• Hotline: 087-984-2273

การสร้างเงื่อนไขในการทำงานของเครื่องสแกนสำหรับควบคุมการเปิดปิดประตู

ในเรื่องราวก่อนหน้าแอดมินได้อธิบายถึงชนิดของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้เครื่องสแกนสำหรับควบคุมการเปิดปิดประตูลูกค้าควรเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการควบคุมประตูโดยเฉพาะจะเหมาะกว่าเครื่องสแกนที่เป็นระบบบันทึกเวลาแต่ถูกเฟิ่มฟังก์ชั่นให้สั่งงานประตูได้ เพราะเครื่องสแกนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมการเปิดปิดประตูมาพร้อมกับฟังก์ชั่นเฉพาะหลายอย่าง เช่น ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนการงัดแงะหรือการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ฟังก์ชั่นกำหนดเวลาให้พนักงานสแกน ฟังก์ชั่นสั่งงานให้ประตูเปิดฟรีตามช่วงเวลาต่างๆ และเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจฟังก์ชั่นการใช้งานพิเศษเหล่านี้มากขึ้นเรามาอ่านกันต่อได้เลย

นอกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มแล้วเรายังต้องแบ่งความสามารถพิเศษของเครื่องสแกนออกไปตามยี่ห้อของเครื่องสแกนด้วย เช่น หากเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของ hip จะมีความสามารถแบบนี้แต่หากเป็นเครื่องสแกนของทาง zkteco ก็จะมีความสามารถที่ต่างกันออกไป และเพื่อให้ลูกทราบฟังก์ชั่นของเครื่องสแกนสำหรับควบคุมการเปิดปิดประตูของทั้ง 2 ยี่ห้อแอดมินสรุปได้ดังนี้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง hip 
1. ควบคุมการเปิดปิดประตูได้ ใช้บันทึกเวลาทำงานได้ ให้รายงานสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที ทำงานเป็นกะ และสามารถนำ text file เข้าโปรแกรมเงินเดือนได้
2. ใช้งานร่วมกับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด
3. มีระบบแจ้งเตือนการงัดแงะหรือการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์
4. กำหนดช่วงเวลาให้พนักงานสแกนเพื่อเปิดประตูได้ เช่น อนุญาตให้นายจอนห์สแกนเพื่อสั่งเปิดประตูได้แค่ 06.00-20.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้จะไม่สามารถเปิดประตูได้ เป็นต้น ฟังก์ชั่นนี้เราจะเรียกว่า time zone 
5. รองรับการกำหนดวันหมดอายุของผู้ใช้งานได้ เช่น เรากำหนดช่วงเวลาให้นายจอนห์สแกนเพื่อเปิดประตูตามข้อ 4 แต่ต้องการให้นายจอนห์สแกนได้จากวันที่ 01-04-2021 ถึง 30-04-2021 เท่านั้น นอกระยะเวลานี้จะไม่สามารถสแกนสั่งงานประตูได้ (ฟังก์ชั่นนี้ทำได้เฉพาะเครื่องสแกนลายนิ้วมือซีรีย์ยูเท่านั้น)

tips : ชุดควบคุมการเปิดปิดประตู ci809u สั่งงานด้วยเครื่องสแกนซีรีย์ยูรองรับการกำหนดช่วงเวลาให้พนักงานสแกนและสามารถกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง zkteco
1. ทำได้เช่นเดียวกับเครื่องสแกนของทาง hip ในข้อ 1-4
2. รองรับการสั่งเปิดประตูค้างตามช่วงเวลาต่างๆ ได้ เช่น หากต้องการเปิดประตูค้างไว้ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เมื่อถึงเวลาดังกล่าวเครื่องสแกนจะสั่งคลายล็อคกลอนไฟฟ้าให้และเมื่อเลยเวลา 17.00 น. ไปก็จะกลับมาล็อคตามปกติ แต่ในการคลายล็อคช่วง 08.00 จะต้องมีพนักงานมาสแกนเพื่อสั่งเปิดประตูก่อนเครื่องสแกนจึงจะคลายล็อคกลอนไฟฟ้าให้ได้ หากไม่มีใครมาสแกนในช่วงเวลานั้นระบบก็จะยังคงล็อคต่อไป

กรณีที่ลูกค้าต้องการกำหนดเวลาให้พนักงานสแกนหลายช่วงเวลาหรือต้องการให้ประตูคลายล็อคและคลายล็อคอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ต้องการแอดมินแนะนำให้ใช้ controller ร่วมด้วยจึงจะทำงานได้
www.charoentech.com

ปัญหาพนักงานสแกนนิ้วยากสแกนไม่ติดเกิดจากอะไร?

2021-04-19 18:10:26

แอดมินพบว่าผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าบางส่วนเจอปัญหาพนักงานไม่สามารถสแกนนิ้วได้ สแกนยาก สแกนไม่ติด กว่าพนักงานจะสแกนลายนิ้วมือได้ต้องใช้เวลานาน ถามว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง? เหตุของปัญหาจะใช่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามีปัญหา หรือปัญหาจะเกิดจากจุดติดตั้งเครื่องสแกน

เหตุใดจึงเกิดปัญหาวนๆ ซ้ำๆ ในระบบไม้กั้นรถนยต์

2021-04-18 15:55:56

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าอะไรทำให้ระบบไม้กั้นรถยนต์เกิดปัญหาแบบเดิม ซ้ำๆ วนๆ แก้ไขแล้วแก้ไขอีกระบบไม้กั้นรถยนต์ก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นเดิมทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ได้อย่างเต็มที่ จริงๆ แล้วเกิดจากอะไรกันแน่? เหตุใดจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้จบได้ จะใช่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด หรืออุปกรณ์หลายชิ้น

การตรวจเช็คปัญหาบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหาย

2021-04-17 21:10:28

เรื่องบันทึกเวลาในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหายเป็นเหตุการณ์ที่แอดมินพบเจอได้บ่อยครั้ง ซึ่งลูกค้าจะเจอปัญหาบันทึกเวลาในเครื่องสแกนหายก็ต่อเมื่อฝ่ายบุคคลตรวจเช็คเวลาทำงานของพนักงาน เช่น วันที่ 16 พฤษภาคม 2021 ฝ่ายบุคคลตรวจเช็คเวลาทำงานแล้วพบว่าบันทึกเวลาของพนักงานอัพเดทล่าสุดเพียงแค่วันที่ 4