• Hotline: 087-984-2273

เหตุผลที่ลูกค้าใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

แม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับลูกค้าน้อยรายแต่แอดมินก็พบว่ามีลูกค้าบางรายไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ด้วยเหตุผลบางประการจึงทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีประโยชน์ใดๆ ต่อตนเองและหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าที่ยังรู้สึกว่าตนเองใช้งานเครื่องสแกนได้ไม่เต็มที่ รู้สึกว่าตนเองยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน หรืออาจยังต้องการคำตอบในบางเรื่องที่ผู้จำหน่ายไม่สามารถอธิบาย หรือให้คำตอบ หรือชี้แจง หรือแนะนำได้ แอดมินจึงขอใช้บทความนี้อธิบายเหตุผลที่แอดมินพบว่าความไม่ประสบผลสำเร็จดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด?

1. ลูกค้าหรือผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานี้ขาดเป้าหมายหรืออาจไม่ทราบว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคืออะไร? hublot replica watches อาจเป็นผลพวงมาจากลูกค้าไม่ทราบว่าเครื่องสแกนให้ผลลัพธ์อะไรเราได้บ้าง เช่น ใช้สำหรับบันทึกเวลาทำงาน สามารถสรุปเวลาทำงานได้ สรุปขาด ลา มาสาย โอทีได้ รองรับการทำงานเป็นกะ โอนข้อมูลออกไปยัง excel, pdf, text file และอื่นๆ ได้ เมื่อลูกค้าไม่ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดพวกนี้ย่อมทำให้ลูกค้าไม่สามารถทราบได้ว่าอะไรบ้างที่เราควรได้รับ การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า จึงกลายเป็นว่าได้แค่สแกนเข้าสแกนออก ดูเวลาเข้าๆ ออกๆ แค่นั้นส่วนอื่นๆ ไม่ได้ใช้งาน

2. ความซับซ้อนของเนื้องานลูกค้าเอง ด้วยเหตุที่ว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป จึงทำให้การตั้งค่าต่างๆ อาจมีข้อจำกัดไม่ยืดหยุดรองรับงานลูกค้าได้แบบ 100% เช่น การกำหนดค่าต่างๆ การกำหนดกะการทำงาน ลูกค้าบางรายมีการทำงานแบบควบ 2 กะ, มีการปรับเปลี่ยนกะระหว่างทาง, กะไม่ตายตัว, ไม่สามารถกำหนดเวลาเข้างานตามกะได้, พนักงานมีการทำกะแทนกัน ซึ่งความต้องการเหล่านี้อาจยุ่งยากสักนิดหากใช้กะในโปรแกรมคำนวณเวลา แต่หากลูกค้าพอมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการลงทุนด้าน software แอดมินแนะนำให้ลูกค้าใช้โปรแกรมเงินเดือนมาทำงานร่วมด้วย ความสามารถของโปรแกรมเงินเดือนจะรองรับความต้องการดังกล่าวได้ทั้งหมด

3. ขาดการถ่ายโอนถ่ายงานระหว่างพนักงานเก่าและใหม่ จากเดิมที่เคยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าและได้ใช้งานเต็มฟังก์ชั่นตามที่ควรเป็น แต่เมื่อมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ๆ ดูแลงานในส่วนนี้หรือพนักงานลาออกหากไม่ได้รับการถ่ายโอนงานอย่างละเอียดจะทำให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานตามที่ควรเป็นได้ทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานจึงลดๆ เรื่อยๆ ตามความรู้และทักษะที่หลงเหลืออยู่จากการถ่ายโอนงานนั้นเอง

เหตุผลหลักที่ลูกค้าไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้เต็มศักยภาพส่วนใหญ่มักมาจากปัญหาข้อ rolex replica watches 1. คือขาดเป้าหมายในการใช้งานที่ชัดเจน ครบถ้วน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ก่อนการเลือกหา แอดมินแนะนำให้ลูกค้าศึกษาฟังก์ชั่นการใช้งาน ตรวจสอบรายงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าก่อนเสมอ เพื่อการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในการใช้งานต่อไป
www.charoentech.com

ส่งเคลมเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังไงให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว

2020-05-24 19:00:34

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเสียหรือเครื่องสแกนใบหน้าเสียประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่แอดมินต้องบอกว่าเราหลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นอุปกรณ์ทุกชิ้นล้วนมีวันเสื่อมสภาพ เมื่อถึงอายุไขของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบของเครื่องสแกนก็จะแสดงอาการบางอย่างให้เรารับรู้ เช่น สแกนยาก สแกนไม่ติด เวลาเพี้ยน

มอเตอร์ประตูเลื่อนกับระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass

2020-05-23 19:04:09

เรื่องราวของบทความครั้งนี้แอดมินขอหยิบเอาความต้องการของลูกค้าเรื่องการใช้งานชุดมอเตอร์ประตูเลื่อนร่วมกับระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass มาอธิบายให้ได้ทราบกันบ้าง ซึ่งการทำงานร่วมกันของระบบนี้เริ่มเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในลูกค้ากลุ่มหมู่บ้านจัดสรร ด้วยเหตุผลที่ว่าบางหมู่บ้านมองว่าการติดตั้งชุดมอเตอร์ประตูเลื่อนมีความปลอดภัยมากกว่าการติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์

การเลือกโปรแกรมคำนวณเวลาให้เหมาะกับเครื่องสแกน

2020-05-22 21:16:42

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องของโปรแกรมคำนวณเวลา hip premium time หรือโปรแกรมคำนวณเวลาเวอร์ชั่นอื่นเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ลูกค้าผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต่างให้ความสนใจ ด้วยเหตุผลที่ว่าโปรแกรมคำนวณเวลาของทาง hip มีหลายรุ่นหลายเวอร์ชั่นให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดาวน์โหลดในเวปไซด์หรือจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในแผ่นซีดี