• Hotline: 087-984-2273

การทำงานของเครื่องสแกนออนไลน์ cmif75s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์หรือเครื่องสแกนใบหน้าออนไลน์ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีสาขา (ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เข้ามาแทนการออนไลน์ผ่าน host) ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเครื่องสแกนไว้ที่สาขาและให้บันทึกเวลาส่งไปที่สำนักงานใหญ่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอให้สาขาเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือไม่ต้องรอให้ฝ่ายบุคคลเข้าสาขาเพื่อเก็บข้อมูล ต้องการให้ระบบส่งข้อมูลให้เองอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าปุ๊ประบบสามารถส่งบันทึกเวลาให้สำนักงานใหญ่ปั๊ปแบบ real time เป็นต้น แอดมินบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีออนไลน์ผ่าน cloud เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายที่สุด ลูกค้าสามารถจัดการได้เอง และเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud cmif75s มากขึ้น แอดมินอธิบายได้ดังนี้ 

เครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud มีหลักการทำงานง่ายๆ คือ เมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่องสแกนก็จะส่งข้อมูลขึ้นไปไว้บน cloud ให้อัตโนมัติ ระบบนี้รองรับได้ทั้งเน็ตบ้านแบบ adsk, fiber optic, เร้าเตอร์ซิม, พ็อคเก็ตไวไฟ, ฮอสปอร์ตจากมือถือ หรือ wifi อื่นที่สามารถเชื่อมต่อได้ เป็นต้น ขอแค่เครื่องสแกนได้รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบก็สามารถทำงานได้ทันที แต่การดูบันทึกเวลาจะทำได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม time 4.0 on cloud เท่านั้น โดยโปรแกรมจะชี้ฐานข้อมูลที่อยู่บน cloud ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เครื่องสแกนส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้ ทำให้เราสามารถดูบันทึกเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอทีได้ และสามารถควบคุมสั่งการณ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผ่านโปรแกรมได้อีกด้วย 

tips : ปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง hip ที่รองรับการออนไลน์ผ่าน cloud มีด้วยกัน 3 รุ่นได้แก่ cmif75s, cif76s, cif77s หากใช้เพื่อบันทึกเวลาอย่างเดียว (ไม่ควบคุมการเปิดปิดประตู) แอดมินแนะนำให้ใช้ cmif75s จะเหมาะสมกว่ารุ่นอื่นเพราะ cmif75s มีแบตเตอรี่แบคอัพในตัว ไฟดับสามารถใช้งานได้ต่อ อีกทั้งสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย แค่ต่อ adapter เข้ากับเครื่องสแกนและเชื่อมต่อ wifi ระบบก็พร้อมออนไลน์ทันที 

การตั้งค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแบบออนไลน์ผ่าน cloud มีด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ
1. เปลี่ยนโหมดของเครื่องสแกนจาก local ให้เป็น online (โหมด local คือการใช้งานในวงแลนหรือการดึงด้วย usb flash drive ส่วนโหมด online คือการใช้งานออนไลน์ผ่าน cloud) 
2. ใส่ ip server ตามที่ทาง hip แจ้ง : ip ที่ทาง hip ใช้ส่งข้อมูลขึ้นไปไว้บน cloud
3. ใส่ port server ตามที่ hip แจ้ง : port คือเลขเฉพาะของหน่วยงานลูกค้า มีเครื่องสแกนกี่เครื่องก็ใช้ port เดียวกัน
หมายเหตุ กรณีที่เชื่อมต่อผ่าน wifi ให้เปิดใช้งาน dhcp 

ลูกค้าสามารถแจ้งผู้จำหน่ายที่ลูกค้าสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาได้ว่าต้องการเปลี่ยนระบบการทำงานจาก local เป็นออนไลน์ผ่าน cloud เพื่อให้ผู้จำหน่ายประสานงานกับ hip เปิดใช้บริการดังกล่าว ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เป็นระบบที่มีภาระผูกพันธ์ คือ ทาง hip จะคิดค่าบริการปีล่ะ 1,000 บาทต่อเครื่อง (ปีแรกฟรี) การติดต่อผู้จำหน่ายที่ลูกค้าซื้อเครื่องสแกนใบหน้ามาจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายปีแรกฟรี แต่หากไม่สามารถติดต่อผู้จำหน่ายเดิมได้และต้องการเปลี่ยนการใช้งานเครื่องสแกนเป็นแบบออนไลน์สามารถติดต่อเราได้ เจริญเทคเราสามารถประสานงานทาง hip เพื่อจัดการเครื่องสแกนที่ลูกค้ามีให้เป็นออนไลน์ผ่าน cloud ได้ จะมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเครื่อง

หจก.เจริญเทค 559 ไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

การวางระบบเซ็นเซอร์เพื่อใช้งานกับรถบรรทุก

2023-05-27 20:06:39

การนำเซ็นเซอร์แต่ละชนิดไปใช้งานอาจต้องคำนึงถึงจุดติดตั้ง ชนิดของรถที่ผ่านระบบไม้กั้นและหน้าที่ของเซ็นเซอร์ที่ลูกค้าต้องการ เช่น ติดตั้งใช้งานกับโครงการหมู่บ้าน คอนโด อาคารจอดรถ หรือติดตั้งกับหน้างานลักษณะอื่น เช่น ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ก่อนรถขึ้นตาชั่ง ใช้กับรถยนต์ทั่วไปหรือใช้กับรถบรรทุก ใช้เพื่อป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตกใส่รถ

ความเร็วในการยกขึ้นยกลงของไม้กั้นรถยนต์

2023-05-26 18:56:00

ระยะเวลาในการยกขึ้นยกลงของระบบไม้กั้นรถยนต์ในมุมมองของผู้ใช้งานอาจขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ เช่น ระบบสั่งงาน กรณีที่หน้างานที่ใช้เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ชนิดทาบชิด การทำงานของระบบจะใช้เวลานานกว่าระบบอ่านบัตรระยะไกลเพราะผู้ใช้งานต้องจอดเทียบเครื่องอ่าน เมื่อทาบบัตรแล้วก็ต้องรอให้ไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นขึ้น

การทำงานของเครื่องสแกนออนไลน์ cmif75s

2023-05-25 16:19:38

เครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์หรือเครื่องสแกนใบหน้าออนไลน์ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีสาขา (ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เข้ามาแทนการออนไลน์ผ่าน host) ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเครื่องสแกนไว้ที่สาขาและให้บันทึกเวลาส่งไปที่สำนักงานใหญ่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอสาขา