• Hotline: 087-984-2273

การส่งข้อมูลแบบ real time ของเครื่องสแกน

ถามว่าเครื่องสแกนรุ่นไหนบ้างที่สามารถส่งข้อมูลแบบ real time ได้? การส่งข้อมูลแบบ real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ายังคงเป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้า ประมาณว่า สแกนหน้าหรือสแกนนิ้วปุ๊ปเครื่องสแกนจะส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ปั๊ป เมื่อฝ่ายบุคคลต้องการตรวจสอบข้อมูลสามารถเรียกดูรายงานได้เลยทันทีไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดบันทึกเวลาใหม่ทุกครั้ง การส่งข้อมูลแบบ real time เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรม แม้ว่าหน้าที่ในการดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาแสดงผลแบบ real time เป็นของโปรแกรมแต่เครื่องสแกนที่ลูกค้าเลือกใช้จะต้องสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมผ่าน network ได้ (ผ่านสายแลนหรือ wifi)

การส่งข้อมูลแบบ real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทำได้ทั้งเครื่องสแกนของ hip และ zkteco เพียงลูกค้าเลือกเครื่องสแกนรุ่นที่เชื่อมต่อผ่าน network ได้ลูกค้าก็จะใช้ฟังก์ชั่น real time ได้ (ได้ทั้งผ่านสายแลนและผ่าน wifi) และแม้ว่าแทบทุกรุ่นของ hip และ zkteco จะรองรับการส่งข้อมูลแบบ real time ได้ แต่การส่งข้อมูลแบบ real time จะทำได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าตั้งค่าสำเร็จ (ระบุข้อมูลตามที่ระบบต้องการได้อย่างถูกต้องจึงจะแสดงผลแบบ real time ได้) ดังนั้นเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอแนะนำวิธีตั้งค่าให้ระบบดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบ real time ให้ได้ทราบกัน

ระบบ real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า hip จะต้องตั้งค่า 2 ส่วนคือ
1. ตั้งค่าในเครื่องสแกน ให้ลูกค้าเข้าไปที่เมนูตั้งค่าการเชื่อมต่อ เมนูย่อย server ip ข้อมูลส่วนนี้ให้ลูกค้าระบุ ip address ของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมลงไป เช่น หากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมใช้ ip 192.168.1.60 ก็ให้ระบุ ip ลงไปในเมนู server ip เป็น 192.168.1.60 จากนั้นให้ดูว่าเครื่องสแกนใช้ server port อะไรเพื่อจะได้นำไประบุในโปรแกรมต่อ
2. ตั้งค่าในโปรแกรม หากเป็นโปรแกรม premium time ให้เลือกเมนู realtime monitor แต่หากเป็นโปรแกรม hip time 4.0 จะใช้เมนูรีโมทเรียลไทม์ ข้อมูลที่ลูกค้าต้องระบุคือ UDP Port หรือ server port ให้ระบุตัวเลขในหัวข้อนี้ให้ตรงกับตัวเลขที่ระบุไว้ในหัวข้อ server port ของเครื่องสแกน จากนั้นกดปุ่ม start ได้เลย หากทุกอย่างถูกต้องตรงกันเมื่อพนักงานสแกนโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาแสดงผลให้แบบ real time  

ข้อมูลที่โปรแกรมดึงเข้ามาด้วยฟังก์ชั่น real time จะถูกบันทึกลงไปใน database ของโปรแกรมอัตโนมัติ กรณีที่เปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้ตลอดเวลาลูกค้าไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดบันทึกเวลาใหม่เมื่อต้องการเรียกดูรายงาน (ระบบจะทำงานเฉพาะช่วงที่โปรแกรมเปิดอยู่เท่านั้น) แต่ด้วยฟังก์ชั่น real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ทรัพยากรในคอมพิวเตอร์สูงเพราะโปรแกรมจะต้องเชื่อมต่อและดึงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา พนักงานจะสแกนหรือไม่สแกนโปรแกรมก็จะเชื่อมต่อและดึงข้อมูลอยู่อย่างนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อโปรแกรมทำงานตลอดเวลาย่อมทำให้คอมพิวเตอร์ช้าเพราะต้องแบ่งทรัพยากรให้โปรแกรมลูกค้าส่วนใหญ่จึงไม่นิยมใช้ฟังก์ชั่นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักเกินไปลูกค้าจึงนิยมใช้ฟังก์ชั่นดาวน์โหลดอัตโนมัติตามช่วงเวลาแทน เพียงเรากำหนดว่าต้องการให้โปรแกรมดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาช่วงไหน เมื่อถึงเวลาดังกล่าวระบบจะเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาให้อัตโนมัติ แม้จะไม่ทำงานแบบ real time แต่ก็สามารถให้ข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเราพร้อมให้การดูแล สนใจสั่งซื้อเครื่องสแกนติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์

2023-09-21 12:01:29

เนื่องจากทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีขนาดไม่เท่ากัน การจัดเรียงข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกัน ซึ่งทะเบียนรถยนต์มีข้อมูล 2 บรรทัดคือ ทะเบียนและจังหวัด ส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีข้อมูล 3 บรรทัดคือ บรรทัดแรกหมวดหมู่ของทะเบียน บรรทัดที่สองจังหวัด บรรทัดที่สามเลขทะเบียน ทำให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลักไม่สามารถ

การใช้อุปกรณ์หลายชนิดสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมกัน

2023-09-20 12:10:25

หากเดิมใช้ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกล จะเป็นแบบบลูทูธ easy pass หรือ UHF หากในระบบสามารถใช้ปุ่มกดและใช้รีโมทสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมได้ ลูกค้าก็สามารถอัพเกรดระบบเดิมด้วยการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเข้าไปได้ เช่น เพิ่มระบบอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปใช้งานร่วม หรือเพิ่มระบบอ่าน qr code เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนและสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เอง