• Hotline: 087-984-2273

ข้อควรพิจารณาในการเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

เราต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างย่อมมีวันหมดอายุและเมื่ออุปกรณ์หมดอายุ เสีย มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานต่อได้ สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนทดแทน ดังนั้นเรื่องราวในครั้งนีเรามาทำความเข้าใจกันถึงเรื่องการเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแทนของเก่า ในการเปลี่ยนแทนจะต้องพิจารณาปัจจัยใดบ้างเพื่อให้การเปลี่ยนแทนเครื่องสแกนในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหาการใช้งานสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องใหม่แทนของเก่าได้เลยทันทีไม่กระทบกับระบบเดิมที่ทำไว้

ความต้องการเรื่องการเปลี่ยนแทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นประเด็นที่แอดมินได้รับการสอบถามเข้ามาทุกวัน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่พยายามมองหาเครื่องสแกนรุ่นใหม่หรือรุ่นที่ใหม่ล่าสุดเพื่อนำไปเปลี่ยนแทนของเดิมเพราะหากได้เครื่องสแกนรุ่นใหม่หรือใหม่ล่าล่าสุดไปใช้งานคาดว่าประสิทธิภาพน่าจะดีกว่าและน่าจะใช้งานเครื่องสแกนได้นานกว่า แต่ลูกค้ากลับลืมไปว่าการเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย เพื่อให้การเปลี่ยนเครื่องสแกนไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเดิมของลูกค้า เช่น
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องใหม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องเก่าได้หรือไม่? เพื่อจะได้ไม่ต้องเก็บลายนิ้วมือและใบหน้าของพนักงานใหม่อีกครั้ง หากทำได้เราสามารถอัพโหลดข้อมูลพนักงานจากเครื่องสแกนเครื่องเก่าเข้าเครื่องใหม่ได้เลย

tips : แนะนำเครื่องสแกนใบหน้า cmif75s เครื่องสแกนใบหน้าตระกูล s ใช้โปรแกรมร่วมกันและรองรับการถ่ายโอนข้อมูลในกลุ่มเดียวกันได้

2. โปรแกรมคำนวณเวลา/เวอร์ชั่นของโปรแกรม ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องใหม่ใช้งานร่วมด้วยคือโปรแกรมอะไร สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่ลูกค้าใช้อยู่ได้ไหม? 
2.1 ใช้งานโปรแกรมเดียวกันได้และรองรับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ หากได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นใหม่ด้วยก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เพราะเราสามารถทำงานต่อได้เลยไม่ต้องเริ่มต้นระบบใหม่
2.2 ใช้โปรแกรมเดียวกันได้แต่โอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันไม่ได้ เท่ากับว่าเรายังคงใช้งานโปรแกรมเดิมได้อยู่ แต่จะต้องเก็บใบหน้าหรือลายนิ้วมือพนักงานเข้าเครื่องสแกนใหม่อีกครั้ง ซึ่งแอดมินแนะนำให้เก็บข้อมูลพนักงานโดยอ้างอิงรหัสเดิม เช่น หากนายเอกชัยเดิมใช้รหัส 100 ก็ให้เก็บข้อมูลนายเอกชัยเข้าเครื่องสแกนใหม่ด้วยรหัส 100 เราจะสามารถใช้โปรแกรมเดิมระบบเดิมต่อได้เลยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
2.3 ใช้งานโปรแกรมร่วมกันไม่ได้ โอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันไม่ได้ ประเด็นนี้คงเป็นกรณีที่โชคร้ายที่สุด นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลพนักงานใหม่และเริ่มต้นเรียนรู้และตั้งค่าโปรแกรมใหม่ทั้งหมด 

จะเห็นได้ว่าการมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องเดิมมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาหลายด้าน ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องสแกนแอดมินแนะนำให้สอบถามผู้จำหน่ายให้ชัดและให้เคลียร์ก่อนเสมอ แล้วลูกค้าจะไม่พบกับความผิดหวังในผลลัพธ์ที่ได้
www.charoentech.com

ประโยชน์ของสาย usb link ที่แถมไปกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2021-06-21 18:07:35

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงประโยชน์ของสาย usb link ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง เครื่องสแกนรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อด้วยสาย usb link ทางโรงงานจะแถมสาย usb link ไว้ในกล่อง สาย usb link มีไว้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรม ช่วยให้เราสามารถโหลดข้อมูลหรือบริหารจัดการเครื่องสแกน

ขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนหน้า

2021-06-20 18:37:15

เราต้องยอมรับว่าการหาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านั้นง่ายมาก เครื่องสแกนมีขายทั่วไป หาซื้อได้จากร้านขายสินค้าไอทีหรือร้านค้าอุปกรณ์สำนักงานและบนอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทั้งหมดสามารถให้บริการหลังการขายได้ เช่น สอนการใช้งาน

การตั้งค่า-การทำงานของไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน

2021-06-19 18:11:56

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขออธิบายต่อเนื่องจากเรื่องราวก่อนหน้า ซึ่งแอดมินได้อธิบายไว้ในบทความก่อนหน้าเรื่องไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน โดยสรุประบบนี้มีให้เลือกใช้งาน 3 รูปแบบด้วยกันคือ (1) ระบบอ่านป้ายทะเบียนสั่งงานไม้กั้นรถยนต์แบบ standalone (2) ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนพร้อมระบบบันทึกผู้มาติดต่อ (3)