• Hotline: 087-984-2273

แก้ไขปัญหาโปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือติดรหัสผ่านไม่สามารถเข้าใช้งานได้

โปรแกรมขอรหัสผ่านหรือไม่สามารถเข้าเมนูเครื่องสแกนได้เราจะเรียกว่าติด admin ซึ่งระบบ admin หรือสิทธิผู้ดูแลระบบมีประโยชน์อย่างมากเพราะเมื่อมีการตั้ง admin หรือผู้ดูแลระบบแล้วคนที่สามารถเข้าไปใช้งานในส่วนของเมนูและการตั้งค่าจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธินี้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ สิทธิผู้ดูแลระบบหรือสิทธิ admin เราสามารถตั้งได้ทั้งในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า รวมถึงในการเข้าใช้โปรแกรม premium time หรือโปรแกรม time 4.0 ด้วย กรณีที่เราตั้งสิทธิ admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า คนที่จะเข้าระบบเมนูของเครื่องสแกนได้จะต้องเป็น admin เท่านั้น ส่วนการใช้งานโปรแกรมหากไม่มี user และ password จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 

เหตุที่ผู้ใช้งานเจอปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าติด admin ที่พบบ่อยๆ คือ admin ที่ถูกตั้งค่าไว้ลาออกหรือลูกค้าลืมไปว่าได้ตั้ง admin ไว้ให้กับพนักงาน id ไหน จึงทำให้เครื่องสแกนล็อคไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ส่วนปัญหาโปรแกรม premium time หรือ time 4.0 ติดรหัสผ่านพบได้ 3 กรณีคือ
1. ฝ่ายบุคคลลาออกและไม่ได้ส่งมอบรหัสผ่านแก่คนใหม่ จึงทำให้คนใหม่ไม่สามารถ login เข้าโปรแกรมได้
2. ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนูตั้งค่าผู้ดูแลระบบและมีการเลือกพนักงานเพื่อให้เป็นผู้ดูแลระบบจากนั้นได้ออกไปจากส่วนนี้ เมื่อเข้าโปรกรมอีกครั้งก็พบว่าโปรแกรมขอรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
3. โปรแกรมสร้างสิทธิผู้ดูแลระบบขึ้นมาเอง เป็นหนึ่งในอาการ error ของโปรแกรมเนื่องจากมีค่าบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับ windows ที่ลูกค้าใช้งาน

ไม่ว่าโปรแกรม premium time หรือ time 4.0 จะติดรหัสผ่านด้วยเหตุผลใด การแก้ไขปัญหาทำได้ 2 วิธีคือ
1. หา user และ password มาปลดล็อค : ในการหา user password ทำได้ 2 ทางคือ 
1.1 สอบถามรหัสจากพนักงานเก่า
1.2 ให้ผู้จำหน่ายเปิดดูรหัสผ่านให้ กรณีที่ลูกค้าซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจากทางเรา เมื่อลูกค้าเจอปัญหาโปรแกรม premium time ติดรหัสผ่านให้ส่ง database มาให้ทางเราตรวจเช็ค ซึ่งเราจะเปิดดู user name และ password ให้ที่ถูกตั้งไว้ให้ จากนั้นจะแจ้งกลับไปเพื่อให้ลูกค้า login เข้าใช้งานโปรแกรม สำหรับการส่ง database มาให้ทางเราก็ง่ายๆ ทำได้ดังนี้
1.2.1 กด cancell ในหน้าต่างที่โปรแกรมให้ใส่รหัส จากนั้นโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาแต่เราไม่สามารถใช้งานได้
1.2.2 ให้คลิ้กตรงเมนูข้อมูล เมนูจะอยู่ด้านบนสุดทางซ้ายแล้วเลือก สำรองข้อมูล
1.2.3 ส่งไฟล์สำรองข้อมูลนั้นมาให้ทางเรา
2. ส่ง database ให้ผู้จำหน่ายล้าง user และ password ออก หน้าที่ในการล้างสิทธิผู้ดูแลระบบจะเป็นของผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อไปได้เลย ซึ่งหากติดต่อผู้จำหน่ายไม่ได้ก็ให้ติดต่อเจ้าของสินค้าแทน
2.1 ลูกค้าจะต้องส่ง database ของโปรแกรมให้ผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิต ซึ่ง database จะอยู่ที่ drive c > program file x86 > hip premium time > db ไฟล์ database ของโปรแกรมชื่อ Pm2014
2.2 เมื่อผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตเคลียร์รหัสผ่านให้แล้วจะส่ง database กลับไปให้ลูกค้า ลูกค้าจะต้องนำไฟล์ดังกล่าวกลับไปวางที่เดิม (วางตำแหน่งเดิม วางทับของเดิม) ตามที่อยู่ตามข้อ 2.1 ที่ลูกค้าเอาฐานข้อมูลออกมา

หมายเหตุ หากโปรแกรมติดรหัสผ่านจากการที่ลูกค้าเข้าไปในเมนูตั้งค่าผู้ดูแลระบบ (แอดมินแนะนำให้คิดทบทวนการใช้งานของลูกค้าเองก่อนว่าได้เข้าไปในส่วนนี้หรือไม่) แอดมินแนะนำให้ลองใส่ user และ password เป็น id ของลูกค้าเองดูก่อน เช่น หาก id ของลูกค้าในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าคือ 1 ให้ลองใส่ user : 1 และ password : 1 ดู เพราะแอดมินพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะกดเลือกชื่อตัวเองเป็นผู้ดูแลระบบแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ตั้งแต่โปรแกรมก็ล็อคแล้ว เป็นต้น
www.charoentech.com

ประโยชน์ของสาย usb link ที่แถมไปกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2021-06-21 18:07:35

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงประโยชน์ของสาย usb link ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง เครื่องสแกนรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อด้วยสาย usb link ทางโรงงานจะแถมสาย usb link ไว้ในกล่อง สาย usb link มีไว้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรม ช่วยให้เราสามารถโหลดข้อมูลหรือบริหารจัดการเครื่องสแกน

ขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนหน้า

2021-06-20 18:37:15

เราต้องยอมรับว่าการหาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านั้นง่ายมาก เครื่องสแกนมีขายทั่วไป หาซื้อได้จากร้านขายสินค้าไอทีหรือร้านค้าอุปกรณ์สำนักงานและบนอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทั้งหมดสามารถให้บริการหลังการขายได้ เช่น สอนการใช้งาน

การตั้งค่า-การทำงานของไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน

2021-06-19 18:11:56

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขออธิบายต่อเนื่องจากเรื่องราวก่อนหน้า ซึ่งแอดมินได้อธิบายไว้ในบทความก่อนหน้าเรื่องไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน โดยสรุประบบนี้มีให้เลือกใช้งาน 3 รูปแบบด้วยกันคือ (1) ระบบอ่านป้ายทะเบียนสั่งงานไม้กั้นรถยนต์แบบ standalone (2) ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนพร้อมระบบบันทึกผู้มาติดต่อ (3)