• Hotline: 087-984-2273

การอัพโหลดชื่อพนักงานเข้าสู่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ชื่อไทย)

สำหรับเรื่องราวในบทความนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องของการอัพโหลดชื่อพนักงานที่เป็นภาษาไทยเข้าสู่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากันหน่อย โดยการอัพโหลดข้อมูลชื่อพนักงานแอดมินขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันตามประเภทการใช้งาน คือ (1) กลุ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ให้รายงาน excel easy report เช่น cmi688, cmi689 (2) กลุ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม premium time หรือ time 4.0 เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s, ci f69s เป็นต้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องสแกน cmi686 อยู่แอดมินต้องบอกว่ารุ่นนี้ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลภาษาไทยเข้าสู่เครื่องสแกนได้ เนื่องจากเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องสแกนในปัจจุบันไม่รองรับข้อมูลภาษาไทย (อนาคตอาจทำได้หากทาง HIP อัพเกรดเฟิร์มแวร์แล้ว)

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นมีขั้นตอนเหมือนกัน คือเราจะต้องเริ่มต้นที่การเก็บข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกนก่อน อาจจะเป็นการเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าหรือรหัสหรือเก็บข้อมูลหลายๆ อย่างพร้อมๆ กันให้กับพนักงานหนึ่งคนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของเครื่องสแกนที่เราใช้งานอยู่ว่าสามารถรองรับข้อมูลอะไรได้บ้าง? ซึ่งในขั้นตอนการเก็บข้อมูลพนักงานให้เรากด ok ข้ามขั้นตอนการพิมพ์ชื่อพนักงานจากหน้าเครื่องสแกนไปได้เลย การเก็บข้อมูลพนักงานให้ระบุข้อมูลเพียงแค่รหัสพนักงานเท่านั้น (กรณีที่ลูกค้ามีรหัสพนักงานและต้องการระบุรหัสพนักงานลงไปในเครื่องสแกนเลยก็สามารถระบุได้เลยหรือหากไม่มีก็ให้เครื่องสแกนรันลำดับรหัสให้ก็ได้เช่นกัน) เมื่อเก็บข้อมูลพนักงานเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีที่ลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่ให้รายงาน excel easy report ตามรุ่นที่ระบุไว้ใน (1)
1. ให้ใช้ flash drive ดาวน์โหลดข้อมูลที่เมนูตารางออกมา (เมนู > ตาราง > ดาวน์โหลด) เราจะได้ไฟล์ชื่อ info 
2. เปิดไฟล์ info ในคอมพิวเตอร์และให้พิมพ์ชื่อพนักงานลงไปที่คอลัมภ์ neme จากนั้นก็กด save ไฟล์ปกติ
3. นำ flash drive ดังกล่าวไปอัพโหลดข้อมูลที่เครื่องสแกน (เมนู > ตาราง > อัพโหลด) เครื่องสแกนก็จะอัพโหลดรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่ระบบให้ตามที่เราต้องการ

กรณีใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม premium time วิธีนี้รองรับการเชื่อมต่อด้วยสายแลนด์หรือ usb data link เท่านั้น ตามรุ่นที่ระบุไว้ใน (2)
1. ให้เราดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานเข้าสู่โปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดรหัสพนักงานที่เราบันทึกไว้ที่เครื่องสแกนเข้ามา (ให้ดาวน์โหลด new หรือ ดาวน์โหลด all ก็ได้)
2. เมื่อการดาวน์โหลดข้อมูลสำเร็จ ข้อมูลพนักงานก็จะเข้าไปอยู่ที่เมนูระเบียนพนักงาน ให้เราเข้าไปในเมนูระเบียนพนักงานของโปรแกรมแล้วจัดการแก้ไขชื่อพนักงานให้เรียบร้อย จะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เช่นกัน เลือกใช้ภาษาที่ต้องการได้เลย
3. ให้เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าอีกครั้ง แล้วไปที่ tab อัพโหลดแล้วเลือก "ชื่อ" จากนั้นก็คลิ้กที่ "อัพโหลดชื่อ" โปรแกรมก็จะอัพโหลดชื่อพนักงานที่เราได้ตั้งค่าไว้เข้าสู่เครื่องสแกนให้ทันที

สำหรับลูกค้าที่สนใจหรือต้องการข้อมูลของระบบไหนเพิ่มเติม หรือติดปัญหาอะไรอยู่และต้องการวิธีแก้ไขปัญหาสามารถแจ้งคำถามความต้องการเข้ามาได้เลย แอดมินพยายามจะหาคำตอบมาให้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
www.charoentech.com

ความสามารถในการสแกนของเครื่องสแกนใบหน้า HIP

2019-11-21 07:29:39

คงต้องยอมรับว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการใช้งานของเครื่องสแกนใบหน้ามีความสามารถที่ครอบคลุมขึ้น สแกนง่ายขึ้นเร็วขึ้น สแกนได้ทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรและการกดรหัสผ่าน ขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลให้พนักงานหากเราเก็บข้อมูลให้พนักงานทั้งหมดพนักงานก็สามารถใช้อะไรก็ได้ในการสแกนเพื่อเข้าหรืออกงาน จะสแกนใบหน้า หรือสแกนลายนิ้วมือ หรือทาบบัตร หรือกดรหัสผ่านก็ได้ตามที่พนักงานสะดวก (สำหรับการใช้รหัสผ่านเราจะต้องกด user id ก่อนตามด้วย ok

รวม 5 ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-11-20 07:27:06

ในการเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหนึ่งในความคาดหวังของผู้ใช้งานคือไม่ต้องการเจอปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว และผู้จำหน่ายทุกรายก็จะบอกกับเราว่าเครื่องสแกนรุ่นที่เสนอให้ไม่มีปัญหาใดๆ เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีไม่งอแง แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น แอดมินจึงเขียนบทความนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ว่าในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผู้ใช้งานจะเจอปัญหา

ลบข้อมูลออกจากระบบของเครื่องสแกนแล้วพบว่าข้อมูลยังมีอยู่

2019-11-19 07:52:33

สำหรับปัญหาการลบข้อมูลพนักงานออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแล้วแต่กลับพบว่าเมื่อดาวน์โหลดหรืออัพโหลดข้อมูลยังคงมีรหัสและข้อมูลของพนักงานที่ลบไปอยู่ในระบบ จึงเกิดข้อสงสัยว่าหากเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่มีไว้ควบคุมการเปิดปิดประตูจะปลอดภัยหรือไม่? เหมือนข้อมูลไม่ถูกลบออกไปจริงๆ เรามาไขปัญหาประเด็นนี้กัน ซึ่งแอดมินเชื่อว่ามีผู้ใช้งานไม่น้อยเกิดข้อสงสัย