• Hotline: 087-984-2273

ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้

สำหรับผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์บางท่านที่เจอปัญหาการอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านหรือข้อมูลผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่ได้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกหน่วยงานที่ใช้วิธีการอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านด้วยการใช้ notebook แม้ว่าก่อนหน้าเราสามารถใช้ noetbook ตัวดังกล่าวอัพโหลดข้อมูลอยู่ก็ตาม ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่เราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เป็นเพราะอะไร เราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยวิธีใดบ้างเพื่อให้เราสามารถอัพโหลดข้อมูลที่เราต้องการได้เสร็จสิ้น เนื่องจากหน้างานระบบไม้กั้นรถยนต์ส่วนใหญ่นิยมใช้ฟังก์ชั่นการตัดสิทธิบัตรผ่าน (กำหนดอายุบัตรผ่าน) หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางทางนิติบุคคลก็จะตัดสิทธิบัตรผ่านใบนั้นๆ แต่หากเราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เราก็จะไม่สามารถดำเนินการตัดสิทธิการผ่านเข้าออกของลูกบ้านได้เช่นกัน  

เราต้องยอมรับว่าหนึ่งในฟังก์ชั่นยอดฮิตของระบบแขนกั้นรถยนต์คือการตัดสิทธิไม่ให้ผ่านเข้าออกได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้งานร่วมกับการจ่ายค่าส่วนกลางของลูกบ้าน หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางนิติบุคคลก็สามารถระงับการใช้งานบัตรใบดังกล่าวได้เลย แต่มีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อคือเราจะต้องอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เสียก่อนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจึงจะมีผล และหากเราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงไปได้สิทธิต่างๆ ที่เราแก้ไขไว้ก็จะไม่มีผลใดๆ จึงนับว่าการอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นประเด็นที่สำคัญมาก

เหตุผลที่เราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้มีด้วยกัน 2 สาเหตุหลักคือ
1. notebook ที่ลูกค้าใช้งานไม่สามารถแยกแยะพอร์ตการเชื่อมต่อ network ได้ กล่าวคือปกติแล้ว notebook จะมี 2 ชนิดการเชื่อมต่อ ได้แก่ การเชื่อมต่อผ่านระบบ wifi และการเชื่อมต่อผ่านสายแลน กรณีที่ notebook ดังกล่าวไม่สามารถส่งค่าอัพเดทจากโปรแกรมไปยังระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าเคยทำได้ แอดมินแนะนำให้เข้าไปที่ control parnel เลือก network เลือก change adapter แล้วให้ปิดการใช้งาน wifi ก่อน จากนั้นให้กลับมาอัพโหลดข้อมูลในโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์อีกครั้ง.. เมื่อการอัพโหลดแล้วเสร็จต้องไม่ลืมกลับไปเปิดใช้งาน wifi นะ ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถใช้งาน wifi ได้

2. ปัญหาฐานข้อมูลของโปรแกรมผิดพลาด ขัดข้อง ประเด็นนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะหากฐานข้อมูลของโปรแกรมมีปัญหาเราจะต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมออกและทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่เท่านั้น ซึ่งหากเราติดตั้งโปรแกรมใหม่ก็เท่ากับว่าเราจะต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมดอีกด้วย แต่สำหรับลูกค้าที่จำเป็นจริงๆ ยังไงก็ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่เพราะโปรแกรมเก่ามีปัญหาไม่สามารถใช้อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถส่งข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบัตรผ่านออกจากโปรแกรมเพื่อนำเข้าโปรแกรมใหม่ได้ โดยให้เข้าไปที่เมนู basic config เมนูย่อย personnel และเลือก export to excel เพื่อเก็บข้อมูลบัตรผ่านไว้ หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ personnel แล้วให้คลิ้กขวาตรงพื้นที่วางและเลือก import from excel เลือกที่ไฟล์ excel ที่เรา export ไป เพียงแค่นี้ข้อมูลบัตรทั้งหมดก็จะกลับเข้ามาในโปรแกรมอีกครั้ง พร้อมให้เราดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย

สิ่งสำคัญสำหรับระบบไม้กั้นรถนต์ : เรื่องฐานข้อมูลของโปรแกรมในระบบไม้กั้นรถยนต์ถือว่าสำคัญมาก เพราะหากฐานข้อมูลหายหรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เราก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เช่นกัน วิธีแก้ไขวิธีเดียวหากพบว่าฐานข้อมูลของโปรแกรมหายหรือไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้คือจะต้องเรียกบัตรผ่านทุกใบที่ได้แจกไปกลับมาเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบใหม่เท่านั้น 
www.charoentech.com

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือดับแต่พบว่าชุดกลอนไฟฟ้ายังคงทำงาน

2019-06-19 21:45:40

แอดมินพบว่าปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดับแต่ชุดกลอนไฟฟ้ายังคงทำงานอยู่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานที่ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้าในบางรายและไม่บ่อยนักที่จะเกิดปัญหานี้ แต่เมื่อปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราไม่สามารถสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเพื่อเข้าด้านในได้ และในช่วงแรกๆ คนที่อยู่ด้านในยังคงสามารถกดปุ่ม exit switch ออกมาภายนอกได้อยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปซักระยะอาจ 3 ชม. หรือ 5 ชม.

ข้อมูลที่จำเป็นของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร

2019-06-18 20:57:56

แอดมินเริ่มพบว่าผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass หรืออ่านบัตรระยะไกลด้วยสัญญาณบลูฑูธหลายรายได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้รับการส่งมอบข้อมูลจากช่างผู้ติดตั้งหรือจากผู้จำหน่ายทั้งหมดมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ข้อมูลบัตรผ่านเพื่อบริหารจัดการข้อมูลในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เช่น (1) ไม่สามารถเพิ่มบัตรผ่านใหม่เข้าสู่ระบบได้ (2) ไม่สามารถเปลี่ยนผู้จำหน่ายรายใหม่ได้

ฟังก์ชั่นกำหนดเวลาเข้าออกประตูของ Time 4.0

2019-06-16 18:41:25

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องราวของฟังก์ชั่นน่าใช้ในโปรแกรมคำนวณเวลา HIP Time 4.0 กันอีกหนึ่งหัวข้อซึ่งเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของทาง HIP โดย HIP Time 4.0 เป็นโปรแกรมคำนวณเวลาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series s เท่านั้น (cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s, ci690s, ci691s และ ci f9s) เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series อื่นยังไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมนี้ได้ (เครื่องสแกนรุ่นอื่นๆ ใช้ได้เพียงโปรแกรม premium time) โดยความสามารถโดดเด่นของ HIP Time 4.0