• Hotline: 087-984-2273

เมื่อพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้บันทึกเวลาแบบขาดๆ เกินๆ

2019-05-25 20:28:34

บทความนี้เรามาอัพเดทเรื่องราวของข้อมูลบันทึกเวลาที่ขาดๆ เกินๆ สำหรับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง แม้ว่าแอดมินจะพบปัญหานี้ได้ไม่บ่อยนักแต่ก็ถือว่าได้รับการถามถึงจากผู้ใช้งานบางส่วนอยู่อย่างเนืองๆ ถามว่าปัญหาบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่บางครั้งบันทึกเวลาก็ขาดบางครั้งบันทึกเวลาก็มีเกิน ปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากอะไร? และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร? ถึงแม้ว่าความขาดและความเกินของบันทึกเวลาที่ได้รับจากเครื่องสแกนจะเป็นปัญหาที่ใกล้เคียงกันแต่แอดมินขอแยกอธิบายออกเป็น 2

หากต้องการให้ระบบไม้กั้นรถยนต์บันทึกเวลาเข้างานด้วยทำได้หรือไม่?

2019-05-24 21:04:39

สำหรับบทความนี้เรามาเรียนรู้ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบแขนกั้นรถยนต์กันอีกหนึ่งเรื่องราว ซึ่งครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ร่วมกับการบันทึกเข้าออกงานของพนักงาน ประมาณว่าเพียงแค่พนักงานขับรถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ก็ให้ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานไปเลยในตัว ถามว่าความต้องการแบบนี้เราสามารถทำได้หรือไม่? แล้วเราจะใช้อะไรในการบันทึกการเข้าออกงานของพนักงานได้บ้าง? ความอยากความง่ายในการใช้งานระบบทั้งในส่วนของการสแกนบันทึกเวลา

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเต็ม

2019-05-23 21:04:18

สำหรับกรณีปัญหา "บันทึกเวลาของเครื่องสแกนเต็ม" ปัญหานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรายต้องเจอเพียงแค่จะช้าจะเร็วกว่ากันแค่นั้น เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องมีสเปคของความจุในการเก็บบันทึกเวลาเอาไว้ เช่นเก็บข้อมูลได้ 100,000 record หรือเก็บข้อมูลได้ 160,000 record หรือเก็บข้อมูลได้ 200,000 record (บันทึกเวลาคือข้อมูลเวลาที่เราสแกนเข้าและออกหนึ่งครั้งที่สแกนเท่ากับ 1 record) และเมื่อบันทึกเวลาดังกล่าวเต็มแล้วตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า