• Hotline: 087-984-2273

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่บันทึกเวลา

แอดมินพบว่าลูกค้าบางรายเจอปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอยู่ไม่บันทึกข้อมูลหรือบันทึกเวลาของพนักงานบางคนหายไป เมื่อไม่มีบันทึกเวลาในเครื่องสแกนทั้งๆ ที่เราก็เห็นว่าพนักงานสแกนเข้าและออกงานแล้วแบบนี้เครื่องสแกนเสียใช่หรือไม่? บันทึกเวลาที่หายไปเกิดจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่บันทึกข้อมูลจริงๆ หรือเราโหลดข้อมูลไม่ได้กันแน่? หรือเป็นปัญหาอื่น? เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้แอดมินอธิบายได้คือ เหตุที่เครื่องสแกนไม่บันทึกข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้ 3 ส่วนได้แก่
1. เครื่องสแกนมีปัญหา ไม่เก็บบันทึกข้อมูลจริงๆ
2. โปรแกรมโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนไม่หมด ทำให้บันทึกเวลาของพนักงานบางคนหายไป
3. วันที่ของเครื่องสแกนถูกปรับเปลี่ยน 

ก่อนจะยืนยันว่าปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่เก็บบันทึกข้อมูลเกิดจากสาเหตุใด แอดมินแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบระบบดังนี้
1. ดูวันที่หน้าเครื่องสแกนว่าวัน-เดือน-ปี ใช่วันเวลาปัจจุบันไหม?
1.1 หากพบว่าวันหรือเดือนหรือปีผิดเพี้ยน ก็จะทำให้บันทึกเวลาผิดไปด้วยเพราะบันทึกเวลาจะอ้างอิงเวลาตามหน้าเครื่องสแกน เช่น หากวันที่หน้าเครื่องสแกนแสดงผลปี 2000 บันทึกเวลาที่หายไปจะไปอยู่ในช่วงเวลานั้นทั้งหมด (ส่วนใหญ่แอดมินพบว่าปีผิดเพี้ยน)
1.2 หากพบว่าหน้าเครื่องสแกนแสดงวันเดือนปีเป็นวันที่และเวลาปัจจุบันแสดงว่าไม่ใช่ปัญหานี้
2. ลองโหลดข้อมูลใหม่โดยใช้วิธีโหลดบันทึกเวลาทั้งหมด (all) เพื่อให้โปรแกรมโหลดบันทึกเวลาซ้ำจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอีกครั้ง เมื่อโหลดเสร็จให้ตรวจสอบดูว่าพบบันทึกที่หายไปหรือไม่? (วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เชื่อมต่อผ่านระบบแลนเท่านั้น)
2.1 หากพบบันทึกเวลาที่หายไปแสดงว่าระบบ network มีปัญหาในระหว่างการโหลดข้อมูลทำให้โปรแกรมไม่สามารถโหลดข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องสแกนมาได้ 
2.2 หากไม่พบบันทึกเวลาที่หายไปแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใส่เหตุนี้
3. ปรับหน่วงบันทึกให้เป็น 0 และให้พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้า 2 ครั้ง เพื่อทดสอบดูว่าบันทึกเวลายังหายเหมือนเดิมไหม? ตามปกติหน่วงบันทึกจะถูกตั้งค่าไว้ที่ 1 หมายความว่าระบบจะไม่บันทึกเวลาให้ซ้ำหากมีการสแกนอีกครั้งภายใน 1 นาที การปรับเป็น 0 จะทำให้เครื่องสแกนบันทึกเวลาให้ทุกครั้งที่สแกน หากพบว่าเมื่อปรับเวลาหน่วงบันทึกเป็น 0 แล้วยังมีบันทึกเวลาหายอยู่แสดงว่า cpu ของเครื่องสแกนมีปัญหาให้ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องสแกนใหม่ได้เลย

ต้องบอกว่าไม่บ่อยนักที่จะเจอปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่บันทึกข้อมูล หากเครื่องสแกนไม่บันทึกข้อมูลเป็นช่วงเวลาหรือไม่บันทึกอีกเลยหลังจากนั้นอาจเป็นไปได้ว่าบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้เต็ม เนื่องจากเครื่องสแกนของทาง hip ไม่มีระบบวนทับบันทึกเวลาเมื่อบันทึกเวลาเต็มเครื่องสแกนจะไม่บันทึกเวลาเพิ่มให้ ระบบจะบันทึกเวลาอีกครั้งหลังจากที่ลูกค้าลบบันทึกเวลาเก่าออกแล้ว 
www.charoentech.com

แบตเตอรี่สำรองในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

2022-05-27 20:25:23

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการสำรองไฟให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง เพื่อให้พนักงานสแกนเข้าออกงานได้ตลอดเวลาระบบสำรองไฟจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ลูกค้าต้องการ ไฟสำรองจากแบตเตอรี่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต่อได้แม้ไฟดับ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจ

การเลือกใช้เซ็นเซอร์ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2022-05-26 21:49:39

แอดมินพบว่าการมองหาระบบไม้กั้นรถยนต์ของลูกค้ามักมุ่งเน้นไปที่ระบบการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นหลัก และน้อยรายที่จะให้ความสำคัญกับการป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตกใส่รถหรือป้องกันระบบสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งาน และเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบไม้กั้นรถยต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้งบประมาณที่ต่ำสุดผู้จำหน่ายจะตัดอะไรออกบ้างลูกค้าไม่สามารถรู้ได้

ข้อดีข้อเสียของระบบบันทึกเวลาแต่ละชนิด

2022-05-24 22:03:14

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงข้อดีข้อเสียของระบบบันทึกเวลาแต่ละประเภทกันบ้าง ซึ่งปัจจุบันเรามีหลายเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานทำได้ง่ายขึ้น เที่ยงตรงขึ้น ลดความล่าช้าและความผิดพลาดหรือความไม่โปร่งใสลง ช่วยให้ฝ่ายบุคคลทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น เครื่องตอกบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนฝ่ามือ