• Hotline: 087-984-2273

การโอนข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่

สำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนถ่ายของมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งความต้องการนี้ถือว่าเป็นความต้องการเบื้องต้นที่ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าต้องการ และเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องสแกนที่ต้องการเปลี่ยนรุ่นเนื่องจากรุ่นเดิมใช้งานมานานมากแล้ว พบปัญหา จำเป็นต้องหารุ่นใหม่เข้ามาใช้งานแทน และกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องสแกนที่มีเครื่องสแกนอยู่ในระบบมากกว่า 1 เครื่อง.. การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะช่วยลดเวลาในการเก็บข้อมูลพนักงานเข้าตัวเครื่องสแกนได้

ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันเราสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจากเครื่องหลักไปสู่เครื่องอื่นๆ ผ่าน 2 ช่องทางด้วยกันคือ

1. ผ่านโปรแกรม Premium Time (ใช้โปรแกรม premium time เป็นจุดพักข้อมูลก่อนส่งต่อ) มีหลักการทำงานคือให้เราดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องหลักเก็บไว้ในโปรแกรมก่อน (การดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรมทำได้ผ่าน 2 ช่องทางคือ ผ่านระบบแลนและผ่านสาย usb data link) เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานจากเครื่องสแกนเครื่องหลักเก็บไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราสามารถอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่เครื่องสแกนเครื่องอื่นๆ ได้ แต่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องสแกนกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายแลนหรือผ่านสาย usb data link เท่านั้น.. การโอนถ่ายข้อมูลด้วยวิธีนี้เราสามารถเลือกพนักงานได้ว่าต้องการจะโอนถ่ายข้อมูลพนักงานคนใดบ้างเข้าสู่เครื่องสแกนอีกเครื่อง ไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมด

2. ผ่าน usb flash drive (เป็นการเก็บข้อมูลไว้ใน flash drive) รูปแบบการโอนถ่ายข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำง่ายสุดไม่มีความยุ่งยากใดๆ เพียงแค่เรานำ usb flash drive ไปดึงข้อมูลพนักงานออกมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องหลัก (เสียบ usb flash drive ที่เครื่องสแกน กดเมนู > ผู้ใช้ > ดาวน์โหลด) แล้วจากนั้นก็นำ usb ดังกล่าวไปอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่เครื่องสแกนเครื่องอื่นๆ ง่าย สะดวก ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่า 
- การอัพโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive เราจะต้องอัพโหลดข้อมูลแบบ 100% คือหากในเครื่องสแกนเครื่องหลักมีพนักงานทั้งหมด 100 คน เราจะต้องอัพโหลดเข้าเครื่องอื่นๆ ทั้ง 100 คน ไม่สามารถเลือกบางส่วนหรือบางคนได้ การอัพโหลดจะต้องอัพโหลดทั้งหมดเท่านั้น
- ข้อมูลการอัพโหลดใหม่จะทับข้อมูลเก่าในเครื่องแบบ 100% คือ หากเราดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องหลักไปซึ่งเครื่องหลักมีข้อมูลพนักงาน 100 คน และนำไปอัพโหลดใส่เครื่องที่ 2 ข้อจำกัดคือไม่ว่าเครื่องที่ 2 จะมีข้อมูลพนักงานอยู่เท่าไหร่ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องที่ 2 ทั้งหมดจะถูกลบออกไปและถูกแทนที่ด้วยข้อมูลจากเครื่องหลักไม่สามารถแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงได้

ยังมีข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าจะต้องทราบคือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นของทาง HIP ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งหมด การโอนถ่ายข้อมูลสามารถทำได้เฉพาะเครื่องสแกนที่อยู่ในซีรีย์เดียวกันเท่านั้น และหากเป็นเครื่องสแกนที่ลูกค้าใช้งานอยู่อายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี เช่น cmi600, cmi800, cmi812, F7 เป็นต้น จะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลร่วมกันกับเครื่องสแกนในปัจจุบันได้ หากมีกรณีที่ต้องเปลี่ยนเครื่องจะต้องบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือพนักงานใหม่เท่านั้น 

หากเป้าหมายของลูกค้าคือการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ แอดมินแนะนำให้ศึกษาข้อมูลหรือสอบถามเรื่องความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
www.charoentech.com

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi812u มีอาการติดๆ ดับๆ

2018-12-11 22:15:25

บทความครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงอาการหรือปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในหลายๆ ปัญหา เป็นปัญหาใหม่บ้าง เป็นปัญหาเดิมบ้าง บางปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเอง แต่บางปัญหาก็เกิดจากการใช้งานของลูกค้า และบางปัญหาก็เกิดจากอุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้งานร่วมด้วย แต่ในบทความนี้แอดมินขอมุ่งประเด็นไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u รุ่น cmi812u ซึ่งเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่แอดมินพบว่าลูกค้าหลายรายเจอปัญหาเดียวกันปัญหาเหมือนกันคือ เครื่องสแกนจะติดๆ ดับๆ เมื่อมีการขยับตรงขั้วเสียบ

รู้ความเป็นไปของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ตัดสินใจซื้อไม่ผิดพลาด

2018-12-10 21:15:31

สำหรับลูกค้าที่รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไขของตลาดย่อมส่งผลดีต่อตัวลูกค้าเองหรือผู้ใช้งานอย่างแน่นอน ประหนึ่งว่ารู้มากกว่าย่อมดีกว่าไม่รู้ ซึ่งสำหรับตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านับว่ามีความเป็นตลาดเฉพาะอย่างหนึ่งคือ สินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนรุ่นไปตามอายุไขของเทคโนโลยีและสินค้ามักถูกผลิตออกมาทดลองตลาดก่อนเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องราคาสินค้าคือ มักพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นนั้นๆ เพราะหลักๆ แล้วมุ่งให้ความสำคัญกับราคาซะส่วนใหญ่ ซึ่งหากเป็นเครื่องสแกนที่

Database หรือฐานข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำคัญอย่างไร?

2018-12-09 15:37:01

database หรือฐานข้อมูลตามเนื้อหาในบทความนี้คือฐานข้อมูลของโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยโปรแกรม premium time จะทำหน้าที่ในการหยิบเอาข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผล สรุปออกมาเป็นรายงาน ขาด ลา มาสาย โอที ทั้งแบบแจกแจงรายละเอียดและแบบสรุปภาพรวม ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรมเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านระบบแลนและการดึงข้อมูลด้วย usb flash drive ถามว่าฐานข้อมูล (database)