• Hotline: 087-984-2273

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปยัง excel เพื่อแก้ไข profile #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll และได้เริ่มใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไประยะหนึ่งแล้ว (ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน) จากนั้นได้นำโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll มาใช้งาน และต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ text file เพื่อลดขั้นตอนการทำงานถามว่าทำได้ไหม? และหากตอนเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการตั้งรหัสพนักงานเผื่อโปรแกรมเงินเดือนไว้ต้องทำไง? เป็นต้นว่า รหัสที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัส 1 2 3 เรียงกันไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนำโปรแกรมเงินเดือนมาใช้ต้องการจัดกลุ่มรหัสพนักงานใหม่ อาจเป็น 58001 หรือ 12001 เป็นต้น คำถามคือเราจะเปลี่ยนรหัสพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัสใหม่ได้ไหม? 

แอดมินขอเคลียร์ทีละประเด็น ตอบกันทีละคำถาม และสุดท้ายเราจะได้ทราบว่าการส่งข้อมูลพนักงานออกไป excel เพื่ออะไร? แอดมินอยากให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมก่อน และขอไล่ตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เราจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาออกในรูปแบบ text file ได้ไหม? 
ทำได้ แต่เราจะต้องทราบ format text file ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ เพื่อนำมาแต่ง text file เพื่อส่งออกจากโปรแกรม premium time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า แต่โดยภาพร่วมส่วนใหญ่รองรับทุกยี่ห้อ

2. หากเราไม่ได้วางแผนเรื่องรหัสพนักงานไว้ เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตั้งค่าไว้เป็นรหัส 1 นายเอ 2 นายบี 3 นายซี แต่ต้องการตั้งกลุ่มเรียงรหัสพนักงานใหม่เป็น 58001 นายเอ 58002 นายบี 60001 นายซี เราจะเข้าไปแก้ไขรหัสที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่?
ข้อนี้ เราไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่จริงๆ เราจะต้องลบรหัสพนักงานเดิมออกและตั้งรหัสใหม่ให้กับพนักงานดังกล่าวแทน.. แต่กรณีที่เราต้องการตั้งรหัสพนักงานเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานได้ที่โปรแกรม premium time ได้เลย โดยไม่ต้องลบหรือแก้ไขรหัสพนักงานในเครื่อง

และสุดท้าย.. สืบเนื่องจากคำตอบข้อสอง หากเราต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนได้ในรูปแบบรหัสที่เราตั้งค่าที่ระบบใหม่ เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลบหรือตั้งรหัสใหม่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานแทนการแก้ไขรหัสที่เครื่องได้เพื่อให้โปรแกรม premium time ส่งรหัสพนักงานที่เราต้องการเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนต่อไป แต่หากเรามีพนักงานหลายร้อยคน จะให้เข้าไปตั้งรหัสทีละคน กดแก้ไขข้อมูลทีละคนคงจะดูเยอะและวุ่นวายมากเกินไป เราสามารถส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกไปเป็นไฟล์ excel แล้วดำเนินการพิมพ์รหัสพนักงานเข้าไปแล้วนำเข้ากลับมาในโปรแกรมได้เลย ง่ายๆ ไม่วุ่นวายและไม่ยุ่งยาก และหากเราต้องการส่งข้อมูลออก excel ให้เข้าไปที่ "ระเบียนพนักงาน" แล้วกด "ส่งออก excel" ได้เลย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "นำเข้าข้อมูลจาก excel" ข้อมูลที่เราแก้ไขจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมให้ทันที แต่การส่งออก excel นี้จะทำได้เฉพาะ excel version 2007 และ 2010 เท่านั้นนะ version สูงกว่านี้เท่าที่แอดมินทดสอบยังติดปัญหาอยู่
www.charoentech.com

Flash Drive ที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้

2018-11-21 22:59:47

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าอะไรอะไรก็ดูจะพัฒนารวดเร็วไปเสียหมดและด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์บางอย่างก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้งานเมื่อต้องนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อีกอย่างก็เป็นได้ โดยในบทความนี้แอดมินขอพูดถึง version ของ usb flash drive ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าสามารถรองรับได้ (ใช้งานร่วมกันได้) เนื่องจากผู้ใช้งานบางท่านพบว่าไม่สามารถใช้ usb flash drive ดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้ อีกทั้งบางครั้งยังพบว่ามีปัญหาเครื่องสแกนรีสตาร์ทตัวเองในขณะที่กำลังดาวน์โหลดข้อมูลอีก

เปลี่ยนฝ่ายบุคคลใหม่ต้องเริ่มต้นยังไงกับงานดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-11-20 19:47:14

คนเราลาไปออกคนใหม่เข้ามาดูแลแทนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร การหมุนเวียนเปลี่ยนตัวพนักงานอาจเกิดจากการลาออกของพนักงานหรือเกิดจากการโยกย้ายตำแหน่งซึ่งหากเป็นตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบตัวเครื่องและรายงานของสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าองค์กรคงต้องมีแผนรองรับกันหน่อย เพราะบางครั้งการลาออกก็แบบปุปปัปไม่มีการผ่องถ่ายงานไม่มีการสอนงานกันไว้ ความรับผิดชอบทั้งหมดเลยต้องตกเป็นของคนใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อ กรณีที่เจ้าหน้าที่คนใหม่เคยผ่านงานการดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาก่อนก็คงไม่ยากที่จะเรียนรู้และสานงานต่อได้ แต่หากเจ้าหน้าที่คนใหม่ไม่เคยทำระบบนี้

Text File เป็นภาษาต่างดาวเมื่อใช้ Flash Drive ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-11-19 20:37:49

ผู้ใช้งานเครื่องสแกนบางท่านอาจเจอปัญหาไม่สามารถอ่านไฟล์ GLogData ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า Series S เท่านั้น หากอยากทราบว่ารุ่นไหนคือ Series S บ้างให้สังเกตุง่ายๆ คือทุกเครื่องที่ลงท้ายด้วย s เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, ci690s, ci691s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s, ci f69s เป็นต้น ซึ่งกลุ่มของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากลุ่มนี้จะมีการป้องกันการแก้ไขข้อมูล text file ที่โหลดด้วย usb flash drive เราจะได้ text file ที่เป็นภาษายึกๆ ยือๆ หรือภาษาต่างดาวอ่านไม่ได้หากไม่ทราบ