• Hotline: 087-984-2273

การเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการเปลี่ยนแทนหรือเพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานร่วมกับระบบเดิม ความต้องการนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี ได้แก่ เครื่องสแกนเดิมมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หรือเครื่องสแกนเดิมไม่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ เช่น ไม่สามารถส่งข้อมูลให้โปรแกรมเงินเดือนได้ การเพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานร่วมกับระบบเดิมมักเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจหรือเพื่อให้พนักงานใช้งานเครื่องสแกนได้สะดวกและคล่องตัวขึ้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเครื่องสแกนเพื่อเปลี่ยนแทนหรือเพิ่มเครื่องสแกนเพื่อใช้กับระบบเดิม แอดมินแนะนำได้ดังนี้ 

ในการเปลี่ยนแทนหรือเพิ่มเครื่องสแกนเพื่อใช้งานร่วมกับระบบเดิม ลูกค้าต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกับระบบเดิมเป็นประการแรก ซึ่งต้องเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้ ไม่ต้องเริ่มต้นระบบใหม่ ไม่ต้องตั้งค่าทุกอย่างใหม่ สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเดิมเข้าตัวใหม่ได้เลย ใช้งานต่อเนื่องได้ทันที

หากเดิมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือของทาง hip อยู่ ลูกค้าต้องดูว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้อยู่เป็นรุ่นอะไร? ซีรีย์อะไร? เพื่อหาเครื่องสแกนที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือซีรีย์เดียวกันมาใช้งาน การเลือกเครื่องสแกนรุ่นเดิมจะช่วยให้ลูกค้าใช้งานระบบต่อได้เลยแบบไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ใช้งานร่วมกันได้แน่นอน ไม่ต้องเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าของพนักงานใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมคำนวณเวลาเป็นเวอร์ชั่นอื่น นำเครื่องสแกนตัวใหม่มาติดตั้งแทนหรือติดตั้งร่วมด้วยจากนั้นอัพโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนเดิมเข้าไปที่เครื่องสแกนตัวใหม่ระบบก็พร้อมใช้งานทันที แต่หากไม่สามารถหาเครื่องสแกนรุ่นเดียวกันได้เนื่องจากโรงงานยกเลิกผลิตเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นนั้นไปแล้ว แอดมินแนะนำให้ลูกค้าเลือกเครื่องสแกนที่อยู่ในซีรีย์เดียวกันเป็นลำดับต่อมา เพราะเครื่องสแกนบางซีรีย์สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ เช่น cmi681s สามารถโอนถ่ายข้อมูลให้ cmif65s ได้ หรือหากไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้การเลือกใช้เครื่องสแกนซีรีย์เดียวกันจะให้ลูกค้าใช้โปรแกรมเดียวกันในการจัดการระบบได้ เช่น cmi681s และ cif76s ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้แต่ใช้งานโปรแกรมเดียวกันได้ เป็นต้น  

การเปลี่ยนแทนและการเพิ่มเครื่องสแกนเพื่อใช้งานร่วมกับระบบเดิมเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่พบได้บ่อย เนื่องจากลูกค้าบางรายใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาเป็นเวลานานทำให้เครื่องสแกนเริ่มเสื่อมสภาพ ใช้งานได้ไม่ดีเหมือนเช่นเคย สแกนได้บ้างไม่ได้บ้าง บันทึกเวลาให้บ้างไม่บันทึกบ้าง การเปลี่ยนเครื่องสแกนใหม่ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเดียวที่สามารถทำได้ แต่การหาเครื่องสแกนรุ่นที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมคือสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยให้ลูกค้าใช้งานระบบได้เลยไม่ต้องเริ่มต้นตั้งค่าใหม่

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

การตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาไฟย้อนเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์

2022-11-30 11:45:40

ต้องยอมรับว่าปัญหาที่ทำให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่สามารถทำงานได้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น (1) สายสัญญาณขาด เสื่อมสภาพ ชำรุด สึกหรอบางช่วง ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับส่งสัญญาณระหว่างกันได้ (2) power supply มีปัญหาไม่สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ได้ตามที่อุปกรณ์ต้องการ (3) ตัวอุปกรณ์เองเสื่อมสภาพ (4) หน้างานมีปัญหาไฟย้อนเข้า controller

เครื่องสแกนใบหน้า 3 รุ่นใหม่ล่าสุดจาก HIP

2022-11-28 13:36:51

แน่นอนว่า HIP คือหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่มีผู้ใช้สินค้าจำนวนมาก ด้วยประสบการณ์ในการผลิตเครื่องสแกนมานานกว่า 20 ปีทำให้ HIP เป็นยี่ห้อของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ลูกค้าไว้วางใจและเลือกใช้ แม้จะเป็นเจ้าใหญ่สุดมีผู้ใช้และตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากสุดแต่ทาง HIP ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนา

จุดเด่นจุดด้อยของไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนและแบบ easy pass

2022-11-27 11:20:18

การเลือกระบบสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ที่เหมาะกับหน้างานจะช่วยให้ลูกค้าใช้งานระบบได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้งานได้ตามศักยภาพของระบบ แต่หากเลือกระบบที่ไม่เหมาะกับหน้างานและจุดติดตั้งจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานระบบได้ตามที่ควรเป็น ใช้งานยาก ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง การตัดสินใจเลือกระบบสั่งงานไม้กั้นรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญ