• Hotline: 087-984-2273

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมการเปิดปิดประตู

แอดมินบอกได้เลยว่าหนึ่งในสินค้าที่ขายดีที่สุดของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า จุดเด่นของระบบนี้คือสามารถใช้ได้ทั้งควบคุมการเปิดปิดประตูและใช้ดูบันทึกเวลาทำงาน อีกทั้งรูปแบบการควบคุมประตูสามารถทำได้หลายแบบ เช่น สแกนเข้ากดปุ่มออก สแกนเข้าสแกนออก หรือจะทำเป็นระบบ interlock ก็ได้ หากประตูแรกปิดไม่สนิทจะไม่สามารถสแกนเพื่อสั่งเปิดประตูบานที่สองได้ เป็นต้น และเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าระบบควบคุมประตูที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสั่งงานสามารถทำได้กี่แบบ แต่ละแบบมีระบบการทำงานอย่างไร? แอดมินอธิบายได้ดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมประตูได้แก่ 
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนใบหน้า หรือเครื่องทาบบัตร : ทำหน้าที่เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวตนและสั่งให้กลอนไฟฟ้าคลายล็อค (ติดตั้งด้านนอก)
2. power supply สำหรับจ่ายไฟให้ระบบ : power ทำหน้าที่แปลงไฟ 220vac เป็นไฟ 12vdc เพื่อจ่ายให้อุปกรณ์ในระบบ (ติดตั้งด้านใน)
3. magnetic lock หรือ electric lock : กลอนไฟฟ้าทำหน้าที่ล็อคประตู (ติดตั้งด้านใน)
4. exit switch : ทำหน้าที่สั่งให้กลอนไฟฟ้าคลายล็อค (ติดตั้งด้านใน)
5. battery backup : สำหรับสำรองไฟเพื่อให้ระบบยังคงทำงานได้แม้ไฟดับ ระยะเวลาสำรองไฟประมาณ 2 ชม.
6. break glass : ทำหน้าที่สั่งให้กลอนไฟฟ้าคลายล็อค อุปกรณ์ชิ้นนี้มีไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือต้องการคลายล็อคประตูค้างไว้ (ติดตั้งด้านใน) 
7. key switch : ทำหน้าที่สั่งให้กลอนไฟฟ้าคลายล็อค ใช้ในกรณีที่เครื่องสแกนมีปัญหาไม่สามารถสั่งคลายล็อคได้ (ติดตั้งดานนอก)
8. รีโมทไร้สาย : ทำหน้าที่สั่งคลายล็อคกลอนไฟฟ้าได้จากระยะไกล

การควบคุมประตูขั้นพื้นฐานจะใช้อุปกรณ์เพียง 5 อย่างคือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า power supply battery กลอนไฟฟ้าและปุ่มกดออก (ตามข้อ 1-5) แต่หากต้องการติดตั้งแบบให้ครอบคลุมจริงๆ แอดมินแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบตามข้อ 1-8 จะช่วยให้ลูกค้าจัดการระบบได้ง่าย ไม่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ เช่น หากเกิดเหตุฉุกเฉินกด exit ออกจากด้านในไม่ได้ก็สามารถใช้ break glass สั่งปลดล็อคกลอนไฟฟ้าได้ หรือหากเครื่องสแกนไม่สามารถใช้งานได้ไม่ยอมสั่งปลดล็อคกลอนไฟฟ้าให้เรา ลูกค้าสามารถใช้ key switch สั่งปลดล็อคชุดกลอนไฟฟ้าได้ เป็นต้น

รูปแบบการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิดปิดประตูสามารถทำได้ 3 แบบคือ
1. แบบพื้นฐานสแกนเข้ากดปุ่มออก 
2. แบบสแกนเข้าสแกนออก ติดตั้งเครื่องสแกน 2 เครื่องเพื่อสแกนเข้าและสแกนออกแทนปุ่มกด exit switch
3. แบบสแกนเข้าขาออกเปิดอัตโนมัตด้วย sensor : ขาเข้าต้องสแกนแต่ขาออกใช้ sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อ sensor ตรวจพบความเคลื่อนไหวให้คลายล็อคกลอนไฟฟ้าทันที 

ระบบควบคุมประตูแบบสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกหลากหลายชนิด เช่น alarm แจ้งเตือนเมื่อประตูถูกเปิดค้างไว้ สัญญาณไฟเขียวไฟแดงเพื่อบอกว่าตอนนี้ประตูเปิดอยู่หรือไม่? เป็นต้น

สำหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดประตูสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ติดต่อสอบถามเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

จุดเด่นจุดด้อยของเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud

2022-09-27 21:53:32

เรื่องราวครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจถึงจุดเด่นจุดด้อยของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบออนไลน์ผ่าน cloud กันบ้าง ซึ่งเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud เป็นเครื่องแกนที่เหมาะกับธุรกิจที่มีสาขาและต้องการให้ฝ่ายบุคคลที่สำนักงานใหญ่เป็นคนจัดการข้อมูล ควบคุมเครื่องสแกน ดูบันทึกเวลาเอง หรือลูกค้าที่ต้องการตรวจเช็คบันทึกเวลาของพนักงานได้ตลอด

ข้อดีข้อเสียของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน

2022-09-26 20:19:21

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของระบบและนำข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินว่าหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการหมู่บ้านของเราเหมาะไหมหากนำระบบดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้สมาชิกมีข้อมูลมากพอประกอบการตัดสินใจและรับรู้ระบบการทำงาน เข้าใจว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไรข้อจำกัดของระบบคืออะไร ย่อมส่งผลให้การใช้งานราบรื่นและตัวผู้ใช้งานเองรู้สึก

แนะนำเครื่องสแกนที่ใส่หน้ากากอนามัยสแกนได้

2022-09-25 16:55:05

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอแนะนำเครื่องสแกนที่สามารถสแกนได้ตอนใส่หน้ากากอนามัย ความสามารถหลักของเครื่องสแกนชนิดใส่หน้ากากอนามัยสแกนได้คือ ผู้ใช้งานสามารถเก็บใบหน้าขณะใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยไว้ในเครื่องสแกนก็ได้ และสามารถสแกนใบหน้าได้ทั้งตอนใส่หน้ากากอนามัยและไม่ใส่หน้ากาก ระบบ ai ของเครื่องสแกนใบหน้าประเภทนี้