• Hotline: 087-984-2273

เหตุผลที่ลูกค้าใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

แม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับลูกค้าน้อยรายแต่แอดมินก็พบว่ามีลูกค้าบางรายไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ด้วยเหตุผลบางประการจึงทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีประโยชน์ใดๆ ต่อตนเองและหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าที่ยังรู้สึกว่าตนเองใช้งานเครื่องสแกนได้ไม่เต็มที่ รู้สึกว่าตนเองยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน หรืออาจยังต้องการคำตอบในบางเรื่องที่ผู้จำหน่ายไม่สามารถอธิบาย หรือให้คำตอบ หรือชี้แจง หรือแนะนำได้ แอดมินจึงขอใช้บทความนี้อธิบายเหตุผลที่แอดมินพบว่าความไม่ประสบผลสำเร็จดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด?

1. ลูกค้าหรือผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานี้ขาดเป้าหมายหรืออาจไม่ทราบว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคืออะไร? อาจเป็นผลพวงมาจากลูกค้าไม่ทราบว่าเครื่องสแกนให้ผลลัพธ์อะไรเราได้บ้าง เช่น ใช้สำหรับบันทึกเวลาทำงาน สามารถสรุปเวลาทำงานได้ สรุปขาด ลา มาสาย โอทีได้ รองรับการทำงานเป็นกะ โอนข้อมูลออกไปยัง excel, pdf, text file และอื่นๆ ได้ เมื่อลูกค้าไม่ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดพวกนี้ย่อมทำให้ลูกค้าไม่สามารถทราบได้ว่าอะไรบ้างที่เราควรได้รับ การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า จึงกลายเป็นว่าได้แค่สแกนเข้าสแกนออก ดูเวลาเข้าๆ ออกๆ แค่นั้นส่วนอื่นๆ ไม่ได้ใช้งาน

2. ความซับซ้อนของเนื้องานลูกค้าเอง ด้วยเหตุที่ว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป จึงทำให้การตั้งค่าต่างๆ อาจมีข้อจำกัดไม่ยืดหยุดรองรับงานลูกค้าได้แบบ 100% เช่น การกำหนดค่าต่างๆ การกำหนดกะการทำงาน ลูกค้าบางรายมีการทำงานแบบควบ 2 กะ, มีการปรับเปลี่ยนกะระหว่างทาง, กะไม่ตายตัว, ไม่สามารถกำหนดเวลาเข้างานตามกะได้, พนักงานมีการทำกะแทนกัน ซึ่งความต้องการเหล่านี้อาจยุ่งยากสักนิดหากใช้กะในโปรแกรมคำนวณเวลา แต่หากลูกค้าพอมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการลงทุนด้าน software แอดมินแนะนำให้ลูกค้าใช้โปรแกรมเงินเดือนมาทำงานร่วมด้วย ความสามารถของโปรแกรมเงินเดือนจะรองรับความต้องการดังกล่าวได้ทั้งหมด

3. ขาดการถ่ายโอนถ่ายงานระหว่างพนักงานเก่าและใหม่ จากเดิมที่เคยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าและได้ใช้งานเต็มฟังก์ชั่นตามที่ควรเป็น แต่เมื่อมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ๆ ดูแลงานในส่วนนี้หรือพนักงานลาออกหากไม่ได้รับการถ่ายโอนงานอย่างละเอียดจะทำให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานตามที่ควรเป็นได้ทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานจึงลดๆ เรื่อยๆ ตามความรู้และทักษะที่หลงเหลืออยู่จากการถ่ายโอนงานนั้นเอง

เหตุผลหลักที่ลูกค้าไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้เต็มศักยภาพส่วนใหญ่มักมาจากปัญหาข้อ 1. คือขาดเป้าหมายในการใช้งานที่ชัดเจน ครบถ้วน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ก่อนการเลือกหา แอดมินแนะนำให้ลูกค้าศึกษาฟังก์ชั่นการใช้งาน ตรวจสอบรายงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าก่อนเสมอ เพื่อการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในการใช้งานต่อไป
www.charoentech.com

รูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือต่างสาขา

2019-10-19 20:31:33

สำหรับเนื้อหาในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจกันเรื่องการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต่างสาขา ประมาณว่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หนึ่งและมีสาขาอยู่อีกที่ อาจมี 1 2 หรือ 10 สาขาหรือมากกว่านี้ หากต้องการควบคุมบริหารจัดการข้อมูลพนักงานและข้อมูลบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าโดยสำนักงานใหญ่สามารถทำได้กี่วิธี แต่ละวิธีที่สามารถทำได้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร? รวมถึงหากต้องการใช้วิธีนั้นๆ เราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์หรือหน้างานจะต้องมีความพร้อมเพิ่มเติมอะไรบ้างจึงจะใช้

การแจ้งเตือนในคอมพิวเตอร์บอกสถานะการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-10-17 21:07:06

สำหรับเรื่องราวในบทความนี้แอดมินขอหยิบเอาหัวข้อ pop up แจ้งเตือนในระบบคอมพิวเตอร์บ่งบอกสถานะการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าให้ผู้ใช้งานได้ทราบกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าในตลาดมักจำหน่ายรุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลาและโปรแกรมคำนวณเวลาเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องติดตั้ง

ค้นหาประโยชน์และตั้งเป้าหมายการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-10-16 20:35:07

เมื่อต้องเจอกับคำถามที่ว่า "มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ทำไม? มีไว้เพียงแค่ใช้บันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานแทนเครื่องตอกบัตรหรือไม่" หรือบางหน่วยงานมีไว้ให้พนักงานสแกนอย่างเดียวแต่ไม่เคยใช้ประโยชน์ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดังกล่าวเลย ไม่แม้จะดึงรายงานบันทึกเวลามาตรวจสอบ (แค่ให้สแกนเพื่อให้รู้ว่าเราต้องสแกนเข้าออกงานเท่านั้น) ในมุมมองของแอดมินเหตุผลหลักๆ ของปัญหานี้คือ เราขาดเป้าหมายในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ