• Hotline: 087-984-2273

แก้ไขปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้

แม้ว่าปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นลูกค้าอาจต้องเช็คว่าต้นตอของปัญหาคืออะไร เช่น มีการเปลี่ยนเร้าเตอร์อินเตอร์เน็ตใหม่หรือไม่ (ทำให้ ip ของเวลแลนเปลี่ยนไป) มีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์หรือติดตั้งโปรแกรมใหม่ไหม (การตั้งค่าเดิมหายไป) มีการแก้ไขข้อมูลอะไรในโปรแกรมที่เมนูเครื่องบันทึกเวลาหรือมีการแก้ไข ip address ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเปล่า หากคำตอบคือไม่ ไม่มีการแก้ไขอะไร ไม่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใดในระบบ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ใช้งานแบบเดิมซึ่งเมื่อวานหรือเมื่อเช้าเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้แต่ตอนนี้เชื่อมต่อไม่ได้ ถามว่าปัญหานี้จะจัดการอย่างไร? 

กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆ ในระบบปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุคือ
1. พอร์ตการเชื่อมต่อของเครื่องสแกนค้าง ซึ่งปัญหานี้เกิดได้จาก 2 ส่วนได้แก่
1.1 เมื่อลูกค้าเชื่อมต่อเครื่องสแกนและได้ดำเนินการในสิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว เช่น ดาวน์โหลดบันทึกเวลาหรืออัพโหลดข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกนหรือดำเนินการอื่นๆ หลังจากที่เสร็จสิ้นลูกค้าไม่คลิ้กตัดการเชื่อมต่อจึงทำให้เครื่องสแกนยังคงเข้าใจว่าตนเองเชื่อมต่อกับโปรแกรมอยู่จึงทำให้ลูกค้าเชื่อมต่อซ้ำไม่ได้
1.2 เน็ตเวิร์คไม่เสถียรทำให้พอร์ตของเครื่องสแกนค้าง บางครั้งจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อเป็นช่วงเวลาที่เน็ตเวิร์คดาวน์จึงทำให้เชื่อมต่อไม่ได้ หรือในขั้นตอนการใช้งานซึ่งยังไม่ตัดการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คหลุด เป็นต้น
การแก้ไขปัญหา ให้ปิดเครื่องสแกนแล้วเปิดใหม่เพื่อรีสตาร์ทระบบ หากปัญหาเกิดจากประเด็นนี้ลูกค้าจะกลับมาเชื่อมต่อได้ตามปกติ

2. เน็ตเวิร์คของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลุด ปัญหานี้เกิดขึ้นได้จาก 2 ส่วนคือ (1) สายแลนด์ชำรุด (2) cpu ของเครื่องสแกนหรือพอร์ตแลนมีปัญหา การตรวจเช็คปัญหาทำได้ดังนี้
2.1 ให้ดูสัญลักษณ์ network ที่หน้าจอเครื่องสแกนว่าแสดงผลปกติหรือไม่? ตามปกติแล้วเครื่องสแกนจะแสดงสัญลักษณ์ network ที่มุมจอด้านบน หากสัญลักษณ์ network ปกติให้ตรวจเช็คข้อ 2.2 แต่หากมีกากบาด x ทับสัญลักษณ์ network ให้ตรวจเช็คสายสัญญาณว่าเสียหาย-ชำรุด-ขาดหรือไม่?
2.2 หลังจากที่ตรวจเช็คสัญลักษณ์ network ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้วและพบว่าปกติ ให้เข้าไปดู ip address ในเครื่องสแกนว่าเป็น ip อะไร? จากนั้นให้ลอง ping ip นั้นดูว่าเจอไหม? 
2.2.1 กรณีที่ ping ip เจอ ให้ลองปิดเครื่องสแกนแล้ว ping ip ใหม่ ซึ่งครั้งนี้จะต้องไม่เจอ กรณีที่เจอแสดงว่า ip ชนกับอุปกรณ์อื่นให้หา ip ว่างแล้วกำหนดให้เครื่องสแกนใหม่
2.2.2 กรณีที่ ping ip ไม่เจอ แสดงว่า cpu ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องนั้นเสีย จะต้องให้ช่างเข้าตรวจเช็ค
แอดมินพบบ่อยครั้งที่ ip ของเครื่องสแกนชนกับ ip อื่นในระบบจึงทำให้ลูกค้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ (สัญลักษณ์ network ปกติ ping เจอ แต่เชื่อมต่อไม่ได้) ลูกค้าอาจต้องตรวจเช็คเรื่อง ip ให้ละเอียดเพื่อจะได้กำหนด ip ให้เครื่องสแกนโดยเฉพาะ

รอบรู้เรื่องเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า มองหาเครื่องสแกนเลือกเราเจริญเทค
www.charoentech.com

ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ led

2021-10-23 15:03:14

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED ความต้องการเรื่องไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED เป็นความต้องการที่แอดมินพบได้บ่อยครั้ง ไฟ LED ที่แขนกั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นแขนกั้นรถยนต์ที่ขวางกั้นอยู่ได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้งานไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ LED สามารถทำได้ 2 ทางเลือกคือ (1) เลือกแขนกั้นรถยนต์ที่มีไฟ

บันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเต็ม GLog

2021-10-22 16:50:03

เมื่อ GLog หรือบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแจ้ง error หรือเครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลา หรือเครื่องสแกนไม่ยอมรับการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าของพนักงาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจาก log บันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้เต็มจึงทำให้เครื่องสแกนแสดงอาการ error

วิเคราะห์ปัญหาการอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-10-21 18:15:57

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บัตรผ่านเข้าหรือออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับบัตรผ่านเพียงบางใบหรืออาจเกิดขึ้นกับบัตรผ่านทั้งหมดที่มีในระบบ แอดมินพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น (1) เครื่องอ่านบัตรไม่ส่งสัญญาณ หากเครื่องอ่านบัตรเสีย