• Hotline: 087-984-2273

การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Access Control กับชุดไม้กั้นรถยนต์

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้าที่แอดมินได้พูดถึงความสำคัญของฐานข้อมูลโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งฐานข้อมูลของระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass ก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กัน เพราะการดำเนินการต่างๆ ในระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์จะต้องตั้งค่าผ่านฐานข้อมูลในโปรแกรม Access Control ทั้งสิ้น เมื่อตั้งค่าแล้วเสร็จเราจึงอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ต่อไป โดยระบบไม้กั้นรถยนต์จะทำงานตามการตั้งค่าที่เราอัพโหลดล่าสุดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

ในส่วนของการเพิ่มบัตร การลบบัตร การยกเลิกสิทธิการผ่านเข้าออกของลูกบ้าน เราจะต้องดำเนินการในโปรแกรม Access Control และอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ระบบจึงทำงานตามที่เราต้องการ กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลลูกบ้านในโปรแกรม Access Control แต่ไม่มีการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นก็เท่ากับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์ ดังนั้นชุดไม้กั้นรถยนต์จะยังคงทำงานตามค่าการอัพโหลดครั้งล่าสุดจนกว่าเราจะอัพโหลดข้อมูลใหม่เข้าไปเท่านั้นการทำงานของระบบจึงจะเปลี่ยนไปตามค่าที่เราแก้ไขปรับปรุงไป 

ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการตัดสิทธิการใช้บัตรผ่านของลูกบ้าน บ้านเลขที่ 1234 เนื่องจากลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ โดยนิติบุคคลได้เข้าไปในโปรแกรม Access Control และยกเลิกสิทธิการผ่านเข้าออกประตูของลูกบ้านดังกล่าวแล้ว แต่เรายังไม่ได้อัพโหลดข้อมูลอัพเดทดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้น บัตรผ่านที่บ้านเลขที่ 1234 ถืออยู่ก็จะยังคงใช้ผ่านเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ตามปกติจนกว่าทางนิติบุคคลจะอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์สิทธิของบัตรที่บ้านเลขที่ 1234 ถืออยู่จึงจะหมดไป

ข้อมูลบัตรผ่านที่อยู่ในโปรแกรม Access Control จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก (ฐานข้อมูล) เพราะหากข้อมูลหรือฐานข้อมูลของระบบไม้กั้นรถยนต์หายไปก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบได้เลยดังเช่น
1. เราไม่สามารถเพิ่มบัตรผ่านใบใหม่เข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เนื่องจากการเพิ่มบัตรผ่านเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เราจะต้องมีข้อมูลของบัตรผ่านเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่และเพิ่มบัตรผ่านใหม่เข้าไป (เก่า+ใหม่ = บัตรทั้งหมด) จากนั้นจึงอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ กรณีที่เราไม่มีข้อมูลบัตรผ่านเดิมอยู่และต้องการจะเพิ่มบัตรผ่านเข้าสู่ระบบวิธีเดียวที่ทำได้คือจะต้องเรียกบัตรผ่านเดิมกลับคืนมาก่อนเพื่อบันทึกบัตรผ่านเข้าสู่โปรแกรมใหม่อีกครั้ง 
2. เราไม่สามารถลบ แก้ไข ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอะไรในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ 
3. แต่เราก็ยังคงใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ตามปกติ ยังคงใช้บัตรที่ได้รับผ่านเข้าออกได้

ด้วยเหตุที่ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass สามารถจำกัดสิทธิการผ่านเข้าออกได้ สามารถกำหนดวันหมดอายุของบัตรผ่านแต่ละใบได้ว่าให้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ สามารถใช้ร่วมกับการจ่ายค่าส่วนกลางของนิติบุคคลได้ การดำเนินการจึงต้องอาศัยการตั้งค่าในโปรแกรมและอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ซึ่งหลังจากที่เราอัพโหลดการตั้งค่าใหม่แล้วระบบไม้กั้นจะทำงานตามการตั้งค่าดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง (เราไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลา จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เฉพาะตอนอัพโหลดข้อมูลเข้สู่ระบบเท่านั้น) 
www.charoentech.com

การทำงานของ Loop Detector ในชุดไม้กั้นรถยนต์

2019-08-17 21:07:56

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องรวมของ loop detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์และเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้ใช้งานมักให้ความสนใจ เพราะบางหน้างานไม่มีการใช้ loop detector บางหน้างานต้องใช้ บางหน้างานใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ หากต้องการทราบว่าอะไรคือตัวแบ่งแยกว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้กันแน่ เพื่ออธิบายถึงประโยชน์ของตัว loop detector ให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแอดมินจึงขออัพเดทเรื่องราวประโยชน์ของ

ความแตกต่างของเครื่องสแกนใบหน้า cmi f65, cmi f66s, cmi f68s

2019-08-16 22:46:29

เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยของผู้ใช้งานหลายๆ ท่านที่กำลังมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอยู่ว่า ในส่วนต่างเชิงลึกของเครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s, cmi f66s และ cmi f68s แตกต่างกันตรงไหน? นอกเหนือจากสเปคที่รองรับจำนวนใบหน้าได้ไม่เท่ากันแล้วยังมีสาระสำคัญอะไรอีกที่เป็นตัวแบ่งแยกความแตกต่างของเครื่องสแกนใบหน้าทั้ง 3 รุ่นนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกเครื่องสแกนได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ช่วยป้องกันความผิดพลาดหรือปัญหา

ขั้นตอนการตั้งกะการทำงานในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ถูกต้อง

2019-08-15 20:06:13

ในเรื่องของการตั้งกะการทำงานของพนักงานขั้นตอนนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเลยก็ว่าได้ เพราะหากเราต้องการให้ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสรุปเวลาทำงาน แจ้งข้อมูลขาด ลา มาสาย คำนวณข้อมูลตามกะ คำนวณโอทีให้เราแบบอัตโนมัติ เราจะต้องตั้งค่ากะการทำงานให้ถูกต้องเสียก่อนโปรแกรมจึงจะสรุปรายงานให้เราได้ แต่ปัญหาที่แอดมินเจอคือผู้ใช้งานมักตกม้าตายตอนตั้งกะการทำงาน ส่วนใหญ่ทำไม่ครบกระบวนการตั้งค่าเลยไม่สามารถออกรายงานคำนวณเวลาได้