• Hotline: 087-984-2273

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็กนิยมใช้ร่วมกับชุดควบคุมประตู ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u สมารถเก็บลายนิ้วมือได้สูงถึง 800 ลายนิ้วมือ จดจำรายการบันทึกได้ 50,000 รายการ และยังรองรับ id card ได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่และต้องการทราบการใช้งานเบื้องต้น จะตั้งค่าอะไรยังไง เพิ่มผู้ใช้ยังไง ตั้งผู้ดูแลได้ไหม หรือจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการบันทึกต้องทำไง เราพร้อมอธิบายให้ทราบพร้อมภาพประกอบกันเลยทีเดียว

เริ่มต้นกันด้วยการเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ

กด MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้” จากนั้นให้เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805 จะแสดงหน้าจอรหัสผู้ใช้ให้กด ok และเลือกว่าต้องการเพิ่มผู้ใช้ด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน บัตร

ในการแนะครั้งนี้จะเลือกเป็น ลายนิ้วมือ กด ok จากนั้นให้วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่หัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน3 ครั้ง เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อย ให้กด ESC เพื่อสั่งให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สำรองลายนิ้วมือ หรือ OK หากต้องการสำรองลายนิ้วมือ โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u อนุญาตให้ 1 รหัสสามารถสำรองนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ

 

การเพิ่มบัตรเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือและบัตร

การเพิ่มผู้ใช้และบัตร ให้กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ เลือก การ์ด และเมื่อเลือกที่การ์ดแล้วก็ให้ทาบการ์ดที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือจากนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะบันทึกการ์ดให้อัตโนมัติ

 

การกำหนดสิทธิ์ดูแล หรือ admin สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการแล้วกด “ตกลง” กดปุ่มลูกศรมาที่ สิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม MENU และเลือกสิทธิ์เป็น Manager กด  ตกลง

 

การลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่ เมนู ลบ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการลบจะลบข้อมูลออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้

 

 

ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนูดาวน์โหลด เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เป็นการส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

 

ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู ดาวน์โหลด เลือกเมนู New GLog สำหรับส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

การนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash  Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู อัพโหลด เลือก เมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive เมื่อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive จะปรากฏข้อความ Will DEL ALL Enrolls ให้กด ปุ่ม OK

 

การตั้งค่าเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u กับคอมพิวเตอร์

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ตั้งค่า เลือกที่ เมนู Comm. เลือก เมนู IP Address แล้วกด OK จะปรากฏหมายเลขของ IP ของเครื่องขึ้นมาทำการตั้งค่า หมายเลข IP เครื่องสแกนลายนิ้วมือให้อยู่ในระบบ Network เดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ลงโปรแกรมคำนวณเวลา premium time

www.charoentech.com

 

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi812u มีอาการติดๆ ดับๆ

2018-12-11 22:15:25

บทความครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงอาการหรือปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในหลายๆ ปัญหา เป็นปัญหาใหม่บ้าง เป็นปัญหาเดิมบ้าง บางปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเอง แต่บางปัญหาก็เกิดจากการใช้งานของลูกค้า และบางปัญหาก็เกิดจากอุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้งานร่วมด้วย แต่ในบทความนี้แอดมินขอมุ่งประเด็นไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u รุ่น cmi812u ซึ่งเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่แอดมินพบว่าลูกค้าหลายรายเจอปัญหาเดียวกันปัญหาเหมือนกันคือ เครื่องสแกนจะติดๆ ดับๆ เมื่อมีการขยับตรงขั้วเสียบ

รู้ความเป็นไปของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ตัดสินใจซื้อไม่ผิดพลาด

2018-12-10 21:15:31

สำหรับลูกค้าที่รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไขของตลาดย่อมส่งผลดีต่อตัวลูกค้าเองหรือผู้ใช้งานอย่างแน่นอน ประหนึ่งว่ารู้มากกว่าย่อมดีกว่าไม่รู้ ซึ่งสำหรับตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านับว่ามีความเป็นตลาดเฉพาะอย่างหนึ่งคือ สินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนรุ่นไปตามอายุไขของเทคโนโลยีและสินค้ามักถูกผลิตออกมาทดลองตลาดก่อนเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องราคาสินค้าคือ มักพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นนั้นๆ เพราะหลักๆ แล้วมุ่งให้ความสำคัญกับราคาซะส่วนใหญ่ ซึ่งหากเป็นเครื่องสแกนที่

Database หรือฐานข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำคัญอย่างไร?

2018-12-09 15:37:01

database หรือฐานข้อมูลตามเนื้อหาในบทความนี้คือฐานข้อมูลของโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยโปรแกรม premium time จะทำหน้าที่ในการหยิบเอาข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผล สรุปออกมาเป็นรายงาน ขาด ลา มาสาย โอที ทั้งแบบแจกแจงรายละเอียดและแบบสรุปภาพรวม ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรมเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านระบบแลนและการดึงข้อมูลด้วย usb flash drive ถามว่าฐานข้อมูล (database)