• Hotline: 087-984-2273

การส่งข้อมูลแบบ real time ของเครื่องสแกน

ถามว่าเครื่องสแกนรุ่นไหนบ้างที่สามารถส่งข้อมูลแบบ real time ได้? การส่งข้อมูลแบบ real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ายังคงเป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้า ประมาณว่า สแกนหน้าหรือสแกนนิ้วปุ๊ปเครื่องสแกนจะส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ปั๊ป เมื่อฝ่ายบุคคลต้องการตรวจสอบข้อมูลสามารถเรียกดูรายงานได้เลยทันทีไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดบันทึกเวลาใหม่ทุกครั้ง การส่งข้อมูลแบบ real time เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรม แม้ว่าหน้าที่ในการดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาแสดงผลแบบ real time เป็นของโปรแกรมแต่เครื่องสแกนที่ลูกค้าเลือกใช้จะต้องสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมผ่าน network ได้ (ผ่านสายแลนหรือ wifi)

การส่งข้อมูลแบบ real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทำได้ทั้งเครื่องสแกนของ hip และ zkteco เพียงลูกค้าเลือกเครื่องสแกนรุ่นที่เชื่อมต่อผ่าน network ได้ลูกค้าก็จะใช้ฟังก์ชั่น real time ได้ (ได้ทั้งผ่านสายแลนและผ่าน wifi) และแม้ว่าแทบทุกรุ่นของ hip และ zkteco จะรองรับการส่งข้อมูลแบบ real time ได้ แต่การส่งข้อมูลแบบ real time จะทำได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าตั้งค่าสำเร็จ (ระบุข้อมูลตามที่ระบบต้องการได้อย่างถูกต้องจึงจะแสดงผลแบบ real time ได้) ดังนั้นเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอแนะนำวิธีตั้งค่าให้ระบบดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบ real time ให้ได้ทราบกัน

ระบบ real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า hip จะต้องตั้งค่า 2 ส่วนคือ
1. ตั้งค่าในเครื่องสแกน ให้ลูกค้าเข้าไปที่เมนูตั้งค่าการเชื่อมต่อ เมนูย่อย server ip ข้อมูลส่วนนี้ให้ลูกค้าระบุ ip address ของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมลงไป เช่น หากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมใช้ ip 192.168.1.60 ก็ให้ระบุ ip ลงไปในเมนู server ip เป็น 192.168.1.60 จากนั้นให้ดูว่าเครื่องสแกนใช้ server port อะไรเพื่อจะได้นำไประบุในโปรแกรมต่อ
2. ตั้งค่าในโปรแกรม หากเป็นโปรแกรม premium time ให้เลือกเมนู realtime monitor แต่หากเป็นโปรแกรม hip time 4.0 จะใช้เมนูรีโมทเรียลไทม์ ข้อมูลที่ลูกค้าต้องระบุคือ UDP Port หรือ server port ให้ระบุตัวเลขในหัวข้อนี้ให้ตรงกับตัวเลขที่ระบุไว้ในหัวข้อ server port ของเครื่องสแกน จากนั้นกดปุ่ม start ได้เลย หากทุกอย่างถูกต้องตรงกันเมื่อพนักงานสแกนโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาแสดงผลให้แบบ real time  

ข้อมูลที่โปรแกรมดึงเข้ามาด้วยฟังก์ชั่น real time จะถูกบันทึกลงไปใน database ของโปรแกรมอัตโนมัติ กรณีที่เปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้ตลอดเวลาลูกค้าไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดบันทึกเวลาใหม่เมื่อต้องการเรียกดูรายงาน (ระบบจะทำงานเฉพาะช่วงที่โปรแกรมเปิดอยู่เท่านั้น) แต่ด้วยฟังก์ชั่น real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ทรัพยากรในคอมพิวเตอร์สูงเพราะโปรแกรมจะต้องเชื่อมต่อและดึงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา พนักงานจะสแกนหรือไม่สแกนโปรแกรมก็จะเชื่อมต่อและดึงข้อมูลอยู่อย่างนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อโปรแกรมทำงานตลอดเวลาย่อมทำให้คอมพิวเตอร์ช้าเพราะต้องแบ่งทรัพยากรให้โปรแกรมลูกค้าส่วนใหญ่จึงไม่นิยมใช้ฟังก์ชั่นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักเกินไปลูกค้าจึงนิยมใช้ฟังก์ชั่นดาวน์โหลดอัตโนมัติตามช่วงเวลาแทน เพียงเรากำหนดว่าต้องการให้โปรแกรมดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาช่วงไหน เมื่อถึงเวลาดังกล่าวระบบจะเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาให้อัตโนมัติ แม้จะไม่ทำงานแบบ real time แต่ก็สามารถให้ข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเราพร้อมให้การดูแล สนใจสั่งซื้อเครื่องสแกนติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

จุดเด่นจุดด้อยของเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud

2022-09-27 21:53:32

เรื่องราวครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจถึงจุดเด่นจุดด้อยของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบออนไลน์ผ่าน cloud กันบ้าง ซึ่งเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud เป็นเครื่องแกนที่เหมาะกับธุรกิจที่มีสาขาและต้องการให้ฝ่ายบุคคลที่สำนักงานใหญ่เป็นคนจัดการข้อมูล ควบคุมเครื่องสแกน ดูบันทึกเวลาเอง หรือลูกค้าที่ต้องการตรวจเช็คบันทึกเวลาของพนักงานได้ตลอด

ข้อดีข้อเสียของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน

2022-09-26 20:19:21

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของระบบและนำข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินว่าหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการหมู่บ้านของเราเหมาะไหมหากนำระบบดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้สมาชิกมีข้อมูลมากพอประกอบการตัดสินใจและรับรู้ระบบการทำงาน เข้าใจว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไรข้อจำกัดของระบบคืออะไร ย่อมส่งผลให้การใช้งานราบรื่นและตัวผู้ใช้งานเองรู้สึก

แนะนำเครื่องสแกนที่ใส่หน้ากากอนามัยสแกนได้

2022-09-25 16:55:05

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอแนะนำเครื่องสแกนที่สามารถสแกนได้ตอนใส่หน้ากากอนามัย ความสามารถหลักของเครื่องสแกนชนิดใส่หน้ากากอนามัยสแกนได้คือ ผู้ใช้งานสามารถเก็บใบหน้าขณะใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยไว้ในเครื่องสแกนก็ได้ และสามารถสแกนใบหน้าได้ทั้งตอนใส่หน้ากากอนามัยและไม่ใส่หน้ากาก ระบบ ai ของเครื่องสแกนใบหน้าประเภทนี้