• Hotline: 087-984-2273

เช็คลิสความต้องการก่อนการเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือใหม่

แม้ว่าความต้องการเรื่องการเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่ของลูกค้าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่หากเรารู้ข้อมูลไว้ก่อนแอดมินมองว่าน่าจะเป็นการดีกว่า เพราะการเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจากของเดิมเป็นเครื่องใหม่ลูกค้าจะต้องทำความเข้าใจรายละเอียดให้ถ้วนถี่ก่อน เพราะเราอาจไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปยังเครื่องใหม่ได้ หรือเราอาจไม่สามารถใช้งานโปรแกรมเดิมได้อีก หรือเราอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นเดิมที่เคยใช้ในเครื่องเก่าได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแอดมินแนะนำให้ลูกค้า list รายละเอียดการใช้งานของเดิมออกมาก่อนว่าลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทำอะไรบ้าง?

ยกตัวอย่างเช่น
1. ความต้องการหลักของเราคือใช้บันทึกลายนิ้วมือพนักงานเพียงอย่างเดียวแต่เครื่องสแกนจะต้องรองรับลายนิ้วมือพนักงานให้ได้มากกว่า 2 นิ้วต่อคน เพราะของเก่าลูกค้าเก็บลายนิ้วมือ 5 นิ้วต่อคน ระบบจะต้องเก็บนิ้วสำรองไว้เพื่อป้องกันสแกนไม่ติด ลายนิ้วมือไม่ชัด บางลายนิ้วมือใช้งานไม่ได้ >>เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในตลาดมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบที่เก็บลายนิ้วมือได้เพียง 2 นิ้วต่อคนกับแบบที่เก็บลายนิ้วมือได้ 10 นิ้วต่อคน

2. เชื่อต่อข้อมูลกับระบบอื่นหรือไม่ เช่น (1) เชื่อมต่อกับการเปิดปิดประตูออฟฟิศเพื่อควบคุมการเข้าออกภายในสำนักงาน (2) เชื่อมต่อกับระบบกริ่งโรงงานเพื่อแจ้งเตือนบันทึกเวลาช่วงต่างๆ เพื่อให้พนักงานทราบ เช่น 08.00 น, 10.30 น, 12.00 น, 13.00 น, 15.30 น, 17.00 น เป็นต้น (3) ใช้งานผ่านระบบแลนด์หรือทำระบบออนไลน์ (4) เชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ real time, text file, excel เป็นต้น >> รายละเอียดพวกนี้จะช่วยให้เราเลือกหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องใหม่ได้ตรงตามสเปคมากยิ่งขึ้น

3. รายงานบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการและทีใช้อยู่เป็นแบบไหน? >> ประเด็นนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะเมื่อตัดสินใจซื้อไปแล้วหากรายงานไม่เหมือนเดิม หากเราคุ้นชินกับแบบเดิมการใช้งานรูปแบบเดิมจะทำให้เรามองว่าเครื่องสแกนใหม่ที่ได้มายุ่งยากและไม่ตอบโจทย์อย่างแน่นอน

4. เรื่องของข้อมูลพนักงานและภาพลายนิ้วมือที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนเก่าสามารถโอนถ่ายไปยังเครื่องสแกนใหม่ได้หรือไม่? >> ประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเพราะหากความต้องการของเราคือจะต้องถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้ หากเราได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ไม่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันเราจะต้องเก็บข้อมูลพนักงานใหม่ทั้งหมด เรียกได้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่อีกครั้ง

กรณีที่ลูกค้าต้องการความง่ายและรวดเร็วแอดมินแนะนำว่าให้แจ้งสเปคเครื่องสแกนเดิมที่ใช้งานอยู่ให้ผู้จำหน่ายทราบ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อผ่านระบบออนไลน์ไปใช้งานเอง รวมถึงแจ้งด้วยว่าเหตุผลที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเครื่องสแกนเพราะอะไร อาจเป็นเพราะเก่าแล้ว หรือเพราะเสีย เพราะใช้งานมานาน เพราะมีปัญหาบ่อย เพราะไม่ตอบโจทย์บางอย่าง หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อให้ทราบผู้จำหน่ายทราบและแนะนำเครื่องสแกนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ไม่เกิดปัญหาแบบเดิมมาให้นั้นเอง

การสื่อสารสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับทางผู้จำหน่ายจะช่วยให้เราได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าตรงตามความต้องการมากที่สุด
www.charoentech.com

รูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือต่างสาขา

2019-10-19 20:31:33

สำหรับเนื้อหาในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจกันเรื่องการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต่างสาขา ประมาณว่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หนึ่งและมีสาขาอยู่อีกที่ อาจมี 1 2 หรือ 10 สาขาหรือมากกว่านี้ หากต้องการควบคุมบริหารจัดการข้อมูลพนักงานและข้อมูลบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าโดยสำนักงานใหญ่สามารถทำได้กี่วิธี แต่ละวิธีที่สามารถทำได้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร? รวมถึงหากต้องการใช้วิธีนั้นๆ เราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์หรือหน้างานจะต้องมีความพร้อมเพิ่มเติมอะไรบ้างจึงจะใช้

การแจ้งเตือนในคอมพิวเตอร์บอกสถานะการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-10-17 21:07:06

สำหรับเรื่องราวในบทความนี้แอดมินขอหยิบเอาหัวข้อ pop up แจ้งเตือนในระบบคอมพิวเตอร์บ่งบอกสถานะการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าให้ผู้ใช้งานได้ทราบกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าในตลาดมักจำหน่ายรุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลาและโปรแกรมคำนวณเวลาเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องติดตั้ง

ค้นหาประโยชน์และตั้งเป้าหมายการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-10-16 20:35:07

เมื่อต้องเจอกับคำถามที่ว่า "มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ทำไม? มีไว้เพียงแค่ใช้บันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานแทนเครื่องตอกบัตรหรือไม่" หรือบางหน่วยงานมีไว้ให้พนักงานสแกนอย่างเดียวแต่ไม่เคยใช้ประโยชน์ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดังกล่าวเลย ไม่แม้จะดึงรายงานบันทึกเวลามาตรวจสอบ (แค่ให้สแกนเพื่อให้รู้ว่าเราต้องสแกนเข้าออกงานเท่านั้น) ในมุมมองของแอดมินเหตุผลหลักๆ ของปัญหานี้คือ เราขาดเป้าหมายในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ