• Hotline: 087-984-2273

ระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์ลดลงเกิดจากอะไร?

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอแนะนำวิธีตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบไม้กั้นรถยนต์เพื่อแก้ไขปัญหาระยะอ่านบัตรสั้นลง ผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์หลายท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดระยะอ่านบัตรที่ใช้งานอยู่ลดๆ เรื่อยๆ หรือบางครั้งก็อ่านได้ไกลบางครั้งก็อ่านได้ใกล้ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะและโอกาส เมื่อลูกค้าพบว่าระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้งานอยู่อ่านบัตรได้ใกล้กว่าที่ควรเป็น (ระยะอ่านบัตรใกล้กว่าเดิมจนสังเกตุได้) ควรแจ้งผู้จำหน่ายที่ติดตั้งระบบให้เพื่อให้ผู้จำหน่ายตรวจเช็คและแก้ไขปัญหา แต่หากลูกค้าไม่ทราบว่าใครคือผู้ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้งานอยู่หรือระบบไม้กั้นรถยนต์ดังกล่าวหมดอายุการรับประกันจากผู้จำหน่ายแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเองดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจเช็คระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้แก่
1. ไขควงปากแบบและไขควงสี่แฉก
2. คีม
3. มิเตอร์วัดไฟ 
4. บัตรใบใหม่หรือบัตรสำหรับทดสอบระบบ
5. หากเป็นไม้กั้นรถยนต์ระบบ easy pass จะต้องเตรียมถ่านกระดุมรุ่น cr2032 จำนวน 2 ก้อน 
เพียงมีอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ลูกค้าก็พร้อมตรวจเช็คระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ด้วยตนเองแล้ว

ระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านบัตรได้ใกล้ขึ้นเกิดได้จาก 3 ปัจจัยคือ
1. เครื่องอ่านบัตรเสื่อมสภาพ (มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย)
2. ไฟที่จ่ายให้เครื่องอ่านมีกำลังลดลง ลดลงจนทำให้เครื่องอ่านไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ (มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง)
3. สายสัญญาณขาด-ชำรุด-เสียหาย (มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย)
4. บัตรผ่านเสื่อมภาพ หรือถ่านหมด (มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง)

การตรวจเช็คว่าปัญหาระยะอ่านบัตรที่สั้นลงเกิดจากอะไรให้ลูกค้าดำเนินการดังนี้
1. ใช้มิเตอร์วัดไฟ dc ที่ power supply เพื่อดูว่าระบบจ่ายไฟได้กี่โวลต์ โดยให้วัดไฟที่ต้นทางและปลายทาง (ต้นทางคือที่ power supply ปลายทางคือที่เครื่องอ่าน) เพื่อตรวจเช็คว่ากำลังไฟที่จ่ายให้เครื่องอ่านเป็นไปตามที่เครื่องอ่านต้องการไหม? ไฟต้นทางและปลายทางใกล้เคียงกันไหม? หากต่างกันเยอะแสดงว่าสายสัญญาณมีปัญหา เครื่องอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์ของทาง hip จะใช้ไฟ 12vdc หากต่ำกว่านี้แสดงว่าไฟที่จ่ายให้เครื่องอ่านมีปัญหา
2. เมื่อพบว่าระบบจ่ายไฟได้ตามปกติ (ปกติคือ 12vdc-18vdc) ต่อมาให้ตรวจเช็คสายสัญญาณ D0 D1 ว่าเสียหายและชำรุดหรือไม่? การตรวจเช็คก็ง่ายๆ เพียงใช้มิเตอร์วัดโอห์มดูว่าสายสัญญาณปกติไหม?
3. หากพบว่าไฟจ่ายให้เครื่องอ่านปกติ สายสัญญาณ D0 D1 ไม่ขาดไม่ชำรุดไม่เสียหาย ให้ลองนำบัตรตัวอย่างมาทดสอบอ่านบัตรดูว่าระยะลดลงไหม? กรณีที่เป็นไม้กั้นรถยนต์ระบบ easy pass ให้เปลี่ยนถ่านในบัตรที่มีปัญหาก่อนการทดสอบ หากพบว่าการอ่านบัตรแบบทาบบัตรและบัตร easy pass ที่เปลี่ยนถ่านแล้วระยะอ่านบัตรที่ได้ยังคงเท่าเดิม ใกล้เหมือนเดิม แสดงว่าเครื่องอ่านที่ลูกค้าใช้งานอยู่เสื่อมสภาพจะต้องเปลี่ยนเครื่องอ่านใหม่ 

หมายเหตุ.. จากประสบการณ์ของแอดมิน แอดมินพบว่าปัญหาระยะอ่านบัตรสั้นลงอ่านบัตรได้ใกล้ขึ้น เกิดขึ้นได้จากปัญหา 2 ส่วนคือ (1) ไฟที่จ่ายให้เครื่องอ่านมีกำลังที่ลดลง เช่น จากเดิมที่เคยจ่ายให้เครื่องอ่าน 14vdc กลับจ่ายได้แค่ 11vdc ซึ่งแน่นอนว่ากำลังไฟ 11vdc มีพลังงานเพียงพอให้ระบบทำงานได้แต่ประสิทธิภาพจะไม่เหมือนเดิม (2) ถ่านในบัตรเสื่อมสภาพ ส่วนใหญ่ปัญหามักเกิดกับไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้บัตร easy pass วิธีแก้ไขก็ไม่ยากเพียงแค่เปลี่ยนถ่านใหม่บัตรผ่านก็จะกลับมาใช้งานได้ดังเดิม เป็นต้น
www.charoentech.com

ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ led

2021-10-23 15:03:14

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED ความต้องการเรื่องไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED เป็นความต้องการที่แอดมินพบได้บ่อยครั้ง ไฟ LED ที่แขนกั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นแขนกั้นรถยนต์ที่ขวางกั้นอยู่ได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้งานไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ LED สามารถทำได้ 2 ทางเลือกคือ (1) เลือกแขนกั้นรถยนต์ที่มีไฟ

บันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเต็ม GLog

2021-10-22 16:50:03

เมื่อ GLog หรือบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแจ้ง error หรือเครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลา หรือเครื่องสแกนไม่ยอมรับการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าของพนักงาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจาก log บันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้เต็มจึงทำให้เครื่องสแกนแสดงอาการ error

วิเคราะห์ปัญหาการอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-10-21 18:15:57

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บัตรผ่านเข้าหรือออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับบัตรผ่านเพียงบางใบหรืออาจเกิดขึ้นกับบัตรผ่านทั้งหมดที่มีในระบบ แอดมินพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น (1) เครื่องอ่านบัตรไม่ส่งสัญญาณ หากเครื่องอ่านบัตรเสีย