี่ยนแทนและการเพิ่มเครื่องสแกนเพื่อใช้งานร่วมกับระบบเดิมเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่พบได้บ่อย เนื่องจากลูกค้าบางรายใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาเป็นเวลานานทำให้เครื่องสแกนเริ่มเสื่อมสภาพ ใช้งานได้ไม่ดีเหมือนเช่นเคย สแกนได้บ้างไม่ได้บ้าง บันทึกเวลาให้บ้างไม่บันทึกบ้าง การเปลี่ยนเครื่องสแกนใหม่ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเดียวที่สามารถทำได้ แต่การหาเครื่องสแกนรุ่นที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมคือสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยให้ลูกค้าใช้งานระบบได้เลยไม่ต้องเริ่มต้นตั้งค่าใหม่

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์

2023-09-21 12:01:29

เนื่องจากทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีขนาดไม่เท่ากัน การจัดเรียงข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกัน ซึ่งทะเบียนรถยนต์มีข้อมูล 2 บรรทัดคือ ทะเบียนและจังหวัด ส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีข้อมูล 3 บรรทัดคือ บรรทัดแรกหมวดหมู่ของทะเบียน บรรทัดที่สองจังหวัด บรรทัดที่สามเลขทะเบียน ทำให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลักไม่สามารถ

การใช้อุปกรณ์หลายชนิดสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมกัน

2023-09-20 12:10:25

หากเดิมใช้ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกล จะเป็นแบบบลูทูธ easy pass หรือ UHF หากในระบบสามารถใช้ปุ่มกดและใช้รีโมทสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมได้ ลูกค้าก็สามารถอัพเกรดระบบเดิมด้วยการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเข้าไปได้ เช่น เพิ่มระบบอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปใช้งานร่วม หรือเพิ่มระบบอ่าน qr code เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนและสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เอง