• Hotline: 087-984-2273

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 Easy Express System

ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 เป็นเครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ มาพร้อมการรองรับลายนิ้วมือสูงสุดถึง 2,000 ลายนิ้วมือ และสามารถบันทึกข้อมูลได้สูงถึง 160,000 รายการ ง่ายในการตั้งค่าต่างๆ ทำงานสะดวกได้อย่างสะดวกสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เมนูภาษาไทยหรืออังกฤษ เมนูเป็นแบบรูปภาพเข้าใจง่าย 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 มาพร้อมหัวอ่านกระจกแข็งแรง ทนต่อการใช้งานหนัก อ่านลายนิ้วมือด้วยความเร็วเพียง 0.5 วินาที และยังแสดงภาพลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพตอนเก็บข้อมูลได้อย่างชัดเจน รองรับการเชื่อมต่อ USB Flash drive

สิ่งที่ผู้ใช้งานควรรู้

  • ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด แดดจัดส่งผลเสียต่อการสแกนลายนิ้วมือ
  • อุณหภูมิการใช้งานเครื่องต้องอยู่ใน 0 องศา ถึง 45 องศา กรณีที่จำเป็นต้องใช้ในกลางแจ้ง out door แนะนำให้ใช้ร่วมกับกล่องเพื่อป้องกันแสงแดด

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม

  • ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือและซอฟต์แวร์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้สำหรับบันทึกลายนิ้วมือและบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ซอฟต์แวร์ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลของเครื่องและจัดการข้อมูลเหล่านี้เป็นรายงานต่างๆ ตามการตั้งค่าของผู้ใช้
  • วิธีสื่อสารระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและคอมพิวเตอร์ใช้ได้เพียงแค่ usb flash drive เท่านั้น

แนะนำขั้นตอนการใช้งาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ finger scan cmi689 ใช้เพื่อจัดการเวลาการทำงานของพนักงาน ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วไม่ต้องใช้ software เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 สามารถกรอกข้อมูลด้วยปุ่มที่อยู่บนเครื่อง หรือเลือกใช้ usb flash drive ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการและใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขข้อมูลเพื่อส่งกลับไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือต่อไป

เริ่มต้นการใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานหนาจอและเมนูหลัก

สถานการใช้งาน ด้านหน้าของอุปกรณ์จะแสดงสถานะถูกปิดอยู่ เมื่อทำการสแกนหรือกดปุ่มเมนูก็จะปรากฎหน้าจอหลัก หลังจากระบุข้อมูลพนักงานจะปรากฎ วันและเวลา อุปกรณ์จะแสดงเวลาปัจจุบันหากเวลาไม่ตรง กดเมนูการตั้งค่าเพื่อตั้งวันที่และเวลา การเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือจำเป็นต้องมีการตั้งค่ารูปแบบวันที่ที่ถูกต้อง หากมีการตั้งค่าวันที่และเวลาผิด เมื่อมีการใช้งานเวลาการสแกนก็จะผิดเพี้ยนไปด้วย ดังนั้นจึงควรตั้งค่าวันที่เวลาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องก่อนการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

ESC = ยกเลิกออกจากหน้าการตั้งค่า

MENU = เข้าสู่เมนูการใช้งาน (หลังจากเข้าสู่เมนูสามารถใช้ปุ่ม Backspace เพื่อเลื่อนหรือเว้นวรรคตัวอักษรหรือตัวเลข)

OK = ยืนยันการตั้งค่า

# = ใช้สำหรับ เปิด/ปิดเครื่อง, เปลี่ยนภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ และตัวเลข

< = เลื่อนขึ้น

> = เลื่อนลง

0.. 9 = ใช้สำหรับการเลือกตัวอักษร ABC /ตัวเลข และการเลือกเมนู เมื่อเข้าสู่หน้าต่างที่ต้องการเลือกตัวอักษรสามารถกด # เพื่อเลือกวิธีการป้อนข้อมูลเปลี่ยนภาษาอังกฤษและตัวเลข

วิธีเก็บลายนิ้วมือ

หลังจากติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วต้องมีการบันทึกลายนิ้วมือ (แนะนำให้เก็บลายนิ้วมือด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลาง) และค่อยตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือ วิธีการที่ถูกต้องสำหรับการเก็บและตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือ ได้แก่ วางนิ้วมือบนหัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พยายามให้ลายนิ้วมืออยู่ศูนย์กลางของช่อง วิธีการสแกนลายนิ้วมือตามรูปภาพด้านล่าง

การใช้งานเบื้องต้น

วิธีการตั้งค่าวันที่ เวลา ที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689

การเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือจำเป็นต้องมีการตั้งค่ารูปแบบวันที่เวลาที่ถูกต้อง หากมีการตั้งวันที่และเวลาผิด จะทำให้เวลาการบันทึกของพนักงานผิดไปด้วย ดังนั้นจึงควรตั้งวันที่เวลาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องก่อนการใช้งาน

1. กด [Menu] เลือก [ตั้งค่า] กด ok เลือก [เวลา] กด ok ทำการพิมพ์ตัวเลขตรงวันที่ให้ถูกต้องตามเคอเซอร์ที่กระพริบ จากนั้นให้กด ok แล้วพิมพ์เวลาให้ถูกต้องตามเคอเซอร์ที่กระพริบ จากนั้นให้กด esc ออกจากหน้าจอ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 ก็จะทำการบันทึกอัตโนมัติ

การบันทึกผู้ใช้

1. การบันทึกผู้ใช้เป็นการเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าไปในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยให้กดปุ่ม [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด ok จากนั้นเลือกไปที่ [ใหม่] กด ok

2. เลือกบันทึกว่าต้องการลงทะเบียนการบันทึกเป็นแบบใด โดยจะมีให้เลือก นิ้วมือ รหัสและบัตร กรณีนี้ยกตัวอย่างการลงทะเบียนด้วย [นิ้วมือ] กด ok

3. หน้าจอจะแสดง id โดยจะรันตามลำดับตั้งแต่ id ที่ 1 เครื่องจะให้ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ ถ้าไม่ใส่ระบบจะใส่รหัสพนักงานที่ 1 และจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 รหัสเป็น 2, 3, 4, 5 ไปเรื่อยๆ (รูปตัวอย่างจะรันมาอยู่ที่ id 1 สำหรับการเก็บลายนิ้วมือพนักงานคนแรก) ให้กด ok, ok

 4. หากเลือกเป็นนิ้ว จะให้มีการบันทึกนิ้ว 3 ครั้ง โดยให้วางนิ้วมือนิ้วเดียวกันจำนวน 3 ครั้ง หน้าจอจะแสดงภาพด้านล่าง เมื่อวางนิ้วครบ 3 ครั้ง หน้าจอจะสอบถาม บันทึก ok สำรองต่อหรือไม่ หากต้องการสำรองต่อก็กด ok และทำการบันทึกนิ้วสำรองอีก 3 ครั้ง

5. หากเรียบร้อยแล้วกด esc เพื่อเลือกออกจากการตั้งค่า หรือหากต้องการลงทะเบียนในรูปแบบอื่นต่อก็ได้ จากนั้นจึงทำการกด esc เพื่อออกสู่หน้าจอปกติ

หมายเหตุ. รหัสพนักงานจะเริ่มต้นที่หมายเลข 1 และจะรันต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนหมายเลขพนักงานตามที่ต้องการได้

การกำหนดค่าแผนก

1. กด [MENU] เข้าสู่เมนูหลัก เลือก "แผนก" กด ok หรือกด 1 เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

2. ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง เลือกหมายเลขที่ต้องการใส่ชื่อแผนก กด ok เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยเพื่อตั้งชื่อแผนก และให้กรอกชื่อแผนกลงไป

3. กด ok เพื่อบันทึกและออกจากเมนู แผนก กด esc เพื่อกลับหน้าจอปกติ หมายเหตุ ค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่เป็นแผนก 01

การตั้งเวลาทำงาน

1. กด [MENU] เข้าสู่เมนูหลัก เลือก [ตาราง] กดปุ่ม ok หรือกดปุ่มเลข 2 เพื่อเข้าสู่เมนูตาราง จากนั้นเลือก "ตาราง" อีกครั้ง กด ok หรือกดเลข 1

2. กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อเลือกตารางจากนั้นกดปุ่ม ok หลังจากนั้นจะแสดงการตั้งตารางเวลา "เวลาเข้างาน AM IN" หรือ "เวลาเลิกงาน AM OUT" ให้กดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดช่วงเวลา กรณีที่ให้พนักงานสแกน 2 ครั้งต่อวันให้กำหนดครั้งแรกตอนเข้างาน AM IN และตอนออกงาน AM OUT ไม่ต้องกดหนด PM ให้ปล่อยว่างไว้

3. กดปุ่ม ok เพื่อยืนยันการตั้งค่าแล้ว กด esc เพื่อกลับสู่เมนูหลัก หมายเหตุ การตั้งค่าเริ่มต้นคือตาราง 1 กรณีที่ไม่ทำการแก้ไขเวลาจะเป็นเวลาเริ่มต้นของเครื่อง คือ 8.00-12.00, 13.30-17.30 น.

การดาวน์โหลดตารางเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 กรณีที่มีหลายตารางเวลาและต้องการกำหนดตารางเวลาให้พนักงานแต่ละคน สามารถดาวน์โหลด file excel มากำหนดในคอมพิวเตอร์ได้

1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก เลือก "ตารางเวลา" กดปุ่ม ok หรือกดปุ่มตัวเลข 2 เพื่อเข้าสู่เมนูตารางเวลา จากนั้นให้เสียบ flash drive กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 และเลือก ดาวน์โหลด รอจนกว่าจะดาวน์โหลดสำเร็จให้นำ flash drive ออกไปเปิดกับคอมพิวเตอร์

2. เปิดตารางเวลาในคอมพิวเตอร์ ให้กรอกเวลาทำงานเข้าสู่ไฟล์ excel 

3. สามารถพิมพ์ชื่อพนักงานและแผนกได้ใน "ตารางกะ" และสามารถเปลี่ยนกะการทำงานของพนักงาน ตามที่ต้องการได้โดยดูจากตารางเวลาว่าใช้ตารางเวลาเลขใด (หากเป็นวันหยุดไม่ต้องกรอกหมายเลขตารางเวลา)

หมายเหตุ รายงานนี้สามารถปรับเปลี่ยนชื่อพนักงานและชื่อแผนกได้ จากนั้นให้กดบันทึก excel แล้วจึงค่อยอัพโหลดตารางทำงานไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 ต่อไป

การอัพโหลดตารางเวลา

1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก เลือก ตาราง กดปุ่ม ok หรือกดปุ่มหมายเลข 2 เพื่อเข้าสู่เมนูตาราง จากนั้นให้เสียบ flash drive กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเลือก อัพโหลด รอจนกว่าจะอัพโหลดสำเร็จแล้วกด esc เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

การตั้งค่าผู้ดูแลระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689

การกำหนดสิทธิ์เป็นผู้ดูแล เพื่อทำการกำหนดการเข้าใช้เมนูต่างๆ ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยหากไม่ใช่ผู้ดูแลจะไม่สามารถเข้าเมนูของตัวเครื่องได้

1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก เลือก ผู้ใช้ หรือกดเลข 3 เพื่อเข้าสู่เมนูผู้ใช้ เลือก แก้ไข หรือกดเลข 2 เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล จากนั้นให้เลือกชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่าเป็นผู้ดูแลระบบ

2. เลือก สิทธิ์ โดยกดปุ่ม ok และกดปุ่มขึ้นหรือลง เพื่อเลือกเป็น ผู้ดูแล

หมายเหตุ หลังจากตั้งค่าผู้ดูแลระบบ หากจะเข้าเมนูของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะต้องกด MENU และทำการสแกนลายนิ้วมือของผู้ดูแลระบบเท่านั้นจึงจะเข้าสู่เมนูได้

การลบผู้ใช้

ลบผู้ใช้ทีละคน กด MENU เลือก ผู้ใช้ และกด ok หรือกดเลข 3 จากนั้นให้เลือก แก้ไข และกด ok หรือให้กดเลข 2 และให้เลือก id ที่เราต้องการจะลบ กด ok ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาที่หัวข้อที่ 7 "ลบผู้ใช้" กด ok หน้าจอจะถามว่า แน่ใจที่จะลบ? หากกด ok เป็นการยืนยันเพื่อสั่งลบ

การดาวน์โหลดข้อมูลของผู้ใช้

การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive เป็นการดึงข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลผู้ใช้ไปอัพโหลดเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องอื่น ให้เสียบ flash drive กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เลือก ผู้ใช้ หรือกดเลข 3 เลือก ดาวน์โหลด หรือกดเลข 3 รอหน้าจอประมวลผล จะขึ้นสถานะกำลังทำงาน เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จให้กด ok จึงจะดึง flash drive ออกได้

การอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้ 

เป็นการอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้จาก Flahs drive มายังเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หลังจากที่มีการดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมืออีกเครื่องมาแล้ว (ยกตัวอย่างการดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้จากเครื่องที่ 1 ไปยังเครื่องที่ 2) 

เสียบ flash drive กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กด MENU เลือก ผู้ใช้ หรือกดเลข 3 เพื่อเลือกเมนูผู้ใช้ หลังจากนั้นเลือก อัพโหลด หรือกดเลขที่ 4 เพื่อเลือกอัพโหลด หน้าจอจะแสดง ลบทั้งหมด ให้เราตอบ ok เพื่อยืนยันการอัพโหลดลายนิ้วมือใหม่ รอจนกว่าจะอัพโหลดสำเร็จ กด ok แล้วค่อยดึง flash drive ออก และกด esc กลับสู่หน้าจอปกติ

การดาวน์โหลดรายงาน

วิธีการดาวน์โหลดรายงานให้เสียบ flash drive กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก เลือก รายงาน หรือกดเลข 4 เพื่อเข้าสู่เมนูรายงาน จากนั้นเลือก รายงาน หรือกดเลข 1 เพื่อเลือกรายงาน จากนั้นหน้าจอจะให้เรากำหนด วัน/เวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด กด ok หน้าจอจะทำการดาวน์โหลดข้อมูล ให้รอจนกว่าการดาวน์โหลดจะสำเร็จ จึงดึง flash drive ออก

หากทำการดาวน์โหลดรายงานสำเร็จ แต่เมื่อนำ flash drive ไปเปิดกับคอมพิวเตอร์ไม่มีรายงานอยู่ ให้อ่านบทความนี้เพื่อแก้ไข วิธีแก้ไขการนำเข้าข้อมูลด้วย flash drive ไม่ได้

ตัวอย่างรายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 สามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้ รายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689

www.charoentech.com

โทร.089-106-2456

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

2024-04-16 21:14:22

ตามที่แอดมินอธิบายไว้ในบทความก่อนหน้าว่าเราสามารถใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียง 1 ตัวต่อ 1 ช่องจารจร หรือ 1 เส้นทาง เพื่ออ่านป้ายทะเบียนทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ได้ แต่วิธีนี้ทำได้เฉพาะหน้างานที่มีความยาวของถนนมากพอและวิธีนี้มีข้อจำกัดเรื่องการผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ไม่เหมือนกับการอ่านป้ายทะเบียนแยก (อ่านทะเบียนแบบแยกคือการใช้กล้องอ่าน

ระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์

2024-04-14 20:44:37

โอกาสที่ระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์สั้นลงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากระบบทาบบัตรระยะใกล้ (ระบบที่ต้องลดกระจกลงเพื่อทาบบัตร) ระบบทาบบัตรระยะกลาง (ระบบที่ทาบบัตรผ่านกระจกได้) และระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass (เป็นระบบที่อ่านบัตรได้เองอัตโนมัติ) ซึ่งระยะอ่านบัตรที่สั้นลงเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เป็นไปได้ว่าระบบจ่ายไฟมีปัญหา เป็นไปได้ว่าระยะอ่านบัตรที่สั้นลงเป็นเพราะตัวเครื่องอ่านบัตรเอง

ไฟ LED ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2024-04-13 20:41:09

ระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มโครงการหมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน และเพื่อให้การทำงานของระบบสมบูรณ์ขึ้น มีการแสดงผลการทำงานของระบบให้ผู้ใช้งานทราบ ช่วยให้การผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ของผู้ใช้งานทำได้อย่างปลอดภัย รอบคอบ รัดกุม เราจึงนำระบบสัญญาณไฟ LED เข้ามาทำงานร่วม เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าการผ่านเข้าหรือออกแต่ละครั้งจะ