• Hotline: 087-984-2273

เครื่องสแกนค้างไม่สามารถเปิดประตูได้

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าค้าง รีบูทตัวเองเมื่อมีการสแกนนิ้วหรือสแกนหน้า ไม่สามารถสแกนเพื่อสั่งเปิดประตูได้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบได้ไม่บ่อยนัก แอดมินพบว่าส่วนใหญ่ปัญหาเครื่องสแกนค้างหรือรีบูทตัวเองเมื่อมีการสแกนมักเกิดขึ้นกับลูกค้าที่ใช้ระบบมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานทราบถึงต้นตอของปัญหา ทราบวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดประตูได้ ทราบว่าปัจจุบันมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้แก้ไขปัญหาในช่วงที่ไม่สามารถใช้เครื่องสแกนหรือกดปุ่มกดออกเพื่อเปิดประตูได้ เรามาทำความเข้าใจกันในบทความนี้ 

ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสามารถออกแบบระบบได้ 2 รูปแบบคือ
1. ใช้ power supply ควบคุมกลอนไฟฟ้า : วิธีนี้ power supply จะทำหน้าที่ทั้งควบคุมกลอนไฟฟ้าและจ่ายไฟให้เครื่องสแกน เมื่อสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าสำเร็จหรือมีการกดปุ่ม exit จากด้านใน power supply จะทำหน้าที่ตัดไฟที่ส่งไปเลี้ยงกลอนไฟฟ้าทำให้เราสามารถเปิดประตูได้
2. ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าควบคุมกลอนไฟฟ้า : วิธีนี้เครื่องสแกนจะทำหน้าที่ตัดไฟและจ่ายไฟให้กลอนไฟฟ้าเอง (ประมวลผลเอง จ่ายไฟให้กลอนไฟฟ้าเพื่อล็อคประตูเอง ตัดไฟกลอนไฟฟ้าเพื่อคลายล็อคเอง) power supply ทำหน้าที่แค่จ่ายไฟให้เครื่องสแกนเท่านั้น

ปัญหาเครื่องสแกนค้างหรือบูทเครื่องไม่ได้หรือเครื่องสแกนเปิดได้ตามปกติแต่พอมีการสแกนจะพบว่าเครื่องสแกนค้างและรีบูทตัวเองทุกครั้ง ไม่สามารถเปิดประตูได้ ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทั้งกับการตั้งค่าระบบแบบที่ 1 และ 2 คือ ไม่ว่าจะใช้ power supply คุมกลอนไฟฟ้าหรือให้เครื่องสแกนคุมกลอนไฟฟ้าก็มีโอกาสเจอปัญหานี้ได้ สาเหตุของปัญหาคือ ความสามารถในการจ่ายไฟของ power supply ลดลง ทำให้ power supply จ่ายไฟให้เครื่องสแกนได้น้อยกว่าที่เครื่องสแกนต้องการ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต้องการไฟ 12v แต่ power supply จ่ายไฟให้เครื่องสแกนได้แค่ 7v ทำให้เครื่องสแกนไม่สามารถบูทเครื่องได้ หรือ power supply จ่ายไฟให้เครื่องสแกนได้แค่ 10v ทำให้บูทเครื่องได้สำเร็จแต่เมื่อมีการสแกนเครื่องสแกนต้องใช้ไฟ 12v เต็มเพื่อประมวลผล ในขณะที่ได้รับไฟมาเพียง 10v ทำให้เครื่องสแกนค้างและรีบูทตัวเองใหม่ทุกครั้ง เป็นต้น 

สาเหตุที่ทำให้ power supply จ่ายไฟให้เครื่องสแกนได้น้อยกว่าความต้องการเกิดจากปัญหาระบบไฟของหน้างาน ไฟ 220v ที่จ่ายให้ power supply ไม่สม่ำเสมอ ไฟตกไฟกระชากบ่อย ทำให้ power supply เสื่อมสภาพเร็วขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการแปลงไฟและส่งไฟไปเลี้ยงเครื่องสแกนลดลง

tips 1 : key switch คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดประตูได้จากภายนอกในช่วงเวลาที่เครื่องสแกนไม่สามารถใช้งานได้ (key switch ทำหน้าที่ตัดไฟที่ส่งไปเลี้ยงกลอนไฟฟ้า)
tips 2 : break glass คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดประตูได้จากด้านในในช่วงเวลาที่ไม่สามารถกดปุ่มจากด้านในเพื่อสั่งให้กลอนไฟฟ้าคลายล็อคได้ (break galss ทำหน้าที่ตัดไฟที่ส่งไปเลี้ยงกลอนไฟฟ้า)

การเปลี่ยน power supply ใหม่ช่วยให้ลูกค้าใช้งานระบบต่อได้ แต่หากต้นตอของปัญหาคือไฟ 220vac ไม่สม่ำเสมอ มีตกมีกระชากบ่อย จะต้องแก้ไขปัญหาระบบไฟ 220vac หรือเพิ่มตัวกรองไฟให้ power supply ด้วยจะช่วยให้ใช้งานระบบได้นานขึ้น

สนใจติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ หรือต้องการคำแนะนำติดต่อเราได้ทางไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

การวางระบบเซ็นเซอร์เพื่อใช้งานกับรถบรรทุก

2023-05-27 20:06:39

การนำเซ็นเซอร์แต่ละชนิดไปใช้งานอาจต้องคำนึงถึงจุดติดตั้ง ชนิดของรถที่ผ่านระบบไม้กั้นและหน้าที่ของเซ็นเซอร์ที่ลูกค้าต้องการ เช่น ติดตั้งใช้งานกับโครงการหมู่บ้าน คอนโด อาคารจอดรถ หรือติดตั้งกับหน้างานลักษณะอื่น เช่น ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ก่อนรถขึ้นตาชั่ง ใช้กับรถยนต์ทั่วไปหรือใช้กับรถบรรทุก ใช้เพื่อป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตกใส่รถ

ความเร็วในการยกขึ้นยกลงของไม้กั้นรถยนต์

2023-05-26 18:56:00

ระยะเวลาในการยกขึ้นยกลงของระบบไม้กั้นรถยนต์ในมุมมองของผู้ใช้งานอาจขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ เช่น ระบบสั่งงาน กรณีที่หน้างานที่ใช้เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ชนิดทาบชิด การทำงานของระบบจะใช้เวลานานกว่าระบบอ่านบัตรระยะไกลเพราะผู้ใช้งานต้องจอดเทียบเครื่องอ่าน เมื่อทาบบัตรแล้วก็ต้องรอให้ไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นขึ้น

การทำงานของเครื่องสแกนออนไลน์ cmif75s

2023-05-25 16:19:38

เครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์หรือเครื่องสแกนใบหน้าออนไลน์ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีสาขา (ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เข้ามาแทนการออนไลน์ผ่าน host) ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเครื่องสแกนไว้ที่สาขาและให้บันทึกเวลาส่งไปที่สำนักงานใหญ่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอสาขา