• Hotline: 087-984-2273

จุดอ่านป้ายทะเบียนในระบบไม้กั้นแบบใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียน

ด้วยคุณสมบัติของไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ไกลถึง 10 เมตร เพียงแค่รถเข้ามาในรัศมีของกล้องระบบก็จะอ่านป้ายทะเบียนให้เลยทันที (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจุดโฟกัส) การตั้งค่าให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนได้จากระยะไกลเหมาะสำหรับหน้างานที่เป็นเส้นตรงเท่านั้น เพราะรถจะอยู่ในวิถีตรงซึ่งจะช่วยให้กล้องสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดและอ่านป้ายทะเบียนได้อย่างถูกต้อง แต่หากหน้างานมีลักษณะเป็นทางโค้งหรือทางแยกซึ่งรถจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเข้าโครงการโดยรถยังไม่สามารถตั้งลำตรงได้ก่อนถึงจุดอ่านป้ายทะเบียน กรณีเช่นนี้เราจะต้องตั้งค่าจุดอ่านป้ายทะเบียนที่เหมาะสมให้กับระบบเพื่อให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ถูกต้องและแม่นยำ

การเลือกจุดอ่านป้ายทะเบียนที่เหมาะสมกับหน้างานจะช่วยให้ไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาอ่านทะเบียนพลาดเพราะหากจุดอ่านป้ายทะเบียนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น องศาที่กล้องมองเห็นป้ายทะเบียนเอียงมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนคือเลข 8 หรือ 0 หรือจุดอ่านป้ายทะเบียนไกลเกินไปทำให้ความคมชัดของป้ายทะเบียนที่กล้องมองเห็นลดลง (เมื่อเห็นกรอบสี่เหลี่ยม -กรอบทะเบียนรถ- กล้องจะจับภาพและอ่านทะเบียนในภาพที่จับได้) ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อความคมชัดของป้ายลดลงย่อมทำให้ระบบอ่านข้อมูลนั้นได้ยากขึ้นและนำมาซึ่งการอ่านที่ผิดพลาด เป็นต้น การเลือกจุดอ่านป้ายทะเบียนที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบอ่านป้ายทะเบียนทำงานได้ดีขึ้น อ่านได้แม่นยำ อ่านได้อย่างรวดเร็ว 

การปรับจุดอ่านป้ายทะเบียนจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อได้มีการทดลองขับรถผ่านจุดดังกล่าวหลายๆ รอบ (เพื่อให้ได้จุดอ่านป้ายทะเบียนที่เหมาะสมที่สุด) หรือสังเกตุวิธีการขับรถของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ว่าเป็นยังไงเมื่อผ่านจุดอ่านป้ายทะเบียนที่คาดการณ์ไว้ เช่น ขับชิดซ้าย ขับชิดขวา รถตั้งลำตรงได้หรือยัง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ขับรถเข้าออกโครงการเป็นยังไง เมื่อได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วเราสามารถกำหนดจุดอ่านป้ายทะเบียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งลูกค้าอาจต้องยอมรับว่าทางเข้าโครงการของบางหน้างานไม่สามารถใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียงตัวเดียวได้ เนื่องจากรถสามารถเข้าโครงการได้ทั้งจากทางซ้ายและทางขวา ซึ่งรถไม่สามารถตั้งลำตรงได้ก่อนถึงจุดอ่านป้ายทะเบียน หน้างานแบบนี้ลูกค้าจะต้องติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนสำหรับอ่านทะเบียนรถของสมาชิกขาเข้า 2 ตัวคือ ใช้กล้อง 1 ตัวเพื่ออ่านรถที่ขับเข้ามาจากทางซ้าย และใช้กล้องอีก 1 ตัวเพื่ออ่านรถที่ขับเข้ามาจากทางขวา โดยกล้องอ่านป้ายทะเบียนทั้ง 2 ตัวสามารถสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ขาเข้าได้เหมือนกัน กล้องตัวไหนอ่านได้ก็กำหนดให้สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ตัวเดียวกัน เป็นต้น

tips : แม้ว่าระยะอ่านป้ายทะเบียนของไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนที่สามารถทำได้คือ 10 เมตร แต่แอดมินแนะนำให้ลูกค้าตั้งค่าระยะอ่านป้ายทะเบียนไว้ที่ 3-5 เมตรเท่านั้น เพราะระยะ 3-5 เมตรเป็นระยะที่กล้องอ่านป้ายทะเบียนมองเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดเจน เมื่อกล้องมองเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดเจนก็จะช่วยให้การอ่านป้ายทะเบียนทำได้ง่ายขึ้น อ่านได้รวดเร็วขึ้น อ่านได้แม่นยำขึ้นตามมา 

สำหรับลูกค้าที่สนใจไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียน หรือต้องการกล้องอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์เดิม สอบถามข้อมูลเราได้ที่โทร 089-106-2456 หรือแอดไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์

2023-09-21 12:01:29

เนื่องจากทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีขนาดไม่เท่ากัน การจัดเรียงข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกัน ซึ่งทะเบียนรถยนต์มีข้อมูล 2 บรรทัดคือ ทะเบียนและจังหวัด ส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีข้อมูล 3 บรรทัดคือ บรรทัดแรกหมวดหมู่ของทะเบียน บรรทัดที่สองจังหวัด บรรทัดที่สามเลขทะเบียน ทำให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลักไม่สามารถ

การใช้อุปกรณ์หลายชนิดสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมกัน

2023-09-20 12:10:25

หากเดิมใช้ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกล จะเป็นแบบบลูทูธ easy pass หรือ UHF หากในระบบสามารถใช้ปุ่มกดและใช้รีโมทสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมได้ ลูกค้าก็สามารถอัพเกรดระบบเดิมด้วยการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเข้าไปได้ เช่น เพิ่มระบบอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปใช้งานร่วม หรือเพิ่มระบบอ่าน qr code เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนและสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เอง