• Hotline: 087-984-2273

ไม้กั้นรถยนต์ระบบคิดเงินลานจอดรถเหมาะสำหรับหน้างานแบบไหน?

ระยะหลังแอดมินพบว่าลูกค้าหลายรายให้ความสนใจระบบไม้กั้นรถยนต์แบบคิดเงินค่าที่จอดรถ (ระบบคิดเงินลานจอดรถ) มีทั้งลูกค้าที่ให้เช่าพื้นที่จอดรถแบบรายชั่วโมง ให้เช่าพื้นที่แบบรายเดือน คอนโด อาคารสำนักงานและโครงการหมู่บ้าน บางสถานที่มีระบบไม้กั้นรถยนต์อยู่แล้วต้องการนำระบบคิดเงินลานจอดรถไปใช้งานร่วมด้วย บางสถานที่ต้องการติดตั้งใหม่ทั้งระบบ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันว่าหากต้องการใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบคิดเงินค่าที่จอดรถหน้างานแบบไหนเหมาะที่จะติดตั้งระบบแบบ full option หน้างานแบบไหนควรนำระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรหรือไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกลมาประยุกต์ใช้แทนและหน้างานแบบไหนไม่แนะนำให้ใช้ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ เรามาทำความเข้าใจกันเลย

ไม้กั้นรถยนต์ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ (ระบบคิดเงินลานจอดรถ) ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วนคือ (1) ระบบไม้กั้นรถยนต์พร้อมเซ็นเซอร์ (2) ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ-โปรแกรมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งระบบแบบ full option หรือต้องการแค่ระบบคิดเงินลานจอดรถเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับไม้กั้นรถยนต์เดิม

เมื่อถามว่าอะไรคือความเหมาะสม? หน้างานแบบไหนเหมาะที่จะติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถแบบ full option หรือหน้างานไหนที่ไม่ควรติดตั้งระบบนี้? แอดมินมองว่าควรดูที่จุดคุ้มทุนเป็นหลักเนื่องจากระบบคิดเงินลานจอดรถมีราคาสูงหากคำนวณดูแล้วใน 1 ปีไม่สามารถเก็บค่าบริการได้ตามจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไปแอดมินมองว่าไม่ควรลงทุน เช่น ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบคิดเงินค่าที่จอดรถราคา 250,000 บาท หากคำนวณดูแล้วใน 1 ปีลูกค้าไม่สามารถเก็บค่าบริการได้เทียบเท่าก็ไม่ควรลงทุน เป็นต้น

หน้างานแบบไหนควรใช้ระบบคิดเงินลานจอดรถและหน้างานแบบไหนที่ไม่ควรใช้แอดมินสรุปได้ดังนี้
1. หน้างานที่เป็นลานจอดรถ คิดค่าที่จอดรถรายชั่วโมง มีพื้นที่จอดรถมากกว่า 100 ช่อง (ทำธุรกิจเพื่อคิดเงินค่าที่จอดรถโดยเฉพาะ) แอดมินแนะนำให้เลือกระบบไม้กั้นรถยนต์พร้อมโปรแกรมคิดเงินค่าที่จอดรถไปใช้งาน
2. หน้างานที่เป็นลานจอดรถแบบรายเดือน ช่องจอดจะเยอะหรือจะน้อยแอดมินก็แนะนำให้ใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรหรือแบบอ่านบัตรระยะไกลจะเหมาะกว่า เนื่องจากระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรหรือแบบอ่านบัตรระยะไกลสามารถกำหนดวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดการใช้งานขอบัตรผ่านได้ เรียกได้ว่าเราสามารถกำหนดสิทธิ์ของบัตรผ่านได้ตามการจ่ายค่าบริการของผู้เช่า 
3. คอนโด หมู่บ้าน ไม่แนะนำให้ใช้ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถ เนื่องจากผู้มาติดต่อหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการอาจไม่เยอะนัก อีกทั้งระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่อาจเป็นระยะเวลาที่ไม่นานมากพอ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องจ่ายชำระค่าบริการ เช่น ให้จอดฟรี 2 ชัวโมง (เนื่องจากเป็นสถานที่ๆ มีเจ้าของร่วมอาศัยอยู่ด้วยจึงทำให้เงื่อนไขการจอดฟรีไม่สามารถกำหนดได้เหมือนลานจอดรถคิดเงิน) จึงทำให้โอกาสที่จะได้เงินผู้ใช้พื้นที่น้อยมาก หากความต้องการของกรรมการคือให้คิดเงินผู้มาติดต่อที่จอดรถนานเกินกำหนดแอดมินแนะนำให้ใช้กระดาษฉีกและเครื่องตอกเวลาน่าจะดีกว่า ประหยัด คุ้มค่า บริหารจัดการง่ายกว่า เป็นต้น

หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับระบบคิดเงินลานจอดรถ ไม้กั้นรถยนต์ ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร แบบอ่านบัตรระยะไกล หรือระบบอื่นๆ ติดต่อสอบถามเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ led

2021-10-23 15:03:14

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED ความต้องการเรื่องไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED เป็นความต้องการที่แอดมินพบได้บ่อยครั้ง ไฟ LED ที่แขนกั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นแขนกั้นรถยนต์ที่ขวางกั้นอยู่ได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้งานไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ LED สามารถทำได้ 2 ทางเลือกคือ (1) เลือกแขนกั้นรถยนต์ที่มีไฟ

บันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเต็ม GLog

2021-10-22 16:50:03

เมื่อ GLog หรือบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแจ้ง error หรือเครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลา หรือเครื่องสแกนไม่ยอมรับการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าของพนักงาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจาก log บันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้เต็มจึงทำให้เครื่องสแกนแสดงอาการ error

วิเคราะห์ปัญหาการอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-10-21 18:15:57

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บัตรผ่านเข้าหรือออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับบัตรผ่านเพียงบางใบหรืออาจเกิดขึ้นกับบัตรผ่านทั้งหมดที่มีในระบบ แอดมินพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น (1) เครื่องอ่านบัตรไม่ส่งสัญญาณ หากเครื่องอ่านบัตรเสีย