• Hotline: 087-984-2273

หมายเลขประจำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีประโยชน์อย่างไร?

แอดมินเชื่อว่าหลายท่านคงตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องหมายเลขเครื่องที่ระบุอยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าว่ามีประโยชน์อะไร (หากต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขหมายเลขเครื่องให้เข้าไปที่ เมนู > ตั้งค่า > อุปกรณ์หรือเครื่อง > หมายเลขเครื่อง) โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องโรงงานตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นไว้ที่เลข 1 หากเราใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากกว่า 1 เครื่องเราสามารถเข้าไปแก้ไขเลขเครื่องสแกนได้เลย เพื่อจะได้แยกแยะได้ว่าพนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้ามาจากเครื่องไหน?

การใช้ประโยชน์จากหมายเลขเครื่อง : โดยปกติแล้วเมื่อเราดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไม่ว่าจะผ่าน usb flash drive หรือผ่านระบบแลนหมายเลขเครื่องจะติดมาด้วยเสมอ เมื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปที่โปรแกรม premium time เราจะทราบได้ว่าพนักงานสแกนนิ้วที่เครื่องไหนเวลาไหนบ้าง หมายเลขเครื่องจะมีประโยชน์และเหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนมากกว่า 1 เครื่อง

แต่สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series s เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s ระบบจะไม่สามารถส่งหมายเลขเครื่องออกมาได้หากใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb flash drive กล่าวคือแม้ว่าเราจะตั้งหมายเลขเครื่องไว้เป็นเลขต่างๆ เช่น เครื่องที่ 1, เครื่องที่ 2, เครื่องที่ 3, เครื่องที่ 4 และเครื่องที่ 5 แต่เมื่อใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาผ่าน usb flash drive เราจะได้มาเพียงแค่หมายเลขเครื่อง 1 เท่านั้น โหลดเครื่อง 2, 3, 4, 5 หมายเลขเครื่องก็ยังคงเป็นหมายเลข 1 เช่นเดิม.. วิธีเดียวที่จะทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า series s แสดงผลหมายเลขเครื่องในโปรแกรมได้คือลูกค้าจะต้องใช้รูปแบบการดึงข้อมูลผ่านระบบแลนหรือผ่าน usb data link โดยโปรแกรมจะใช้หมายเลขการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือ device number แสดงเป็นหมายเลขเครื่องให้อัตโนมัติ หากเรามีเครื่องสแกน 5 เครื่องเราก็จะต้องตั้งค่า 5 device เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลจาก device ไหนหมายเลขเครื่องประจำ device นั้นก็จะติดมาด้วยนั้นเอง

แม้ว่าดูแล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า series s จะค่อนข้างมีข้อจำกัดในด้านการตั้งค่าหมายเลขเครื่องแต่ระบบถูกออกแบบมาให้มีประโยชน์แอบแฝงอยู่คือ เราไม่จำเป็นต้องกำหนดหมายเลขเครื่องให้ตรงกับ device number ในโปรแกรม ในเครื่องสแกนอาจเป็นหมายเลขเครื่อง 1 แต่ในโปรแกรมอาจตั้งค่าไว้ที่ 5 เราก็ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบแลนได้ สำหรับเครื่องสแกนรุ่นอื่นไม่สามารถทำได้ เราจะต้องกำหนด device number ให้ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุอยู่ในเครื่องสแกนเท่านั้นจึงจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบแลนได้

บทความนี้อาจดูแล้วเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ในมุมมองของแอดมินรายละเอียดเล็กน้อยพวกนี้อาจเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการใช้งานอุปกรณ์ของเราได้ เพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถที่ควรเป็น และตอบคำตอบสำหรับผู้ใช้งานบางท่านที่เจอปัญหาดังข้อมูลในบทความนี้
www.charoentech.com

Flash Drive ที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้

2018-11-21 22:59:47

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าอะไรอะไรก็ดูจะพัฒนารวดเร็วไปเสียหมดและด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์บางอย่างก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้งานเมื่อต้องนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อีกอย่างก็เป็นได้ โดยในบทความนี้แอดมินขอพูดถึง version ของ usb flash drive ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าสามารถรองรับได้ (ใช้งานร่วมกันได้) เนื่องจากผู้ใช้งานบางท่านพบว่าไม่สามารถใช้ usb flash drive ดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้ อีกทั้งบางครั้งยังพบว่ามีปัญหาเครื่องสแกนรีสตาร์ทตัวเองในขณะที่กำลังดาวน์โหลดข้อมูลอีก

เปลี่ยนฝ่ายบุคคลใหม่ต้องเริ่มต้นยังไงกับงานดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-11-20 19:47:14

คนเราลาไปออกคนใหม่เข้ามาดูแลแทนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร การหมุนเวียนเปลี่ยนตัวพนักงานอาจเกิดจากการลาออกของพนักงานหรือเกิดจากการโยกย้ายตำแหน่งซึ่งหากเป็นตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบตัวเครื่องและรายงานของสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าองค์กรคงต้องมีแผนรองรับกันหน่อย เพราะบางครั้งการลาออกก็แบบปุปปัปไม่มีการผ่องถ่ายงานไม่มีการสอนงานกันไว้ ความรับผิดชอบทั้งหมดเลยต้องตกเป็นของคนใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อ กรณีที่เจ้าหน้าที่คนใหม่เคยผ่านงานการดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาก่อนก็คงไม่ยากที่จะเรียนรู้และสานงานต่อได้ แต่หากเจ้าหน้าที่คนใหม่ไม่เคยทำระบบนี้

Text File เป็นภาษาต่างดาวเมื่อใช้ Flash Drive ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-11-19 20:37:49

ผู้ใช้งานเครื่องสแกนบางท่านอาจเจอปัญหาไม่สามารถอ่านไฟล์ GLogData ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า Series S เท่านั้น หากอยากทราบว่ารุ่นไหนคือ Series S บ้างให้สังเกตุง่ายๆ คือทุกเครื่องที่ลงท้ายด้วย s เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, ci690s, ci691s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s, ci f69s เป็นต้น ซึ่งกลุ่มของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากลุ่มนี้จะมีการป้องกันการแก้ไขข้อมูล text file ที่โหลดด้วย usb flash drive เราจะได้ text file ที่เป็นภาษายึกๆ ยือๆ หรือภาษาต่างดาวอ่านไม่ได้หากไม่ทราบ