• Hotline: 087-984-2273

การอัพโหลดชื่อพนักงานเข้าสู่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ชื่อไทย)

สำหรับเรื่องราวในบทความนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องของการอัพโหลดชื่อพนักงานที่เป็นภาษาไทยเข้าสู่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากันหน่อย โดยการอัพโหลดข้อมูลชื่อพนักงานแอดมินขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันตามประเภทการใช้งาน คือ (1) กลุ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ให้รายงาน excel easy report เช่น cmi688, cmi689 (2) กลุ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม premium time หรือ time 4.0 เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s, ci f69s เป็นต้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องสแกน cmi686 อยู่แอดมินต้องบอกว่ารุ่นนี้ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลภาษาไทยเข้าสู่เครื่องสแกนได้ เนื่องจากเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องสแกนในปัจจุบันไม่รองรับข้อมูลภาษาไทย (อนาคตอาจทำได้หากทาง HIP อัพเกรดเฟิร์มแวร์แล้ว)

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นมีขั้นตอนเหมือนกัน คือเราจะต้องเริ่มต้นที่การเก็บข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกนก่อน อาจจะเป็นการเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าหรือรหัสหรือเก็บข้อมูลหลายๆ อย่างพร้อมๆ กันให้กับพนักงานหนึ่งคนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของเครื่องสแกนที่เราใช้งานอยู่ว่าสามารถรองรับข้อมูลอะไรได้บ้าง? ซึ่งในขั้นตอนการเก็บข้อมูลพนักงานให้เรากด ok ข้ามขั้นตอนการพิมพ์ชื่อพนักงานจากหน้าเครื่องสแกนไปได้เลย การเก็บข้อมูลพนักงานให้ระบุข้อมูลเพียงแค่รหัสพนักงานเท่านั้น (กรณีที่ลูกค้ามีรหัสพนักงานและต้องการระบุรหัสพนักงานลงไปในเครื่องสแกนเลยก็สามารถระบุได้เลยหรือหากไม่มีก็ให้เครื่องสแกนรันลำดับรหัสให้ก็ได้เช่นกัน) เมื่อเก็บข้อมูลพนักงานเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีที่ลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่ให้รายงาน excel easy report ตามรุ่นที่ระบุไว้ใน (1)
1. ให้ใช้ flash drive ดาวน์โหลดข้อมูลที่เมนูตารางออกมา (เมนู > ตาราง > ดาวน์โหลด) เราจะได้ไฟล์ชื่อ info 
2. เปิดไฟล์ info ในคอมพิวเตอร์และให้พิมพ์ชื่อพนักงานลงไปที่คอลัมภ์ neme จากนั้นก็กด save ไฟล์ปกติ
3. นำ flash drive ดังกล่าวไปอัพโหลดข้อมูลที่เครื่องสแกน (เมนู > ตาราง > อัพโหลด) เครื่องสแกนก็จะอัพโหลดรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่ระบบให้ตามที่เราต้องการ

กรณีใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม premium time วิธีนี้รองรับการเชื่อมต่อด้วยสายแลนด์หรือ usb data link เท่านั้น ตามรุ่นที่ระบุไว้ใน (2)
1. ให้เราดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานเข้าสู่โปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดรหัสพนักงานที่เราบันทึกไว้ที่เครื่องสแกนเข้ามา (ให้ดาวน์โหลด new หรือ ดาวน์โหลด all ก็ได้)
2. เมื่อการดาวน์โหลดข้อมูลสำเร็จ ข้อมูลพนักงานก็จะเข้าไปอยู่ที่เมนูระเบียนพนักงาน ให้เราเข้าไปในเมนูระเบียนพนักงานของโปรแกรมแล้วจัดการแก้ไขชื่อพนักงานให้เรียบร้อย จะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เช่นกัน เลือกใช้ภาษาที่ต้องการได้เลย
3. ให้เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าอีกครั้ง แล้วไปที่ tab อัพโหลดแล้วเลือก "ชื่อ" จากนั้นก็คลิ้กที่ "อัพโหลดชื่อ" โปรแกรมก็จะอัพโหลดชื่อพนักงานที่เราได้ตั้งค่าไว้เข้าสู่เครื่องสแกนให้ทันที

สำหรับลูกค้าที่สนใจหรือต้องการข้อมูลของระบบไหนเพิ่มเติม หรือติดปัญหาอะไรอยู่และต้องการวิธีแก้ไขปัญหาสามารถแจ้งคำถามความต้องการเข้ามาได้เลย แอดมินพยายามจะหาคำตอบมาให้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
www.charoentech.com

ความสำคัญของผู้จำหน่ายในระบบไม้กั้นรถยนต์

2020-08-06 22:46:50

เรื่องของระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ไม่ว่าจะทำงานด้วยรูปแบบไหนสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ราคาและความสามารถของอุปกรณ์เลยก็คือ "ผู้จำหน่าย" เพราะผู้จำหน่ายหรือช่างที่ติดตั้งจะทำหน้าที่ดูแลและให้บริการหลังการขายแก่เรา หากเราได้ผู้จำหน่ายที่ไม่มีบริการหลังการขายหรือไม่มีความพร้อมเรื่องการให้บริการหลังการขาย ในยามที่ระบบไม้กั้นรถยนต์มีปัญหา

ปุ่ม re-start ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนหน้า

2020-08-05 21:42:24

ความสามารถเฉพาะของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือสามารถเปิดทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาแบบไม่ต้องปิดเครื่อง หากเป็นเครื่องสแกนเพื่อบันทึกเวลาทำงานลูกค้าจะเปิดเมื่อต้องการใช้งานและปิดเมื่อไม่ใช้งานหรือจะเป็นการสั่งให้เครื่องเข้าโหมดสแตนบายเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งก็สามารถทำได้ และหากเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า

ฟังก์ชั่นการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยันยันตัวตนของเครื่องสแกน

2020-08-04 19:40:02

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงฟังก์ชั่นการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของเครื่องสแกนนิ้วและเครื่องสแกนหน้า ซึ่งด้วยความสามารถที่ครอบคลุมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลหลายอย่างมาสแกนหรือบันทึกเพื่อเข้าและออกงานได้ เช่น หากเป็นเครื่องสแกนใบหน้าของทาง HIP จะรองรับได้ทั้ง ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร และรหัสผ่าน