• Hotline: 087-984-2273

format date & time ผิดทำให้บัตรผ่านในระบบไม้กั้นรถยนต์ใช้งานไม่ได้

ครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจกันเรื่องการตั้งค่ารูปแบบวันที่ในระบบไม้กั้นรถยนต์กันบ้าง format date & time ของคอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการใช้ไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นไม้กั้นรถยนต์ระบบทาบบัตรหรือไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass หาก format date & time ผิด ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บัตรสั่งงานไม้กั้นได้ ความยากในการตรวจเช็คคือ ลูกค้าอาจลืมคำนึงถึง format date time ทำให้เข้าใจว่าระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่ทำงานเพราะเครื่องอ่านบัตรมีปัญหาหรือไม้กั้นมีปัญหา ดังนั้นแอดมินขอใช้เรื่องราวครั้งนี้แนะนำวิธีตรวจเช็คระบบไม้กั้นว่าปัญหาทาบบัตรแล้วไม้ไม่ยกเพราะรูปแบบวันที่ไม่ถูกต้องควรแก้ไขยังไงดังข้อมูลต่อไปนี้

เราสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายเพื่อสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ เช่น ใช้บัตรผ่านสั่งงาน ใช้รีโมทสั่งงาน ใช้ปุ่มกดสั่งงาน ใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนสั่งงาน การตรวจเช็คว่าระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้บัตรสั่งงานได้เพราะ format date time ผิดไปจากที่ระบบต้องการสามารถเช็คได้ดังนี้
1. อาการของปัญหาคือ ลูกบ้านไม่สามารถทาบบัตรผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้ อาจเป็นกับบัตรบางส่วนหรือเป็นกับบัตรผ่านทั้งหมดก็ได้ แต่ไม้กั้นรถยนต์ยังคงสั่งงานให้ยกแขนกั้นขึ้นด้วยปุ่มกดและรีโมทได้ตามปกติ 
2. ลูกค้าสามารถตั้งข้อสงสัยได้ว่า บัตรผ่านที่ผู้ใช้งานนำมาทาบอาจเป็นบัตรผ่านที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ หรือเป็นบัตรผ่านของลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางจึงทำให้ไม่สามารถใช้บัตรดังกล่าวทาบสั่งงานได้ (ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรผ่านอยู่ในโปรแกรม)
3. ตรวจเช็คโปรแกรม access control ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้อัพโหลดข้อมูลเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์ โดยให้ดูที่เมนู personal ว่าวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของบัตรผ่านเป็นรูปแบบไหน?
3.1 รูปแบบวันที่เป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
3.2 วันที่เริ่มต้นใช้งาน (Active Date) และวันที่สิ้นสุดการใช้งาน (Deactive Date) อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันหรือไม่? 
4. หากรูปแบบวันที่ไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันให้เปลี่ยนข้อมูลใหม่ เช่น หากรูปแบบวันที่เป็นปี พ.ศ. ให้แก้ไขใหม่เป็นปี ค.ศ. หรือหากช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้บัตรผ่านไม่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันก็ให้แก้ไขใหม่
5. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์อีกครั้ง บัตรผ่านทุกใบก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

รูปแบบปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ของโปรแกรม access control จะแสดงผลตามรูปแบบวันที่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ของคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนจากปี พ.ศ. เป็น ค.ศ. ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนรูปแบบวันที่ในคอมพิวเตอร์ก่อน (Date and Time) แล้วค่อยไปแก้ไขในโปรแกรม ลูกค้าบางรายอาจพบว่าเมื่อแก้ไขรูปแบบวันที่ในคอมพิวเตอร์แล้วปี ค.ศ. ในโปรแกรมก็จะเปลี่ยนให้เองอัตโนมัติ แต่หากโปรแกรมไม่อัพเดทลูกค้าสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดการใช้งานของบัตรผ่านใหม่ได้ที่เมนู configuration หรือ basic confic เมนูย่อย personal หลังจากแก้ไขข้อมูลวันที่เรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่เมนู operation หรือ basic operate แล้วเลือกเมนูย่อย upload (โปรแกรม version เก่าใช้ชื่อเมนู basic confic, basic operate ส่วนเวอร์ชั่นใหม่ใช้ชื่อ configuration, operation)

แม้ว่าโปรแกรม access control จะเป็นโปรแกรมที่มีไว้เพื่อจัดการสิทธิ์บัตรผ่านของลูกบ้าน อนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้า ดูประวัติการเข้าออกของลูกบ้าน เราสามารถเรียกดูและจัดการได้ที่โปรแกรมนี้ และการใช้โปรแกรมนี้มีข้อจำกัดอยู่หนึ่งเรื่องคือ การอัพโหลดข้อมูลที่เมนู operation หรือ basic operate เป็นการอัพโหลดแบบแทนที่ข้อมูลในระบบไม้กั้นรถยนต์ ดังนั้นก่อนการอัพโหลดลูกค้าต้องมั่นใจก่อนว่าบัตรผ่านที่อยู่ในโปรแกรมครบถ้วนไม่ตกหล่น ทุกใบที่ลูกบ้านใช้งานไม่ว่าจะเป็นบัตรใหม่หรือบัตรเก่าจะต้องอยู่ในโปรแกรมนี้ที่เมนู personal ก่อนการอัพโหลดเสมอ

หากเป็นเรื่องของระบบไม้กั้นรถยนต์เราพร้อมให้ข้อมูล ติดต่อเราได้ที่แอดไลน์ @charoentech
หจก.เจริญเทค 559 
www.charoentech.com

จุดเด่นจุดด้อยของเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud

2022-09-27 21:53:32

เรื่องราวครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจถึงจุดเด่นจุดด้อยของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบออนไลน์ผ่าน cloud กันบ้าง ซึ่งเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud เป็นเครื่องแกนที่เหมาะกับธุรกิจที่มีสาขาและต้องการให้ฝ่ายบุคคลที่สำนักงานใหญ่เป็นคนจัดการข้อมูล ควบคุมเครื่องสแกน ดูบันทึกเวลาเอง หรือลูกค้าที่ต้องการตรวจเช็คบันทึกเวลาของพนักงานได้ตลอด

ข้อดีข้อเสียของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน

2022-09-26 20:19:21

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของระบบและนำข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินว่าหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการหมู่บ้านของเราเหมาะไหมหากนำระบบดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้สมาชิกมีข้อมูลมากพอประกอบการตัดสินใจและรับรู้ระบบการทำงาน เข้าใจว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไรข้อจำกัดของระบบคืออะไร ย่อมส่งผลให้การใช้งานราบรื่นและตัวผู้ใช้งานเองรู้สึก

แนะนำเครื่องสแกนที่ใส่หน้ากากอนามัยสแกนได้

2022-09-25 16:55:05

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอแนะนำเครื่องสแกนที่สามารถสแกนได้ตอนใส่หน้ากากอนามัย ความสามารถหลักของเครื่องสแกนชนิดใส่หน้ากากอนามัยสแกนได้คือ ผู้ใช้งานสามารถเก็บใบหน้าขณะใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยไว้ในเครื่องสแกนก็ได้ และสามารถสแกนใบหน้าได้ทั้งตอนใส่หน้ากากอนามัยและไม่ใส่หน้ากาก ระบบ ai ของเครื่องสแกนใบหน้าประเภทนี้