• Hotline: 087-984-2273

เครื่องสแกนใบหน้าที่สามารถใส่หน้าแมสสแกนได้

มีไหมเครื่องสแกนที่รองรับการสแกนแบบไม่ต้องถอดแมส? แอดมินพบว่าลูกค้าหลายรายมองหาเครื่องสแกนใบหน้าที่รองรับการสแกนในขณะใส่หน้ากากอนามัยได้ สามารถเปรียบเทียบใบหน้าบันทึกเวลาทำงานได้อย่างแม่นยำหรือลูกค้าบางรายอาจต้องการใส่แมสสแกนเพื่อเปิดประตู ถามว่ามีหนทางใดบ้างที่จะช่วยให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ลูกค้าใช้งานอยู่สามารถสแกนแบบใส่หน้ากากอนามัยได้หรือหากทำไม่ได้มีช่องทางใดที่จะช่วยให้การบันทึกเข้าออกงานหรือการสั่งเปิดปิดประตูทำได้ในขณะใส่หน้ากากอนามัยและไม่ต้องสัมผัสเครื่องสแกน หรือมีเครื่องสแกนใบหน้าที่รองรับการสแกนตอนใส่หน้ากากอนามัยได้จำหน่าย? เรามาทำความเข้าใจในประเด็นนี้กัน

ประเด็นแรกคือกรณีที่ลูกค้ามีเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอยู่แล้วต้องการทดสอบว่าเครื่องสแกนที่ลูกค้ามีอยู่รองรับการสแกนแบบใส่หน้ากากอนามัยได้ไหม? ลูกค้าสามารถทดสอบการทำงานฟังก์ชั่นนี้ได้ด้วยตนเองโดยให้ลบ id ของพนักงานออกจากเครื่องสแกนแล้วสร้าง id ของพนักงานคนดังกล่าวขึ้นมาใหม่ ในขึ้นตอนการเก็บใบหน้าให้พนักงานเก็บใบหน้าในขณะที่ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อการเก็บใบหน้าเรียบร้อยแล้วก็ให้พนักงานท่านดังกล่าวลองสแกนดูว่าสามารถสแกนได้หรือไม่? หากสแกนได้ก็ให้ดำเนินการในรูปแบบเดียวกันกับพนักงานท่านที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ แต่หากไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยสแกนได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับพนักงานคนที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือครั้งแรกสแกนได้ครั้งถัดไปสแกนไม่ได้แสดงว่าเครื่องสแกนใบหน้าที่ลูกค้าใช้งานอยู่ไม่รองรับการสแกนในขณะที่ใส่หน้ากากอนามัย ให้ลูกค้าลบ id พนักงานที่เก็บใบหน้าด้วยวิธีใส่หน้ากากอนามัยทิ้งและสร้าง id เดิมขึ้นมาใหม่แล้วเก็บใบหน้าพนักงานตามปกติ (แบบไม่ใส่แมส) 

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถสแกนตอนใส่หน้ากากอนามัยได้และลูกค้าไม่ต้องการให้พนักงานสัมผัสเครื่องสแกน ไม่ต้องการเปลี่ยนเครื่องสแกนใหม่ แอดมินแนะนำให้ลูกค้าใช้บัตรทาบแทน เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง hip รองรับการทาบบัตรได้ทุกรุ่น สามารถหาซื้อบัตร rfid 125khz ไปใช้งานร่วมได้เลย

สำหรับเครื่องสแกนใบหน้าที่รองรับการใส่หน้ากากอนามัยสแกนมีด้วยกัน 2 รุ่นคือ
1. hip cif712b เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ฟังก์ชั่นหลักของตัวเครื่องสแกนรุ่นนี้ทำได้ 3 อย่างคือ (1) สแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ (2) สามารถใส่หน้ากากอนามัยสแกนได้ (3) เมื่อสแกนสำเร็จหากเป็นสมาชิกระบบจะเก็บบันทึกเวลาพร้อมอุณหภูมิที่วัดได้ไว้ (4) สามารถใช้ร่วมกับการเปิดปิดประตูหรือใช้ร่วมกับเครื่องกั้นทางเดินได้ แอดมินพบว่าเครื่องสแกนรุ่นนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าใช้เพื่อวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ไม่นิยมนำไปใช้งานร่วมกับการบันทึกเวลาทำงาน ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้เครื่องสแกนกลุ่มนี้คือ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคาร เป็นต้น
2. hip cif30 เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาทำงาน เครื่องสแกนรุ่นนี้รองรับการสแกนใบหน้าแบบใส่หน้ากากอนามัย ใช้ร่วมกับโปรแกรม hip time 4.0 หรือลูกค้าจะนำ api ของเครื่องสแกนไปเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อเครื่องสแกนเองก็ได้ ความสามารถของเครื่องสแกนรุ่นนี้คือ (1) สแกนใบหน้าในขณะใส่หน้ากากอนามัยได้ (2) รองรับการอัพโหลดภาพถ่ายพนักงานเข้าเครื่องสแกนได้ (3) ไม่สามารถนำภาพถ่ายมาสแกนได้ (4) บันทึกเวลาทำงาน 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ led

2021-10-23 15:03:14

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED ความต้องการเรื่องไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED เป็นความต้องการที่แอดมินพบได้บ่อยครั้ง ไฟ LED ที่แขนกั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นแขนกั้นรถยนต์ที่ขวางกั้นอยู่ได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้งานไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ LED สามารถทำได้ 2 ทางเลือกคือ (1) เลือกแขนกั้นรถยนต์ที่มีไฟ

บันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเต็ม GLog

2021-10-22 16:50:03

เมื่อ GLog หรือบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแจ้ง error หรือเครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลา หรือเครื่องสแกนไม่ยอมรับการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าของพนักงาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจาก log บันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้เต็มจึงทำให้เครื่องสแกนแสดงอาการ error

วิเคราะห์ปัญหาการอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-10-21 18:15:57

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บัตรผ่านเข้าหรือออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับบัตรผ่านเพียงบางใบหรืออาจเกิดขึ้นกับบัตรผ่านทั้งหมดที่มีในระบบ แอดมินพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น (1) เครื่องอ่านบัตรไม่ส่งสัญญาณ หากเครื่องอ่านบัตรเสีย