• Hotline: 087-984-2273

หลักการแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงหลักการแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์ของเครื่องสแกน โดยเทคโนโลยีแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายยี่ห้อทำได้ บางยี่ห้อสามารถแจ้งเตือนบันทึกเวลาทางไลน์ได้ด้วยตัวเอง (ไม่ต้องผ่านโปรแกรม) แต่บางยี่ห้อจะต้องเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมก่อนจึงจะแจ้งเตือนบันทึกเวลาทางไลน์ได้ (ใช้โปรแกรมแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์) เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบแจ้งเตือนบันทึกเวลาทางไลน์มากขึ้น หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร? เครื่องสแกนรุ่นไหนบ้างที่สามารถแจ้งเตือนทางไลน์ได้? และลูกค้าสามารถติดตั้งใช้งานเองได้ไหม? เรามาทำความเข้าใจกันดังนี้

การแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์ของเครื่องสแกนจะต้องใช้อุปกรณ์ 4 อย่างด้วยกันได้แก่
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า (เฉพาะรุ่นที่รองรับการแจ้งเตือนทางไลน์ได้เท่านั้น)
2. โปรแกรม HIP Time 4.0 ฐานข้อมูล SQL (ใช้ได้ทั้งเวอร์ชั่น on cloud และ local)
3. อินเตอร์เน็ตและระบบเน็ตเวิร์ค
4. line token : เราสามารถขอไลน์โทเคนได้ฟรี เพียงใช้ user-password ของไลน์ที่เราใช้งานอยู่ login เข้าไปขอไลน์โทเคนในโปรแกรม hip time 4.0 

สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่รองรับฟังก์ชั่นแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์ของทาง hip สามารถทำได้เฉพาะเครื่องสแกนซีรีย์เอสเท่านั้น (ทุกรุ่นที่มี s ตามหลัง) เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmif65s, cmif66s, cmif68s, cmif75s, ci690s, ci691s, cif69s, cif69s touch, cif76s, cif77s เป็นต้น ในการแจ้งเตือนบันทึกเวลาผ่านไลน์มีหลักการดังนี้
1. เมื่อพนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าสำเร็จ เครื่องสแกนจะส่งบันทึกเวลาเข้าไปยังโปรแกรม time 4.0 แบบ real time 
2. หลังจากที่โปรแกรม hip time 4.0 ได้รับบันทึกเวลาดังกล่าวโปรแกรมจะส่งข้อความไปยังไลน์โทเคนที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยพนักงาน 1 คนสามารถส่งข้อความบันทึกเวลาไปได้ 2 กลุ่มคือ
2.1 กลุ่มบริษัท 
2.2 กลุ่มแผนก
3. ระบบจะส่งข้อความให้เฉพาะตอนเปิดโปรแกรมเท่านั้น เนื่องจากระบบแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์ของทาง hip ใช้โปรแกรม hip time 4.0 เป็นตัวส่งข้อความ (เมื่อโปรแกรมได้รับบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าโปรแกรมจึงจะส่งข้อความให้ทางไลน์) กรณีที่ปิดโปรแกรมไว้เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่และมีบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนเข้าไปที่โปรแกรม โปรแกรมจะส่งข้อความทางไลน์ย้อนหลังให้ทั้งหมด
4. โปรแกรม hip time 4.0 มีด้วยกัน 2 เวอร์ชั่นคือ 
4.1 hip time 4.0 on cloud : สำหรับลูกค้าที่ใช้งานออนไลน์ต่างสาขา เครื่องสแกนติดตั้งที่สาขาโปรแกรมติดตั้งที่ สนง.ใหญ่ (มีค่าบริการรายปี)
4.2 hip time 4.0 local : สำหรับลูกค้าที่ใช้งานในวงแลนเดียวกัน
5. การแจ้งเตือนบันทึกเวลาทางไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าบริการรายเดือนหรือรายปี ลูกค้าสามารถใช้งานได้ฟรีตลอดอายุ 

กรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมเซ็ตระบบแจ้งเตือนทางไลน์ด้วยตนเองแอดมินแนะนำให้ดำเนินการดังนี้
1. ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าให้เรียบร้อย
2. เก็บข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกนพร้อมทดสอบสแกน
3. ติดตั้งโปรแกรม hip time 4.0 
4. เชื่อมต่อเครื่องสแกนกับโปรแกรมผ่านระบบ network
5. จัดการข้อมูลพื้นฐานเช่น ตั้งค่าบริษัท, สาขา, แผนก, ข้อมูลพนักงาน (ในขั้นตอนตั้งค่าบริษัทและแผนกลูกค้าสามารถเพิ่มไลน์โทเคนเข้าไปได้เลย)
6. เมื่อการเชื่อมต่อสมบูรณ์หลังจากที่พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนใบหน้าสำเร็จระบบจะส่งข้อความแจ้งบันทึกเวลาให้ลูกค้าทางไลน์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
7. หากต้องการให้พนักงานท่านอื่นเห็นหรือรับรู้ด้วยก็ให้เชิญพนักงานเข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าว

การตั้งค่าแจ้งเตือนทางไลน์นั้นไม่ยาก เงื่อนไขหลักคือลูกค้าต้องมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่ใช้ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนทางไลน์ได้เท่านั้น
www.charoentech.com

ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ led

2021-10-23 15:03:14

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED ความต้องการเรื่องไม้กั้นรถยนต์แบบมีไฟ LED เป็นความต้องการที่แอดมินพบได้บ่อยครั้ง ไฟ LED ที่แขนกั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นแขนกั้นรถยนต์ที่ขวางกั้นอยู่ได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้งานไม้กั้นรถยนต์แบบแขนกั้นมีไฟ LED สามารถทำได้ 2 ทางเลือกคือ (1) เลือกแขนกั้นรถยนต์ที่มีไฟ

บันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเต็ม GLog

2021-10-22 16:50:03

เมื่อ GLog หรือบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแจ้ง error หรือเครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลา หรือเครื่องสแกนไม่ยอมรับการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าของพนักงาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจาก log บันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้เต็มจึงทำให้เครื่องสแกนแสดงอาการ error

วิเคราะห์ปัญหาการอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-10-21 18:15:57

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บัตรผ่านเข้าหรือออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับบัตรผ่านเพียงบางใบหรืออาจเกิดขึ้นกับบัตรผ่านทั้งหมดที่มีในระบบ แอดมินพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น (1) เครื่องอ่านบัตรไม่ส่งสัญญาณ หากเครื่องอ่านบัตรเสีย